פרויקט "אחד העם" בהדר (הדמיה: סטודיו בונסאי)
פרויקט "אחד העם" בהדר (הדמיה: סטודיו בונסאי)

קליש רותם תציג מדיניות חדשה לבנייה לגובה

מדיניות הבנייה לגובה של עיריית חיפה תוצג ביום שלישי בישיבת הוועדה המקומית. במסמך המדיניות נכתב כי תוכנית המתאר של חיפה "אינה תואמת את המצב הקיים ויש מקרים שבהם נקבעו הוראות גובה שסותרות הוראות אחרות של התוכנית" וכי "מסמך המדיניות שיאושר יהווה בסיס להכנת תוכנית מתארית עדכנית"

פורסם בתאריך: 5.9.19 10:38

מדיניות הבנייה לגובה של הנהגת העיר בראשותה של עינת קליש רותם תוצג בישיבה הבאה של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה של עיריית חיפה, שתתקיים ביום שלישי.

בדברי הרקע להכנת מסמך מדיניות הבנייה החדשה נכתב כי "מספר הקומות בעיר נקבע לראשונה בתוכנית חפ/229 מאושרת משנת 1934. התוכנית קבעה את מספר קומות המותר בהתאם לייעודי הקרקע השונים. במשך השנים אושרו תכניות נוספות שעסקו במספר הקומות המותר לבנייה ואשר התייחסו לאזורים נרחבים בעיר, לאזור מגורים מסוים ולאזור תעשייה. התכניות הללו קבעו את מספר הקומות המותר ברוב העיר: אזור מגורים א' – ארבע קומות ומסד, אזור מגורים ב' – שתיים-שלוש קומות בהתאם לשיפוע הקרקע, אזור מגורים ג' – שתיים-שלוש קומות בהתאם לשיפוע הקרקע, אזור מסחרי – גובה במטרים עד פעם ורבע רוחב הדרך הגובלת ולא יותר מ-25 מטר, ואזור תעשייה – שלוש קומות עיקריות ו-שתי קומות שירות ועד לגובה של 20 מטר".

כמו כן צוין כי נוסף על כך קיימים מתחמים מיוחדים שבהם התוכניות המאושרות קבעו מספר נמוך או גבוה יותר של קומות, ובהם שכונת דניה, קרית חיים המערבית, שכונת הגגות האדומים ברובע נוה שאנן והמורדות הצפוניים של הכרמל, וכן מתחמים ומגרשים שבהם אושרו תוכניות המאפשרות בנייה גבוהה יותר, ובהם שכונת יזרעאליה ברובע נוה שאנן והוד הכרמל הצפוני (סביוני דניה). לפי תוכניות אלה ניתן להוציא היתרי בנייה, ובמקרים רבים ניתן, בכפוף להליך הקבוע בחוק, גם לאשר הקלות במספר הקומות ובגובה המבנים.

עוד נכתב כי "על כל אזורי המגורים בעיר חלה תוכנית חפ/1400 ג"ב מאושרת משנת 2000, אשר קובעת את גובה הבניינים המותר ביחס למספר הקומות המותר ואת אופן מדידת הגובה – גובה הבניין יימדד בכל חתך אנכי בנפרד (מקומת המגורים התחתונה ועד לפני התקרה של הקומה העליונה), וגובה המבנה יהיה מכפלת מספר הקומות בגובה קומה מלא ממוצע של שלושה מטרים. כמו כן, התוכנית קובעת גובה מקסימלי של קומת מגורים, מסד, קומת עמודים וקומה טכנית. יצוין כי בשנות ה-2000 אושרו כמה מסמכי מדיניות אשר התייחסו להוראות בינוי באזורים שונים, ובין השאר לגובה מבנים (מספר קומות) בהדר, באזור מרכז הכרמל, בציר הרכס מוריה-חורב וברחוב אח"י אילת. מסמכים אלה שימשו סמן בהתייחסותה של הוועדה המקומית והוועדה המחוזית לבחינת תכניות נקודתיות".

נוסף על כך נכתב כי "תוכנית מתאר חפ/2000 אשר אושרה במרץ 2019 קבעה חמש קטגוריות לעניין גובה מבנים, וזאת ללא קשר לייעודי הקרקע כפי שהיה נהוג עד כה: אזורים לבניה נמוכה הכוללים אזורים שהוגדרו בתוכנית כמתחמים לשימור, כאזורים בעלי רגישות מרקמית ונופית או כאזורים שבהם קיימת בנייה צמודת קרקע; אזור לבנייה מרקמית שבו הבנייה תואמת לגובה בינוי קיים בסביבה ולא תעלה על שבע קומות – רוב העיר; אזור לבנייה עד עשר קומות; אזור לבנייה עד 22 קומות בכפוף להתייחסות של מוסד התכנון לתבחינים כמותיים וסביבתיים; ואזור לבנייה גבוהה – בנייה ללא מגבלות גובה בכפוף להתייחסות של מוסד התכנון לתבחינים כמותיים וסביבתיים (בחוות המיכלים בלבד)".

 

 

עוד צוין כי "נספח המבנה העירוני המהווה חלק ממסמכי התוכנית, והוא נספח מחייב, קובע ביחס לתוכניות עתידיות את מספר הקומות המותר באזורים השונים בעיר. הוראות תכנית המתאר כוללות גם הנחיות משלימות בדבר שינויים בגבולות האזורים; הוראות בנושא תוספת קומות בשטחים שבהם יש מתחמים ו/או מבנים לשימור; הנחיות להגבהת מבנים בשכונות הבאות, בכפוף לעריכת תוכנית אב שתתייחס לתבחינים כמותיים, סביבתיים וחזותיים לכל שכונה בשלמותה: המושבה הגרמנית, ואדי ניסנאס, העיר התחתית, מורדות הכרמל הצפון מזרחיים, שכונת עבאס, שכונת הוד הכרמל (דניה), קרית חיים מערבית וקרית שמואל; הנחיות להכנת תוכניות המציעות בנייה של יותר מ-15 קומות; הנחיות לבניה בתחום השפעת שדה התעופה; והנחיות גובה כלליות".

בסדר היום שנשלח אל חברי הוועדה המקומית צוין כי לא ניתן להוציא היתרי בנייה על פי תוכנית חפ/2000 (תוכנית המתאר של חיפה; ב"כ), הן לא משנות הוראות של תוכניות מאושרות והוראותיה מחייבות בתוכניות עתידיות. עוד צוין כי "תוכנית חפ/2000 כפי שאושרה אינה תואמת את המצב הקיים בחלקים שונים של העיר. בחלק מהמקרים היא אינה תואמת את צורכי הפיתוח או השימור של העיר, ויש מקרים שבהם נקבעו הוראות גובה שסותרות הוראות אחרות של התוכנית עצמה".

לסיכום נכתב כי מסמך המדיניות הוכן על ידי משרד מן שנער בהזמנה של משרד מהנדס העיר, וכי "מסמך המדיניות כפי שיאושר יהווה בסיס להכנת תוכנית מתארית עדכנית – עדכון לתוכנית חפ/2000 – לנושא גובה בנייה בעיר".

בישיבת הוועדה המקומית ייערך דיון גם במתחם קמפוס הנמל. בסדר היום של הוועדה צוין כי "עם התקדמות השיקום (של אזור קמפוס הנמל; ב"כ) נדרש לבסס תהליך של חידוש העיר התחתית כך שהמקום יהיה פעיל בכל שעות היממה. לצורך כך יש לשלב במתחם גם שימושים של מגורים ומלונאות. בשטחים המיועדים למסחר מותרים בהתאם לתוכניות המאושרות שימושים כמו מגורים, מלונאות, מכללות, בתי קפה ומסעדות ושימושים ציבוריים. באזורים אחרים, שבהם הייעוד המאושר הוא אחסנה, נדרשת תוכנית שתסדיר שימושים אילו. שילוב השימושים האמורים במתחם נעשה בפועל זה כמה שנים באמצעות מתן היתרים לשימושים חורגים (לתוכניות ו/או להיתרים) למכללות ולמעונות, למגורים, למסעדות ולבתי קפה, למלונית וכד'. במסגרת זו שופצו מבנים, הושלמו מבנים בהתאם לתוכניות מאושרות, וקודמו ומקודמות במקביל כמה תוכניות נקודתיות".

סבסדר היום נכתב כי "על מנת לאפשר ולעודד את המשך שיקום ופיתוח האזור בעל הפוטנציאל התיירותי, העסקי והכלכלי נדרש להסדיר את שימושי הקרקע תוך קביעת שימושים מעורבים שיאפשרו את המשך ההתחדשות והפיתוח, תוך קביעת עקרונות בינוי ופיתוח וקביעת הוראות לשימור הבניינים הראויים לשימור בשטח זה".

 


 

 


 

העסקה שחלמתם עליה מחכה לכם כאן. היכנסו עכשיו לזירת הנדל״ן של חיפה

 

תגיות:

אולי יעניין אותך גם

תגובות

3 תגובות
  1. מתניה טיקטינסקי

    בגלל מדיניות עירית חיפה והגבלת גובה הבניינים במשך שנים רבות של פרנסי העיר חיפה איבדה את היותה מטרופולין והפכה לכפר במידותיה ומוגבלת במספר תושביה .וכך נוצרה ההגירה השלילית והצטמקות הפרנסה בעיר .כך גם התפרסה העיר לאור ולרוחב ולא נוצר מרכז אחדשאליו מתכנסים כמו למשל תל אביב.עכשו מתחילים למנוע בריחת תושבים .פרנסי העיר לא השכילו להבין שעיר מרכזית מתפרנסת מתושבים ומשיכת אנשים אליה וזה תלוי בגובה הבניינים והצטמקות למרכזים בודדים .עכשו אנו כפר גדול רחב ממדים ללא יכולת למשוך תושבים ועיר עם זיהום אויר .עיר מודרנית מתפשרת לגובה ולא לרוחב ולאורך על חשבון משאבי הטבע.

  2. למתניה

    לרוב הערים באירופה יש הגבלות גובה ויש להם הגירה חיובית אז אל תסבן אותנו

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר