סניף בית בירם של בית הספר הריאלי (צילום: שושן מנולה)
סניף בית בירם של בית הספר הריאלי (צילום: שושן מנולה)

בן דב: "נוסחי השימוע הם נטולי בסיס משפטי"

במכתב ששלח מנכ"ל בית הספר הריאלי ד"ר יוסי בן דב להורי התלמידים הוא הסביר מדוע התקיים יום העיון על אף האיסור שהטיל מנכ"ל משרד החינוך ("יועצינו המשפטיים שהבהירו כי אין בסיס חוקי להנחיה") ותקף את הזימון לשימוע ("מגמה שנדרשת להדאיג כל אזרח במדינת ישראל")

פורסם בתאריך: 21.1.21 13:56

מנכ"ל בית הספר הריאלי ד"ר יוסי בן דב שלח היום (חמישי) מכתב להורים בנושא יום העיון שהתקיים בבית הספר בהשתתפותו של מנכ"ל בצלם חגי אלעד. במכתב טען בן דב כי "מכיוון שהעיסוק בנושא נפל כפרי בשל בידי חלק מנציגי המדיה ובעלי עניין שונים מכל קצוות המפה הפוליטית, ועלו סביבו, לצערנו, דברים קשים לכאן ולכאן, אנו רואים לנכון להבהיר את השתלשלות המהלך, את החלטות בית הספר ואת סיבותיהן. אנו מקווים שדבר זה יעמיד את התמונה לאשורה בפניכם, שלא דרך פריזמת הפרשניות שעלו בתקשורת או במשקפי השיח האלים שעלה ברשתות החברתיות".

לדבריו, "לקראת יום זכויות האדם השנה זימנו כמה דמויות ונציגי ארגונים העוסקים בנושא, ובכללם גם את מנכ"ל ארגון בצלם חגי אלעד. מובן שבדומה לכל דובר או ארגון שמוזמן לבית הספר, עצם ההזמנה אינו מהווה נקיטת עמדה של בית הספר בעד או נגד דבריו. בית הספר הוא מוסד חינוכי המהווה מיקרו קוסמוס של החברה הישראלית שמכילה מגוון דעות, ולכן גם אינו מייצג עמדה פוליטית כלשהי. אנו רואים במסגרת תפקידנו כאנשי חינוך במדינה דמוקרטית את הזכות והחובה לחשוף בפני תלמידינו מגוון רחב של דעות ומבעים בחברה הישראלית, גם כאלה המייצגים קצוות שונים".

בן דב הוסיף כי "עם פרסום הרכב הדוברים המיועד ליום זה עלו קולות ביקורת שונים בדגש על השתתפותו של מנכ"ל בצלם. ראינו בעצם קיומה של הביקורת רכיב לגיטימי בשיח התלמידים ועדות בריאה לקיומה של חירות הביטוי כמרכיב יסוד בשיח הדמוקרטי. ואולם, טבע ההתבטאויות שעלו מצד חלק (אמנם קטן לשמחתנו) מהתלמידים, ובכללן כאלה שיש בהן ביטויים אלימים שעומדים נגד מהות חירות הביטוי, היווה עבורנו דגל אדום ביחס לסוגיית תפישת זכויות האדם בקרב תלמידים בקרבנו. על רקע זה ראינו לנכון לדחות את קיום המפגש עם מנכ"ל בצלם שהיווה מוקד השיח הזה לטובת העיסוק בטבע השיח בחברה דמוקרטית תחילה. הסיבה שבגינה בחרנו לעשות זאת היתה על מנת לוודא שלא להקל ראש בטבע השיח באמצעות מיקודו בדובר אלא לוודא שאנו עוסקים בנושא המהות שעלה מתוכו – חירות הביטוי וגבולותיה, ובעיקר אופן הביטוי בחברה דמוקרטית ובקרב תלמידינו. לצורך כך החלטנו לקיים שיחה עם התלמידים ולתת במסגרתה במה לדברי תלמידים ואנשי סגל על קשת דעותיהם בצורה פתוחה. בתוך השיח עלו קולות רבים – הן ביחס לאופן השיח והן ביחס לתוכן יום העיון. עלתה גם בקשה של תלמידים לאזן את יום העיון בדוברים מגוונים יותר. מצאנו מתוך דברי התלמידים שנכון לחשוב גם על מנעד דוברים מאוזן יותר בתוכנית יום העיון – דבר שאכן נלקח לתשומת ליבנו בעדכון תוכנית היום שנדחה".

בן דב הדגיש כי "כפי שציינו ביום ההחלטה על הדחייה, יום העיון לא בוטל, ומועד קיומו נקבע ל-18 בינואר. יום העיון חולק לשני חלקים, שבחלקו הראשון היו שתי הרצאות בנושא 'שליטה צבאית ביהודה ושומרון ושמירה על זכויות האדם  הילכו יחד?'. לחלק זה הזמנו שני מרצים – חגי אלעד, מנכ"ל עמותת בצלם, ונווה דרומי, מנהלת המיזם 'זכויות אדם כחול-לבן' של המכון לאסטרטגיה ציונית ופובליציסטית. בהמשך יום העיון יכלו התלמידים לבחור בהרצאה נוספת מתוך שתיים. האחת בנושא 'הזכות להפגין' עם עו"ד דניאל חקלאי והשנייה בנושא 'מבקשי מקלט' עם עו"ד עודד פלר – שני נושאים שאינם נושאים של שמאל וימין, ולמיטב הבנתנו אין להם שני צדדים. עם פרסום התוכנית המעודכנת הגיעו אמירות תוקפניות כלפי הנהלת בית הספר מצד גורמים שונים, שאף פנו במקביל ללשכת שר החינוך ולחברי כנסת על מנת לפעול לביטול האירוע".

 

 

עוד כתב בן דב כי "לתדהמתה של הנהלת בית הספר, ככל הנראה לאור הלחצים הפוליטיים, הגיעה ביום ראשון, פחות מיממה טרם מועד תחילת האירוע, הנחיה משר החינוך למנהלי המחוזות המנוסחת בשפה כללית ואשר אוסרת על 'הכנסתם לבתי ספר של ארגוני חברה אזרחית הפועלים בסתירה למטרות החינוך הממלכתי לרבות כינוי מדינת ישראל בכינויי גנאי שקריים המכנים את מדינת ישראל מדינת אפרטהייד'. יובהר כי מועד הוצאת ההנחיה, כאשר על הכוונה לקיים את יום העיון ידע משרד החינוך יותר מחודש ימים, ולשונה הכללית מעוררים לכל הפחות תמיהה, בצד סימני שאלה מהותיים ביחס ליסוד הערכי והמשפטי שעליה היא נשענת. בעקבות הנחיה כללית זו למנהלי המחוזות יצאה גם בשעות הערב של אותו היום הנחיה ישירה מצד מנהל המחוז ד"ר סער הראל למנכ"ל בית הספר שמצטטת את הנחייתו של שר החינוך ומבקשת שלא לקיים את יום העיון. בתגובה, ולאחר שבחנו את הנושא עם יועצינו המשפטיים שהבהירו כי אין בסיס חוקי להנחיה זו, ביקשה הנהלת בית הספר ממנהל המחוז להבהיר את הבסיס המשפטי להנחיה. מכיוון שעל אף בקשתנו הבהרה מסוג זה לא הגיעה לידי ההנהלה עד למועד פתיחת יום העיון, החליטה ההנהלה לקיים את יום העיון כמתוכנן".

בן דב ציין כי "לנגד הנהלת בית הספר עמדה חובת היסוד האזרחית שלנו לעמוד בהוראות החוק במדינת ישראל – חובה שאנו מקווים שגם משרד החינוך רואה לנגד עיניו – ובהיעדר הצגת בסיס משפטי קביל מצד משרד החינוך להנחייתו לא ראינו כל מניעה לקיים את יום העיון כמתוכנן. יתר על כן, הטענות הקשות שעלו ברקע הקריאות לביטול היום תחת השימוש בטיעון הצורך באיזון מטילות צל על מהותו של העיסוק בנושא זכויות האדם, תוך עטיית משקפיים צרים הממסגרים את נושא זכויות האדם כעניין פוליטי שבין ימין לשמאל. מעבר לעובדה שאכן נכללו ביום זה דוברים משני צדי המפה הפוליטית, עובדת הפוליטיזציה של נושאי מהות בחברה איננה חדשה וצריכה להוות אות אזהרה חמור בפני כל מי שהדמוקרטיה יקרה ללבו. בתקופה האחרונה אנו עדים לפוליטיזציה של תחומי הבריאות, הרווחה, חופש הביטוי, החינוך ועוד, וזוהי מגמה מדאיגה שראוי שאנשי חינוך יפעלו נגדה. במצב מעין זה לא ירחק היום שבו תהיה דרישה לברר מול רופא שיבוא להרצאה בבית הספר מהי עמדתו הפוליטית בצד החובה לזמן רופא שעמדתו הפוליטית הפוכה לצדו".

באשר לקיומו של יום העיון כתב בן דב כי הוא "נפתח במועדו בהשתתפות – שהיתה בחירה ולא חובה – של כ-300 תלמידים מתוך 477 תלמידי השכבה. תחילה הופיע מנכ"ל בצלם ששטח את משנתו בפני התלמידים וענה על שאלותיהם, ולאחריו התקיים מפגש עם דרומי שהקדישה חלק נרחב מנאומה להפרכת בסיס הטיעונים של בצלם ולהתמודדות עם שאלות של התלמידים. בהמשך היום התקיימו המפגשים עם עו"ד חקלאי ועם עו"ד פלר שהיו מרתקים ומלאי עניין. בטוחני כי אם ייבחן הנושא מול כל אחד ממשתתפי יום העיון יהיה קשה לטעון לחוסר איזון. נאמרו דברים, חלקם קשים ובוטים לכאן ולכאן, באופן שכמובן נתן בידי התלמידים את האפשרות לבחון ולבחור את עמדותיהם בראייה ביקורתית".

בסיום המכתב כתב בן דב כי "מעבר להבעת הזעם של שר החינוך ומנהל המחוז על עצם קיומו של היום, וההצהרה על כך שההנהלה תוזמן לשימוע, עלה כידוע גל של תגובות תקשורתיות ואחרות בהקשר ליום ולתוכנו. בתוך כך היו גם לא מעט סילופי עובדות בידי בעלי עניין שונים, ובכללם גם טענות על מיקוד היום במנכ"ל בצלם, על חוסר איזון, על פגיעה בחוק החינוך ועוד. יומיים לאחר האירוע הגיע זימון לשימוע ממנכ"ל משרד החינוך למנהל בית בירם ולמנכ"ל בית הספר. יובהר כי לאחר בחינה ראשונית של נוסחי השימוע על ידי עורכי הדין של בית הספר ועורכי דין נוספים, ניכר כי הם נטולי בסיס משפטי. יתר על כן, אנו רואים במהלך כולו מגמה שנדרשת להדאיג כל אזרח במדינת ישראל באשר למהותו של חופש הביטוי ולמופעו במערכת החינוך. אנו מאמינים שראוי שכל אזרח הרואה לנגד עיניו את חשיבות ערך היסוד הזה בישראל כמדינה דמוקרטית יפעל לקדמו. אנו נמשיך בעשייה החינוכית כמיטב מסורת בית הספר אשר מתעדכנת ומגיבה אל המציאות הישראלית המשתנה תוך שמירה על עקרונות הליבה שלנו כמערכת חינוך במדינה דמוקרטית".

 


 

 


 

תגיות:

אולי יעניין אותך גם

תגובות

31 תגובות
 1. פנחס

  המנהל מיתמם צריך ללכת הביתה
  אם הוא רוצה איזון מול בצלם היה צריך להזמין את ברוך מרזל

 2. הפכתם את התלמידים בני ערובה למסע שטיפת מוח פוליטי חד צדדי קבוע לאורך שנים רבות

  גך ךהחלטת חבר הנאמנים ומועצת התלמידים אין כל תוקף אם היא סותרת את הוראת שר החינוך, ולמרות זאת אתם נאחזים בשטות הזו כהצדקה להביא עמותת הסתה נגד צהל וישראל לנהל מסע הסתה ושיסוי בבית הספר?

 3. כסף כסף כסף

  כל מה שמעניין את הריאלי ובן דב החמדנים זה כסף. יש לחתוך את צינור החמצן הזה, כלומר הכסף מהמדינה, ותראו איך הוא מתיישר תוך שנייה עם החוק.
  צריך גם לעצור את אספקת הכסף ממדינות שחותרות תחת הלגיטימיות של מדינת ישראל לארגוני השמאל הרדיקליים, הפוסט ציוניים והאוטו אנטישמיים. רק כך הם יפסיקו את פעילותם השקרית והבוגדנית נגד המדינה.
  כמו כן יש להעמיד את אנשי הארגונים הללו לדין באשמת בגידה. בכל מדינה מתוקנת הם לא היו רואים לעולם את אור השמש, ולחילופין מריחים את הפרחים מלמטה.

 4. כלכלן

  אסור למדינה לתקצב בית ספר פרטי שדוגל באפליה על רקע כלכלי ומקבל לשורותיו רק תלמידים שלהוריהם יש מספיק כסף כדי לממן את משכורות העתק של בן דב וחבר מרעיו. שיסתדרו בעצמם, נראה אותם.
  חלאות אדם בוגדניים.

 5. בסיס משפטי

  אם זכרוני אינו מטעה אותי, הריאלי גבה במשך שנים מההורים כספים שלא היה להם כל בסיס משפטי, וסרב להכיר בוועד הורים נבחר.

 6. טלי ציטרוני

  לבית ספר שמחנך לשנאת ישראל ומביא מרצים חיצוניים שמסיתים נגד המדינה אין מקום בקרבנו.
  משרד החינוך צריך להפסיק להכיר בריאלי כבית ספר מוכר שאינו רשמי!

 7. שרי

  אתה נטול בסיס ערכי אז תתפטר.
  כל אחד שמבין שטעה נתלה על העץ המשפטי כמו להיאחז בקרנות המזבח.
  טעית לך הבייתה.

 8. שרי

  כל ביה"ס על תלמידיו , מנהליו וחבר נאמניו ראויים להיענש לכן יש ליטול מביה"ס (או נכון יותר בית טפשת) תמיכה כלכלית.

 9. הורה מודאג בריאלי

  מנכ"ל הריאלי מתבלבל , בשוגג או בזדון, בין חופש הבעת דעה לבין חינוך ממלכתי.
  זכותו של מנכ"ל בצלמ ו/או מנכ"ל ביה"ס להחזיק בדעות קיצוניות – אין חולק על כך במדינה דמוקרטית.
  אבל חובתו של מנכ"ל ביה"ס לחנך ע"פ המנדט שניתן לו ע"י המדינה: לאהבת הארץ, לציונות ולעודד לשרות משמעותי בצה"ל – ההפך הגמור ממשנתו של ארגון בצלמ.
  לא היה נדרש ששר החינוך יורה למנכ"ל לפעול ע"פ החוק ,מספיק השכל הישר ןההוגנות.
  ודאי ואחת על כמה וכמה בשעה שמנכ"ל כול ביה"ס- אפילו מנכ"ל הריאלי…- חייב להישמע להוראות הממונים עליו.
  זה לא אומץ לפעול בניגוד להנחיות- זו אנרכיה.
  זו טעות קשה בשיקול דעת של מנכ"ל הריאלי ועליו להתפטר לאלתר.

 10. אחת שיודעת

  כל הכבוד למנהל הריאלי .

  חינוך לאזרחות חשוב מאוד למגוון הדעות של החברה הישראלית .הבחירה החופשית היא של התלמידים

 11. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  לא שמעתי מהמנהל הנכבד שהוזמנו גם אנשי ימין ודתיים. רוב השמות שהזכיר הם אנשי שמאל "נאורים".

 12. אין גבול למלאכי חבלה?

  מדינת ישראל מעניקה לגיטימציה לעמותות הסתה נוסח בצלם המעניקה חה בכל פורום את הכותרת "מדינת האפרטהיד" ו"הציונות היא גזענות" אז לנה שנלין על מלאכי החבלה בריאלי, הם רק עושים שימוש ציני בכותרת זכויות אדם להזרקת מנות של תרעלת למוחות עתיד ההנהגה, מה זה שונה מקרן וקסנר, הקרן החדשה, וכו'? ממשלת ישראל אינה פועלת להוציא ארגון הסתה זה מחוץ לחוק – מדוע? מכיוון שהכעס המיבורי על השקרים המתועבים של בצלם, מתורגם לקולות בקלפי. ככה, נוח לכולם שהסתה כזו תופץ ותישאר. הימין משתמש בה לתעמולת פנים לגיוס אהדה כפי שהשמאל מתעשר מהמימון הזר שלה ומשתמש בה לצרכיו הפוליטיים. וכך, אינטרסים משולבים מאפשרים לארגוני השמצה הסתה וטרור תקשורתי ופוליטי כאלו מרחב פעולה פתוח, באין מפריע, כולל עם חסינות בכנסת, כולל לגיטימציה כ"שיח דמוקרטי" כאשר הדמוקרטיה הישראלית אינה מתגוננת מארגונים שמטרתם פגיעה הכפשה ורמיבה שלה, ממש כמו ארגון בצלם הדמגוגי המשתמש בהפצת שקרים מופרכים וחד צדדיים לקבל מימון זר, תוךשלילת זכויות מהעם היהודי על ארצו כבסיס פעולה וקו "לגיטימי" בעיניו..

 13. שי

  איזה תמים המנכ"ל.
  כל הפאנל שלו שמאל כולל שמאל קיצוני בדמות מנכ"ל בצלם. לכיסוי העכוז הביא ימנית מתונה, בעלת טור קבוע בה"ארץ".
  אם רצה לאזן את השיח היה מזמין את איתמר בן-גביר או נציג אחר של "עוצמה יהודית".
  בטוחני שאם בי"ס ממלכתי אחר היה עורך יום עיון בהשתתפות חברי "עוצמה יהודית" כל השמאל היה קופץ בדרישה לפטר את המנכ"ל.
  השר צריך להציע 2 חלופות לבעלי הבי"ס – פיטורי המנכ"ל או הפסקת מימון ציבורי.

 14. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  אנשי שמאל קיצוני מחתימים עצומות תמיכה כמובן
  דבריו של בן דב להגן על החלטה שעקורייתית הם בבחינת ליקוי מאורות ומצביעים עוד יותר על פגמים חמורים בשיקול דעת חינוכי. חוסר האיזון וההזמנה המוטה במכוון תוך מכבסת מילים ברורים לכל בר דעת,
  על מי הם מנסים לעבוד? האם אי פעם הזמינו "מתנחל" לימים כאלו לשמוע את נקודת מבטו?
  רק תארו לכם יום עיון עם הכותרת: "האם תתכן מדינה פלשתינית הבנויה על שלילה מיהודים זכות לגור במולדתם?"

 15. יובל

  בשם חופש הביטוי אפשר להכניס גם את טראמפ ודומים לו שיודעים להפיץ פייק ניוז?
  זה מה שעשיתם מנהלים טיפשים חסרי תובנה.
  אנשי חינוך צריכים להיות מודעים למה שהם עושים קצת יותר מאנשים רגילים כי הם עוסקים עם נפשות תמימות של צעירים שטרם חוו את ההיסטוריה. קל להביא שקרנים שמתעדים את השוליים ומכניסים את זה למרכז הבמה. על טעויות כאלה צריכים לשלם.

 16. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  כבוד לכל מי שעומד מול הבולדוזרים של ביבי.

 17. אירית

  אני גאה במנכ״ל הריאלי . כל הכבוד! חינוך לערכים של דמוקרטיה וראיית המציאות כמו שהיא . לכל המתנגדים – שמעתם פעם הרצאה של ״ בצלם״? ממליצה להקשיב, לקרוא, לפני שאתם קופצים למסקנות שגויות. ״ בצלם״ בעד אהבת הארץ, ציונות, ושירות משמעותי בצה״ל. אין סתירה. הארגון חושף איך אנחנו לא מכבדים זכויות של מיליוני איש, בניגוד לחוק בינלאומי . האם שירות משמעותי בצה״ל זה להתפרץ לבתים של פלסטינים חפים מפשע באמצע הלילה ולהפחיד את הילדים ? זה אחד הדברים שצהל עושה כדי לשלוט ב 2.6 מיליון פלסטינים שחיים במדינת ישראל, אזרחים סוג ב׳ במדינה שמתיימרת להיות דמוקרטית.

 18. אירית

  גאה במנכ״ל ריאלי. לכל אילו שמבקרים את ארגון ״ בצלם״ האם אי פעם קראתם או הקשבתם להרצאה של בצלם? אין שום סתירה בין הממצאים והטענות שלהם לבין ערכים של אהבת הארץ, ציונית, שירות משמעותי בצה״ל.

 19. אירית הצבועה וכל חבורת השמאל הצבועה שמחתימה עצומות תמיכה

  מענין אם הייתם כל כך גאים במנכל הריאלי לו היה מאפשר הרצאה של איתמר בן גביר?
  אה אז הייתם נזעקים שזה נוגד את ערכי בית הספר וחופש ביטוי זה לא חופש שיסוי… נכון?
  שמאלנים צבועים
  שמאלנים אנטי ציוניים מיזנטרופים
  משתמשים בחופש הביטוי מתי שנוח להם, וסותמים את הפה לכל דעה אחרת

 20. עינת

  מעולם לא הייתי מצביעת ימין. עם זאת, בית הספר הריאלי שהוציא ממורשתו המפוארת מפקדים ורמטכלים, שבתוכו יושבת בפנימיה הצבאית לפיקוד , לא יכול להרשות לעצמו שיח קיצוני ברמה כזאת. לא מימין ולא משמאל. מתהדר מר מנדי בפלורליזם החברתי שבית הספר מציג. למה אתה לא מספר מר מנדי, ששנה אחר שנה אתם מביאים פוליטיקאים שמאלנים קיצוניים, אנשים בקצוות של השמאל ומעולם, עובדתית לא מהצד השני. כל שנה הילדים מתנגדים ופורצות הפגנות נגדכם. זה נקרא שטיפת מחשבות, דחיפה לשמאלנות מתחסדת וכן, הבאת הציר הקיצוני הזה מעידה בהכרח על נטייתו של בית הספר. מורים שמציגים בשעורי אזרחות מפלגות שמאל בשמותיהם וקוראים למפלגות הימין- ימין, הם חד משמעית נקיטת עמדה בית ספרית. די להתממות. סתימת הפיות לכיוון השני היא היא המדאיגה. ומזכירה שוב, מעולם לא הצבעתי ימין. אך מעולם לא חשבתי שילדינו יאולצו לשמוע אדם שהעיד באום שמדינת ישראל היא מדינת אפרטהייד וכינה את בנינו החיילים רוצחים.

 21. מרצ

  בושה וכלימה… מנהל הריאלי צריך לסיים את תפקידו לאלתר…חופש הביטוי עלה לכולם לראש במדינה הזאת

 22. גיל

  אירית ורחל שגאים במנהל וטוענים לשמיעת כל הקשת.
  אתם הכי קיצוניים שיש כי אתם רוצים שחינוך הנוער ילך לקיצוניות והרי ברור שקל להשפיע על הנוער הצעיר ולגרום לו ללכת בדרך הקיצון. דווקא לנוער לא הייתי מביא קיצוניים. יש מספיק מזה ולא צריך להקצין דווקא אצל הנוער.

 23. ארז

  איזה צביעות. אם הוא נתלה ביועציו המשפטיים, כנראה הוא מבין שעשה משהו לא בסדר.
  חגי אלעד, שנואם נגדנו באום, מסייע לבידיאס בעבודתו, מפיץ אינסוף שקרים בשם חופש הביטוי, ראוי שתישלל ממנו האזרחות. זה לא חופש הביטוי, אלא חופש הפצת הפייק ניוז.
  הוא משתמש בטכניקה ידועה של פרסום מעשים שוליים וחריגים והצגתם כמעשים מאפיינים יומיומיים.
  אני משרת במילואים בשטחים כקצין, ואני מרגיש שחגי אלעד פשוט מסכן את חיי ונותן מוטיבציה לטרור. מבחינתי הוא שקרן ומסוכן. להביא אותו לבית ספר הריאלי זה לתת לגיטימציה לשיטת השקרים שלו.
  תתביישו לכם מנהלי הריאלי ותתביישו לכם כל תומכיו.

 24. חיפאי

  תודה לאל שילדי כבר לא בביהס הזה, בושה, נותנים במה למופע אימים של שקר ופוגעים בחיילים ובטחון המדינה. יש לפטר את האחראים העלובים. יוסי לך הבייתה

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר