מרכז החינוך ליאו באק (צילום: בועז כהן)
מרכז החינוך ליאו באק (צילום: בועז כהן)

המשרד להגנת הסביבה דורש הסרה מיידית של האזבסט בליאו באק

בחוות דעת מקצועית שנשלחה לראש העירייה, למהנדס העיר ולמנכ"ל בית הספר, מפרט המשרד את הסכנות החמורות שבאזבסט וקובע: "נחזור ונדגיש כי הסיכון בהותרת האזבסט הפריך במבנה שבו שוהה דרך קבע אוכלוסייה רגישה, עולה על כל סיכון אפשרי בעבודת הסרה מבוקרת... יש לפעול בלוחות זמנים קצרים להסרת האזבסט"

פורסם בתאריך: 27.5.21 12:04

סאגת הסרת האזבסט ממבנה החטיבה העליונה במרכז החינוך ליאו באק נמשכת. אתמול (רביעי) התקבלה בעיריית חיפה ובמרכז החינוך ליאו באק חוות דעת של מנהלת אגף אזבסט ורישום כימיקלים במשרד להגנת הסביבה, רעות רבי, תחת הכותרת "הסרת בידוד המכיל אזבסט פריך מתקרות המוסד החינוכי ליאו באק שבחיפה". חוות הדעת, ובה עמדתו המקצועית של המשרד להגנת הסביבה, נשלחה לראש העירייה קליש רותם, למהנדס העיר אריאל וטרמן ולמנכ"ל ליאו באק אופק מאיר.

חוות הדעת של המשרד להגנת הסביבה היא המשך ישיר להודעתה של עיריית חיפה על השהיית פרויקט הסרת האזבסט ממרכז החינוך, כפי שפורסם שלשום (שלישי) ב"כלבו – חיפה והקריות". בהודעתה כתבה העירייה למרכז החינוך: "בנסיבות העניין אין לעירייה אלא להודיע בזאת על השהיה מוחלטת של ההסכם ו/או הפרויקט, וזאת עד להודעה חדשה. בהתחשב בדחיפות הפרויקט, מורכבותו וחשיבותו לבאי בית הספר ולציבור בסביבתו, אנו דורשים בזאת לאלתר, כי תפנו למשרד להגנת הסביבה ותעמדו על קבלת הנחיות מוחלטות לביצוע הפרויקט… עם קבלת הנחיותיו הברורות בכתב של המשרד להגנת הסביבה, תשוב העירייה ותעדכן בדבר המשך ביצוע הפרויקט ו/או אי ביצועו, על פי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה".

בחוות הדעת של המשרד להגנת הסביבה נכתב: "לנוכח הסיכון מחשיפה לאזבסט, בוצע בשנת 2000 פרויקט לאיטום האסבסט והכנסתו תחת חיץ, בליווי המשרד להגנת הסביבה והוועדה המקצועית לאזבסט ואבק מזיק. שיטה זו נבחרה כחלופה עדיפה באותה העת על פני הסרת האזבסט, בשל הידע והניסיון המועטים שהיו בארץ בביצוע עבודה זו. כמו כן, נקבעה תוכנית לבקרה ומעקב אחר תקינות החיץ ולניטור נוכחות סיבי אזבסט בחלל המבנה. יצוין, כי על פי הידוע למשרד להגנת הסביבה בדיקות הניטור לאורך השנים היו תקינות. יחד עם זאת, ברבות השנים הוברר כי התקנת חיץ אינה מבטיחה באופן מספק את מניעת הסיכון לחשיפה. האזבסט הפריך שהותקן לפני עשרות שנים במבנה, והחומרים המלכדים שהוספו לו, מוסיפים להתבלות ולהתפורר.

"סיבי האזבסט המיקרוסקופיים מצטברים מאחורי החיץ הפנימי, וכל פגיעה בחיץ זה, לרבות עקב תקלה, תאונה או בלאי, עלולה לגרום לשחרור סיבים לחלל המבנה באופן בלתי מבוקר ולעיתים אף ללא יכולת זיהוי וטיפול. לכך יש להוסיף, כי בדיקות הניטור לאיתור סיבים באוויר מוגבלות ביכולת הזיהוי שלהן, ועל כן גם תוצאות תקינות אינן מבטיחות את מניעת החשיפה באופן מוחלט. נוכח כל האמור, התגבשה המדיניות שבאה לידי ביטוי בחוק בשנת 2011, המחייבת הסרה של מקור הסיכון".

עוד נכתב בחוות הדעת: "בעת גיבוש החוק בשנת 2011 ובמהלך השנים שלאחר מכן, פנה המשרד ותיזכר את הנהלת המרכז החינוכי מספר פעמים בחובת ההסרה הקבועה בחוק. ביולי 2017 הזמין המוסד החינוכי חוות דעת מומחה משני מפקחי אזבסט פריך – ד"ר דייב דיזנהאוז ועמית גלקין. בחוות הדעת, אשר הוצגה למשרד להגנת הסביבה בישיבה בחיפה באותו חודש, נטען כי 'ניסיון להסיר את החומרים המכילים אזבסט מתקרות המרכז החינוכי, יהיה מסוכן ובלתי מקצועי… ניסיון להסיר את האזבסט יסתיים בסבירות גבוהה בזיהום חלל המבנה באופן בלתי הפיך, בצורך לפנות את המבנה מיושביו ובחוסר אפשרות לחזור ולהשתמש בו כבית ספר לתקופה ממושכת ביותר (שנים). במקרה כזה, יש להביא בחשבון אפשרות של התפזרות הזיהום גם אל מחוץ לשטח בית הספר (הנמצא בסמיכות לשכונת מגורים צפופה)'.

"באותה ישיבה ולאחריה דחה המשרד את חוות הדעת ומסקנותיה ואף הטיל ספק באשר לתשתית המקצועית, אשר הובילה למסקנות ולהמלצות המופיעות בה. עם זאת, בשל החששות שהועלו לגרימת זיהום במהלך עבודות ההסרה, הנחה המשרד להגנת הסביבה את המרכז החינוכי לבצע פיילוט בחלק מהמבנה, לקביעת השיטה המתאימה להסרת האזבסט, באופן שאינו מהווה סיכון לתלמידים ולסביבה. הפיילוט בוצע במהלך חופשת הקיץ בשנת 2018 על מקטע תקרה הכולל איטונג וצלעות בטון בשטח של 25 מ"ר, על ידי עוסקים מנוסים ובפיקוח ובקרה הדוקים של מפקחי המשרד. ממצאי הפיילוט שהסתיים בהצלחה בשנת 2018 סתרו בפועל את הטענות שהועלו בחוות הדעת.

 

 

"על פי הממצאים, אין מניעה מבחינה מקצועית להסיר את האזבסט הפריך מהמבנה והסרה בשיטה שנמצאה כיעילה מאפשרת שימוש תקין במבנה ללא כל סיכון. נחזור ונדגיש כי הסיכון בהותרת האזבסט הפריך במבנה שבו שוהה דרך קבע אוכלוסייה רגישה, עולה לפי עמדתנו המקצועית, על כל סיכון אפשרי בעבודת הסרה מבוקרת המבוצעת באופן מתוכנן על ידי עוסקים מורשים לכך".

עוד נכתב בחוות הדעת: "הצלחת הפיילוט הינה ההוכחה הברורה לכך שחוות הדעת משנת 2017 אינה נכונה. מעבר לכך, ההמלצה בחוות הדעת להימנע מהסרת האזבסט בשל פוטנציאל הסיכון לזיהום בעת עבודה – אשר נעשית בתנאים מבוקרים, מנוטרים ומפוקחים אינה סבירה למול הסיכון במצב הקיים בו בכל עת עשוי המבנה להיפגע ולזהם את סביבתו באופן בלתי מבוקר – באירוע כשריפה, רעידת אדמה או נפילת טילים. יתרה מזאת, חוות הדעת עומדת בסתירה מפורשת להוראות החוק… לאור כל האמור לעיל, על בסיס הניסיון הרב בעבודות הסרה של בידוד אזבסט פריך ממבנים ברחבי הארץ בעשורים האחרונים ועל בסיס הניסיון שנצבר בפיילוט בליאו באק בפרט, ניתן לומר כי ביצוע ההסרה בפרקטיקה שנקבעה בפיילוט ועל ידי עוסקים מורשים ומנוסים הינה ישימה, אחראית ובטוחה".

עוד מתריעה רבי: "הימנעות מביצוע עבודה בשל פוטנציאל לסיכון, תוך הנצחת קיומו של סיכון ממשי, לוקה בהיעדר מקצועיות ואחריות, ובמקרה זה גם מנוגדת להוראות החוק. מצופה כי עיריית חיפה תקדם את הפעולות הנדרשות באופן המהיר ביותר, לאחר תקופת היערכות של 10 שנים(!), ולא תעכב את הסרת האזבסט. במאי 2020 הועבר תקציב התמיכה (10 מיליון שקלים מהמשרד להגנת הסביבה – ב"כ) מקרן הניקיון אשר ניתן היה לנצלו במהלך התקופה הארוכה בה הושבת המוסד החינוכי בשל מגפת הקורונה. לאחר שהמוסד החינוכי הודיע על ביטול הבקשה להיתר העבודה, שניתן ביוני 2020, חזר והזכיר המשרד, כי על העירייה והמוסד החינוכי לפעול באופן מיידי להתקשרות עם בעלי המקצוע הנדרשים על מנת לבצע ולסיים את הסרת האזבסט לפי המועד הקבוע בחוק וללא הפרעה לפתיחת שנת הלימודים הבאה. גם בעת הזו נחזור ונבהיר, כי יש לפעול בלוחות זמנים קצרים להסרת האזבסט".

את מכתבה מסיימת רבי: "המשרד להגנת הסביבה מודע לחששות ההורים במוסד החינוכי ואף נמצא איתם בקשר בנושא זה. המשרד מדגיש, כי יפעל לכך שהסרת האזבסט והסיכון הקיים במבנה ייעשו באופן הבטוח ביותר, כפי שנעשה בכל העבודות שבוצעו בארץ ועם ההקפדה הנדרשת מכך שמדובר במוסד המשרת ציבור רגיש בלב אזור עירוני מאוכלס".

 


 

 


אולי יעניין אותך גם

תגובות

2 תגובות

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר