המבנה ברחוב שומאכר שבו שוכנת עמותת הבית הנוצרי (צילום: בועז כהן)
המבנה ברחוב שומאכר שבו שוכנת עמותת הבית הנוצרי (צילום: בועז כהן)

העירייה דורשת פינוי ופיצוי מעמותת הבית הנוצרי

עיריית חיפה הגישה לבית המשפט השלום תביעה בדרישה לפנות את עמותת מוסד הבית הנוצרי ואת עמותת נמו לקידום והתפתחות הילד מהנכס שבו הן יושבות ברחוב גוטליב שומאכר. במקביל הגישה העירייה תביעה כספית בסך של 1.48 מיליון שקל נגד שתי העמותות על הפרה חוזית

פורסם בתאריך: 5.7.22 08:05

עיריית חיפה פנתה אתמול (שני) לבית המשפט השלום בעיר בדרישה לפינוי של עמותת מוסד הבית הנוצרי ועמותת נמו לקידום והתפתחות הילד מהנכס שבו הן יושבות ברחוב גוטליב שומאכר, ובמקביל הגישה תביעה כספית בסך של 1.48 מיליון שקל נגד שתי העמותות על הפרה חוזית.

בכתב התביעה כתבה העירייה: "בין העירייה לבין מוסד הבית הנוצרי נחתם ב-21.4.2013 הסכם פיתוח ושאילה, ולפיו השאילה העירייה לעמותה את המקרקעין לתקופה של חמש שנים, וזאת בהתאם לנוהל הקצאת מקרקעין בפטור ממכרז וללא תמורה או בתמורה סמלית… במסגרת הסכם זה התחייב מוסד הבית הנוצרי כי לא תתקיים במבנה כל פעילות עסקית ו/או מסחרית למטרות רווח. כמו כן התחייב מוסד הבית הנוצרי שלא להעביר בכל דרך שהיא, בין במישרין ובין בעקיפין, כל זכות מזכויותיו על פי ההסכם, ולא להשכיר, לא למשכן, לא לשעבד, לא למסור ו/או לא להרשות שימוש ו/או לא ליתן זכויות במבנה ו/או כל חלק ממנו, אלא רק בהסכמת מועצת העיר ובכפוף לאישור שר הפנים".

עוד נכתב כי "בסוף שנת 2017 התקבלה באגף הנכסים בעירייה תלונה אנונימית אשר הופנתה לרשם העמותות בדבר הפעלת גן ילדים למטרות רווח בנכס – מעון המופעל על ידי עמותת נמו. מנכ"ל מוסד הבית הנוצרי טען כי לא מדובר בגן ילדים אלא סדנאות בתחום התפתחות הילד, וכמו כן לא אישר את ביקורו של נציג הפיקוח מטעם אגף הנכסים בנכס. נסיבות אלו, כולל העובדה כי העמותה אינה פועלת לפי מטרות ההקצאה, הוצגו בפני ועדת ההקצאות, אשר המליצה בישיבתה מ-8.7.2020 לדחות את בקשת מוסד הבית הנוצרי לחידוש ההקצאה. המלצת ועדת הקצאות אושרה במועצת העיר בישיבתה מ-8.9.2020. לפנים משורת הדין, ועל מנת לא לפנות במהלך שנת הלימודים את גן הילדים המופעל בנכס העירוני על ידי צד ג', עמותת נמו ומוסד הבית הנוצרי התבקשו לחתום על הסכם שכירות בלתי מוגנת תמורת דמי שימוש אשר נקבעו על ידי שמאי העירייה לתקופה החל מ-1.9.2021 ועד 15.8.2022".

עוד עולה מכתב התביעה כי בחודש נובמבר האחרון דנה ועדת ההקצאות בשתי בקשות מקבילות להקצאת הנכס – האחת של מוסד הבית הנוצרי והאחרת של נמו. הבקשה של נמו נדחתה, אך הוועדה המליצה לפרסם בפרסום ראשון את כוונת ההקצאה למוסד הבית הנוצרי, וזאת בכפוף ולאחר חתימה של העמותה על הסכם שכירות בלתי מוגנת תמורת דמי שימוש. אלא שבפברואר השנה דנה המועצה בהמלצת ועדת ההקצאות לדחות את בקשתה של עמותת נמו והחליטה להחזיר את הנושא לבחינה מחודשת. עם זאת, בכתב התביעה טוענת העירייה כי "חרף כל האמור לעיל, עד למועד זה לא פעל מוסד הבית הנוצרי לחתום על הסכם השכירות, על אף שניתנו לו כמה הזדמנויות במשך תקופה ארוכה, ומשבקשתו להקצאת הנכס נדחתה במועצת העיר לפני כשנתיים, המשך החזקה בנכס ללא הסדרה ו/או הסכם מול העירייה כמתחייב הוא שלא כדין וללא הרשאה חוקית. בנוסף, נמו, המפעילה בנכס העירוני מעון יום, פועלת ללא הרשאה או הסכם מול עיריית חיפה, ובניגוד גמור להתחייבות של מוסד הבית הנוצרי מול העירייה בקשר עם העברת הנכס לצדדים שלישים וקבלת תמורה בגין כך".

העירייה מבקשת מבית המשפט להורות לעמותת מוסד הבית הנוצרי ולעמותת נמו "לסלק ידן ו/או לפנות את המבנה והמקרקעין ולהשיב את החזקה בהם לידי התובעת, כשהם פנויים וריקים מכל חפץ ואדם".

בתביעה הכספית שהגישה העירייה נכתב כי העמותות "הפיקו רווח ועושר מהמקרקעין, שהם בגדר מקרקעי ציבור, והתובעת אף זכאית מכוח הרווח שהיתה יכולה להפיק, ונמנע ממנה על ידי הנתבעות. התובעת זכאית, אם כן, לדמי שימוש ראויים וזאת החל מהיום הראשון שבו החלה עמותת נמו לפעול בנכס, קרי החל מ-1.10.2016".

 

 

יצוין כי נושא הבית הנוצרי פורסם לראשונה בספטמבר 2020 ב"כלבו – חיפה והקריות", לאחר שוועדת ההקצאות החליטה לא להאריך את ההקצאה לעמותת הבית הנוצרי ומועצת העיר אישרה את ההחלטה. העמותה ביקשה להאריך בשלוש שנים את ההקצאה בנכס, וב-8 בספטמבר פנה הארכיבישוף של העדה המלכית קתולית בישראל ד"ר יוסף מתא במכתב לראש העיר עינת קליש רותם, ובו נכתב כי "מוסד הבית הנוצרי, שנוסד לפני יותר מ-40 שנה, שוכן במבנה ששייך לעירייה זה שנים רבות, כאשר כל ראש עיר דאג להקצאת הבניין למשך חמש שנים. כך היה נהוג בתום כל תקופה – מחדשים אוטומטית את הקצאת הבניין, ואף משתתפים ומסייעים בשיפוצו ובהרחבתו כדי לאפשר למאות בני הנוער ותושבים ליהנות מהפעילות היומיומית בו. אני מכיר אישית את הבית הנוצרי ואת החברים בו – רובם ככולם הם בני עדתי אשר מוכרים כאישי ציבור נכבדים בקרב תושבי חיפה והגליל מכל העדות. חשוב לציין שהפסקת ההקצאה תוביל לסגירתו של המוסד הוותיק, שהפך חלק מהמציאות ומההווי התרבותית בעיר וסמל לדו קיום בין בני כל העדות והדתות. כמו כן, הפסקת הפעילות בבית הנוצרי תוביל מאות בני נוער וצעירים לרחובות ולמעגלי האלימות, הפשע והסמים, תפגע קשות במרקם החברתי והתרבותי בעיר, ותגרום לתסכול בקרב התושבים מכל הגילאים – מטף ועד לגיל הזהב – שנהנים מהפעילות הענפה. אני תקווה שהעירייה תגיש כל סיוע דרוש לשגשוגו ולרווחתו של הבית הנוצרי".

עו"ד ליאור דץ, המייצג את עמותת נמו, מסר בתגובה: "סוף סוף פועלת העירייה נגד עמותת הבית הנוצרי שפועלת בניגוד לדין, והפרה את הסכם ההקצאה במשך שנים והתעשרה על חשבון הציבור הערבי שלא כדין בלפחות 1.5 מיליון שקל, וזאת במשך שנים. העירייה ראתה ושתקה ממניעים פוליטיים. התביעה הוגשה על ידי העיריה עכשיו על מנת לעשות סוף פסוק לחגיגות ההתעשרות על חשבון הציבור ודרשה לפנות את עמותת מוסד הבית הנוצרי מהמבנה ולהקצות את המבנה לטובת הפעלת מעונות יום לילדים בגיל הרך של הציבור הערבי. נמו נותנת שירות חיוני ודרוש לאוכלוסייה הערבית, והיא נפלה קורבן לעמותה של עסקנים שמקורבת להנהלת העירייה, אשר הפכה הקצאת נכס עירוני ללא תמורה שהוקצה לטובת מעונות יום לנכס נדל"ני להתעשרות, כאשר היא גובה דמי שכירות שלא כדין מנמו ומאחרים. עכשיו, כאשר סוף סוף הנכס יוחזר לציבור ויוקצה לייעוד המקורי, תוכל עמותת נמו להמשיך לתת את השירות שהיא מעניקה ללא רווח לציבור הערבי, אשר יוכל סוף סוף לקבל את הסבסוד שמגיע לו ושנמנע ממנו בגלל הבית הנוצרי והעירייה. לציבור הערבי מגיע מעונות יום מסובסדים".

דץ הוסיף כי "עמותת נמו נפגשה לפני כמה חודשים עם היועצת המשפטי לעירייה ועם מנהל מחלקת נכסים, וביקשה לשלם לעירייה ללא דיחוי את כל הכספים המגעים לעירייה, וזאת למרות שנמו שילמה מאות אלפי שקלים במשך שנים לעמותת הבית הנוצרי. באופן לא ברור, בעירייה סירבו לקבל את התשלום בטענה כי הם צריכים להגיע להסדר עם מוסד הבית הנוצרי, שמסרב מצידו להגיע להסדר. גם כיום מוכנה נמו לשלם את כל התשלומים המגיעים לעירייה על פי דין וללא דיחוי, ולכן אין כל צורך בתביעה כנגדה. את זה יודעים גם בעירייה. נראה שהכנסתה של עמותת נמו לתביעה נועדה אך ורק לרצות גורמים שונים בהנהלת העירייה או להפעיל לחץ על העמותה. לכולם ברור כי אין כל הצדקה משפטית בצירופה של עמותת נמו, ולכן בית המשפט ידחה את התביעה נגדה, ואולי בחסות בית המשפט תוכל נמו להגיע להסדר הקצאת הנכס עם העירייה. ברור לכולם כי יש חובה להפעיל מעונות יום לחברה הערבית וכי הפעילות במקום לא תופסק. לפי החלטת מועצת העיר שהתקבלה פה אחד יש חובה, כבר בשנת הלימודים הקרובה, להקצות לפחות חמש כיתות למעונות יום. לכן ברור לכולם שהנכס יוקצה לעמותת נמו בסוף הליך".

מעמותת הבית הנוצרי לא התקבלה תגובה.

 

תגיות:

אולי יעניין אותך גם

תגובות

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר