מתחם הוד הכרמל
מתחם הוד הכרמל

מדוע מתנגדת העירייה להקמת בית ספר יסודי בהוד הכרמל?

עמותת הוד הכרמל יצאה למאבק בראש העיר עינת קליש רותם, במחזיקת תיק החינוך סיגל ציוני ובמהנדס העיר אריאל וטרמן, שלטענתם מתנגדים להקמת בית ספר יסודי פרטי במתחם גני הילדים הוד הכרמל בשכונת דניה: "התנכלות ושיקולים לא ענייניים". עיריית חיפה: "הקמת בית ספר פרטי פוגעת בחינוך הציבורי"

פורסם בתאריך: 14.2.21 11:04

עיריית חיפה מתנגדת להקמת בית ספר יסודי פרטי במתחם גני הילדים הוד הכרמל בשכונת דניה. היוזמה שמקודמת באמצעות עמותת הוד הכרמל – עמותה ללא מטרת רווח שהוקמה על ידי טל אלון ובוגרי הטכניון ואוניברסיטת חיפה במטרה להקנות לילדי העיר חינוך איכותי בדגש על חינוך מדעי – נועדה להקמתו של בית ספר יסודי שיצטרף לתשעת גני הילדים הקיימים במקום ושבהם לומדים ילדים מגיל חצי שנה ועד לגיל 6.

לפי העמותה, שמפעילה את מרכז החינוך שבו פועלות קייטנות משנת 1963 וגני ילדים משנת 1988, בית הספר מתוכנן להיות ייחודי בכך שהוא יפגיש בין התלמידים למדענים ולמהנדסים, יספק מרחבי למידה המעודדים למידה שיתופית, ינקוט שיטות הוראה חדשניות וייתן מענה להורים עובדים באמצעות יום לימודים ארוך בשעות 17:00-8:00 לאורך כל השנה למעט שבועיים בחודש אוגוסט. העמותה מצהירה כי בית הספר יפעל ברישיון משרד החינוך, ולמרות שהוא נחשב למוסד חינוך פרטי שכר הלימוד בו יהיה נגיש למעמד הביניים ויספק "קרן מלגות מרשימה לשם אינטגרציה בשיעור חסר תקדים של 25 אחוז לילדים ממסגרות רווחה וממשפחות שידן אינה משגת".

בשנת 1998 אישרה הוועדה המקומית לתכנון ובנייה חיפה את שינוי בתוכנית המתאר המקומית חפ/1997, והוחלט על הקמת מרכז חינוך מזרחית לרחוב מנילה (בין הרחובות דניה וליבריה). התוכנית איחדה כמה חלקות שתרמה משפחת אלון ושטחים שנתנה העירייה למגרש אחד במטרה "להקים עליו מרכז חינוך לילדים, קייטנה עם או בלי לינה בחודשי הקיץ ובחופשות הארוכות (סוכות, חנוכה ופסח); לשנות את סיווג האתר מאזור מגורים מיוחד לשטח מוסד; ולקבוע שטח בנייה והוראות בנייה".

בחודש מרץ 2020 הגישה העמותה בקשה ללגליזציה (היתר ללא הקלות), וזו נדונה בוועדת המשנה לתכנון ובנייה בחודש אוגוסט. הבקשה נועדה להסדיר את המצב הקיים במוסד החינוך, כולל תוספת בנייה ושינויים, הריסות והתאמת נגישות, שינויים בפיתוח, הסבת קומת מסד לקומת קרקע בבניין ותוספות בנייה הכוללות מעלית, ממ"מים (מרחבים מוגנים מוסדיים) וסככת אחזקה". לבקשה צירפה העמותה תצהיר על אי עקירת עצים, אישור איגוד ערים הגנת הסביבה, דוח אקוסטי, תוכנית חתומה על ידי יועץ בטיחות ומורשה נגישות, אישור ממחלקת הניקיון והתברואה, תוכנית תנועה וחניה וכן תוכנית פיתוח שטרם נחתמה על ידי מחלקת הגנים והנוף. ועדת המשנה אישרה את הבקשה בתנאים מסוימים, ובהם קבלת אישור תוכנית הפיתוח ממחלקת גנים ונוף, אישור ממשרד החינוך לתוספות הבנייה לכיתות ועוד. בבקשה צוין כי בקשה להיתר מקביל להקמת מבנה עתידי, המיועד לגנים ולמעונות, תוגש בבקשה נפרדת, וכוונתה של העמותה היתה להקים מבנה חדש ובו גנים ומעונות, בזמן שבית הספר המיועד יוקם במבנים הקיימים שעליהם הוגשה בקשת הלגליזציה.

באוקטובר הודיע מהנדס העיר אריאל וטרמן למנהל העמותה טל אלון כי "הפנייה, שעניינה הוא יוזמה להקמת בית ספר יחודי במתחם גני הוד הכרמל, נבחנה על ידי הגורמים המקצועיים במערכת החינוך העירונית, ואנו מבקשים כבר בתחילת הדברים להבהיר כי הקמת המוסד אינה תואמת את הראייה העירונית החינוכית וכי אנו נתנגד לכך באופן הנחרץ ביותר".

עוד הוסיף וטרמן כי באזור קיימים כמה בתי ספר יסודיים, כי לא חסרות כיתות לימוד וכי "הקמת בית ספר פרטי חדש באזור המבוקש תוביל לפגיעה במדיניות האינטגרציה של העירייה ובשמירה על הערכים החברתיים הקיימים, ואף חמור מכך – תגרום ל'ריקון' בתי הספר העירוניים מתלמידים חזקים, דבר שיגרום לפגיעה קשה בתלמידי בתי הספר העירוניים שידם אינה משגת מימון לימוד בבית ספר פרטי".

לדבריו, "עמדה מקצועית זו עולה בקנה אחד עם עמדתו של הממונה על מחוז חיפה במשרד החינוך שמתנגד בכל תוקף להקמת בית ספר פרטי מהזרם המוכר שאינו רשמי אשר יחליש את החינוך הציבורי בעיר".

באשר לפן התכנוני אמר וטרמן כי הנושא נבחן במינהל ההנדסה של העירייה ואין לקבל את הפרשנות שהעמותה מייחסת לתוכנית חפ/1997. עוד טען מהנדס העיר כי התוכנית אינה מיועדת להקמת מבנה בית ספר במתחם אלא לכל היותר "לקייטנה שפועלת בתקופת החופשות ו/או למספר מצומצם של גני ילדים, ובוודאי שלא לבית ספר יסודי".

בסיום כתב וטרמן לטל כי ככל שבכוונתו "להגיש בקשה להיתר להקמת בית ספר חדש במתחם (במובחן מהבקשה ללגליזציה ולהרחבת המבנים הקיימים שנדונה ואושרה לאחרונה, בתנאים) היה עליך לציין זאת באופן מפורש בבקשה לתיק מידע ו/או להגיש בקשה נפרדת לתיק מידע על מנת שזה יכלול את כל התנאים והמגבלות הרלוונטיים".

 

 

לאחר קבלת הודעתו של מהנדס העיר יצאה העמותה למאבק במטרה להגשים את חזונה. העמותה טוענת כי וטרמן עוצר את אישור תוכנית הפיתוח – תנאי הכרחי הן לבקשת הלגליזציה והן להיתר הבנייה להקמת מבנה חדש, שמתאפשרת לטענתה מתוקף תוכנית חפ/1997 שעניינה הוא הקמת מוסד חינוך לילדים.

בשבוע שעבר שלח אלון לכל חברי מועצת העיר מכתב חריף על התנהלותם של הנהלת העיריה ומהנדס העיר. "זה כשנה אנו מנסים לקבל היתר להרחבת פעילותו של מרכז חינוך הוד הכרמל באמצעות בקשה להיתר בנייה כחוק, ללא הקלות, מכוח תב"ע חפ/1997 בתוקף למרכז חינוכי, ללא כריתת עצים ועם תקן חניה מקסימלי", כתב אלון, "אלא שלצערנו, מחזיקת תיק החינוך סיגל ציוני וראש העיר עינת קליש רותם הורו, משיקולים לא ענייניים, למהנדס העיר אריאל וטרמן לעכב את התוכנית שלנו בכל מחיר".

אלון הוסיף כי "מאז חודש יולי 2020 מחזיק מהנדס העיר את תוכנית הפיתוח שלנו ומונע ממחלקת תכנון נוף לחתום עליה, וזאת על מנת למנוע מאיתנו להוציא היתר לתוכנית מאושרת מחד ולהגיש בקשה להיתר למבנה נוסף מאידך. בשל מעשה זה אנו עומדים לאבד הסכם תרומה שעמלנו עליו שנים רבות בסכום של מיליון דולר, ופעילותינו החינוכית למען תושבי חיפה נפגעת. כמובן שאנו פועלים במישורים המשפטיים, התכנוניים והכספיים על מנת למצות את זכויותינו, אך מכיוון שההתנהלות מולנו היא פוליטית, לא מידתית ולא תקינה מינהלית, בלשון המעטה, אני מבקש מכם להעלות את הנושא הזו לשאילתה ולפעילות ציבורית מול הגורמים בהנהגת העירייה ובמחלקת תכנון עיר שעומדים בדרכנו".

אלון טען במכתבו כי מתקיימת איפה ואיפה בנוגע לעמדתה של העירייה ביחס למוסדות חינוך פרטיים מוכרים שאינם רשמיים, והביא כדוגמה את בית הספר הריאלי, שרק לאחרונה הודיע על פתיחתם של שני גנים ילדים נוספים באשכול ריאליגן בבית בירם. "מדובר בהתנהלות פסולה, תוך אכיפה מפלה שלנו לעומת מוסדות חינוך פרטיים מוכרים שאינם רשמיים אחרים מכל הזרמים אשר קיבלו מהנהגת העירייה הנוכחית תוספת תקציב תמיכות בשיעור של 25 אחוז יותר מהנהלת העירייה הקודמת, והקצאת קרקעות ומבנים למכביר שאושרו הן בוועדת הקצאות והן בנוהל חירום של משרד הפנים", הוא כתב, "על מנת לסבר את האוזן בהתייחס למדיניות המפלה שנוקטת העירייה במישור התכנוני, רק ב-6 בינואר אושר לבית הספר הריאלי – בית ספר פרטי מוכר שאינו רשמי, יוקרתי ואיכותי שאני מבוגריו ומעריך אותו מאוד – להוסיף שני גני ילדים למתחם בית בירם בתב"ע שמוגדרת לבית ספר בלבד. בעיני זהו צעד מבורך מאוד וכן ירבו הרחבות לבית ספר מוצלח זה שמהווה מוקד משיכה לעיר, לילדים ולמשפחות מכל האזור, אך אישור תוכנית זו ממחיש, נוסף על תוספת בשיעור של 25 אחוז לתקציב תמיכות במוסד זה ואחרים, כי אין מדיניות בנוגע לחינוך המוכר שאינו רשמי אלא רק התנכלות ספציפית אלינו, ואולי אל מוסדות אחרים, לפי ראות עיניהם של מחזיקת תיק החינוך, ראש העיר ומהנדס העיר".

אלון התריע כי תוגש תביעה נגד העירייה והנוגעים בדבר בשל הנזקים שעמדתם גורמת לעמותה: "אציין כי בליווי יועצינו המשפטיים, שלא ששו להליכים כצעד ראשון, נפגשנו הן עם מהנדס העיר והן עם מחזיקת תיק החינוך במטרה לפתור את הדברים ברוח טובה ותוך שיתוף פעולה חיובי עם היועצת המשפטית ימית קליין, אך ההחלטה של ציוני וקליש רותם היא להתנגד לפעילותינו בכל מחיר, ללא דיון בוועדת החינוך או במועצת העיר, ללא שיח עם התושבים שנעזרים בשירותנו וכמובן תוך התעלמות מוחלטת ממינהל תקין ומזכויות תכנוניות מוקנות, ותוך חשיפתה של העירייה לתביעה כספית מטעמנו שתוגש בהקדם על הנזקים שנגרמים לעמותה. לפרשנותה של ציוני, במקרה שלנו בלבד (להבדיל ממוסדות מוכרים שאינם רשמיים אחרים, אשר להם לא מפריעים ואף מסייעים בתקציב ובהקצאת נכסים), עצם התרחבותנו היא אסון למערכת החינוך העירונית. על הפגישה עמה אשמח להרחיב בעת פגישתנו או שיחתנו. קליש רותם, למרות פניות רבות בבקשה להיפגש עמה, לא נענתה לפניותי".

מעיריית חיפה נמסר בתגובה: "הקמת בית ספר פרטי בשכונת דניה נוגדת את העקרונות החינוכיים, יוצרת מצב לכאורה של חינוך לעשירים ולבעלי אמצעים בלבד ושל חוסר שוויון הזדמנויות, ופוגעת בתהליך העומק של חיזוק החינוך הציבורי שאותו מקדמת העירייה במסגרת תוכנית אב לחינוך ולצרכי מערכת החינוך באופן מקצועי ובראייה הוליסטית עירונית מהטעמים הבאים – הקמת בית ספר פרטי נוגדת את מדיניות האינטגרציה העירונית, תגרום להתרוקנות בתי הספר העירוניים מתלמידים חזקים ותפגע בכל שאר התלמידים שיד הוריהם אינה משגת מימון לימוד בבית ספר פרטי. עמדה זו עולה בקנה אחד גם עם עמדת הממונה על המחוז במשרד החינוך אשר מתנגד בכל תוקף להקמת בית ספר פרטי נוסף שאינו מוכר ורשמי. בתוך כך יודגש כי לא קיים כל מחסור בכיתות לימוד באזור, שכן בתי הספר היסודיים הקיימים באזור נותנים מענה מלא לכל ילדי דניה והשכונות הסמוכות והאחרות ברחבי העיר. זאת ועוד, השטח שבו מדובר אינו מיועד ואינו מתאים להקמת בית ספר אשר מחייב פתרונות תנועה, אקוסטיקה ותשתיות פיזיות נוספות שיאפשרו את השתלבותו ואת התאמתו לסביבה. מדובר ברחוב ברמת תפקוד בעייתית ביותר, ואין כל אפשרות להעמיס עליו ביקושים נוספים כפי שיחולל בית ספר בשעות העומס הקריטיות".

 


 

 


 

תגיות:

אולי יעניין אותך גם

תגובות

24 תגובות
 1. יובל

  ילדי דניה הולכים לריאלי בין כה וכה, מה יקרה אם ילכו לבית ספר פרטי אחר. האם זה אסון?
  אכן החינוך בחיפה במצב נוראי, ובדיוק בגלל זה יש מקום לבתי ספר פרטיים. רק אחרי שתהיה תחרות עם בתי ספר פרטיים אולי באמת ישפרו את החינוך הציבורי בחיפה.

 2. זו אותה עירייה שבונה בתי ספר פרטיים לחרדים??

  לחרדים נותנים כל מבנה פנוי אומלא פנוי לטובת בתי ספר פרטיים(מוכר שאינו רשמי) כשזה קשור לחרדים פתאום זה כן בסדר…
  ההבדל שלחרדים נותנים מבנים ותקציבי עירייה לבתי ספר פרטיים.
  לחילונים לא נותנים לבנות אפילו שזה על חשבונם…

 3. שלמה כהן

  כל הכבוד ליונה יהב ומצנע שעשורים על גבי עשורים הזניחו את מערכת החינוך בחיפה ועכשיו קליש וסיגל ציוני נדרשות לשקם אותה.
  גם לשי אבוחצירה שהיה מחזיק תיק החינוך לפני סיגל ציוני לא היה ידע בחינוך וגם ליונה יהב ומשום מה אף אחד לא בא אליהם בטענות.
  החינוך בחיפה מצליח לא בזכות יונה יהב אלא למרות יונה יהב ובגלל האוניברסיטה והטכניון שמושכים את הרף למעלה.
  יש בתי ספר עם תשתיות שנראות כמו בעזה ועכשיו קליש וציוני עומלות הרבה כדי להרים את החינוך בחיפה שהוא במצב על הפנים.
  אי אפשר תוך שנתיים לשפר מערכת שהוזנחה עשרות שנים ונוהלה בצורת פארצ'. זה לא שפכל וגמרנו.
  צריך לדאוג כבר לחבר את דניה עם טירת הכרמל ואז אף אחד לא יוציא הגה מהפה. לא ייתכן ששכונה כל כך קטנה שולטת בבתי המשפטת בחיפה ובכל השלטון פה.

 4. אילנה א'

  1. "הקמת ב"ס פרטי נוגד את מדיניות האינטגרציה העירונית.." מעניין כמה בתי ספר וישיבות יש בחיפה, שאינן נוגדות את המדיניות הנאורה של עיריית חיפה.
  2 ".. תפגע בתלמידים שיד הוריהם אינה משגת מימון…. " הצחקת! לך תסגור את הריאלי, את הטכניון, האוניבאסיטה ועוד מעונות ומוסדות פרטיים למיניהם בעיר. ואולי בהזדמנות זו תורידו את הארנונה שהבטיחה הגב' קליש, הבטחה שלא מומשה תחת כיסוי עלוב כלשהו.

 5. סיגל צ.

  אצל העבריינית המורשעת יש רק חרדים. כך הפכה חיפה לבני ברק תמורת התמיכה של מפיצי הקורונה.
  והבדיחה הגדולה היא סיגל ציוני שמכנה את עצמה "האמא של כל הילדים". מה לכלומניקית הזאת ולחינוך???

 6. איתי

  ילדים עם יכולות גבוהות (לא כסף. יכולות שכלית) מבזבזים את השנים הקריטיות לפיתוח יכולותיהם למיצוי בגלל מערכת שמתמקדת בממוצע. מה נקבל בסוף? ממוצע…

 7. דגל לתושב

  חיפה תחת שלטונה של העבריינית המורשעת: אם אתה לא חרדי, אתה לא קיים. וככל שתפיץ יותר מחלות ותשריץ יותר צאצאים – מה טוב.

 8. שרי

  מרגע שהריאלי קיים בחיפה ומקבל תמיכה מעיריית חיפה מותר להקים עוד כדי שתהיה תחרות.
  אם הריאלי לא היה קיים אולי הייתה לזה הצדקה למנוע פתיחת ב"ס פרטי חדש.
  אי אפשר לשחק ככה רק כי נוח.
  אם נכונה הטענה: "הקמת בית ספר פרטי פוגעת בחינוך הציבורי" – צריך לפעול גם לסגור את הפרטיים ולא רק לשחק משחקי כוחות עם מה שנוח.
  גם לגבי בתי ספר פרטיים בחינוך החרדי והדתי לאומי וקיימים שם לא מעט.

 9. שפרה רוזנבאום

  תושבי דניה בחרו רובם ככולם ביונה יהב שתומך בתרבות הנובוריש והפרבור של העיר. טוב עושה אמא אדמה שהיא לא מקשיבה להם ולא נותנת להם להמשיך את המורשת של יונה יהב שעוד לא הבין שהוא הפסיד וקליש נצחה.

 10. שרי, את מדברת דברים לא נכונים

  עיריית חיפה לא נותנת לריאלי כלום ושום דבר, לבתי ספר החרדים היא בעבירה הכל ממבנים עד תקציבים…

 11. שי

  בוודאי שגם הריאלי מתוקצב על ידי המדינה. התקציבים מהמדינה לבתי הספר עוברים דרך העירייה.
  גם מוסדות החינוך הפרטיים מתוקצבים לפי כמות התלמידים.
  אז מי שכתב שלא שיילך ויבדוק לפני שהוא כותב דברים לא נכונים.

 12. רון שקדי

  משפחת אלון הבעלים הם חבורה של נוכלים. היתחילו את הגנים בשנות ה 80 בלי אישור ותוך כדי משפטים עם השכנים ו ממשיכים בהיתנהגות של פשעים.
  לא למטרת רווח…. שקרנים.

 13. תושב מודאג

  שוב עיריית חיפה לא פוגעת בכל מה שייחודי ויכול להוות אבן שואבת להגירה חיובית לתוך העיר !

 14. אייל מהדר

  תתביישו לכם שאתם מאשרים את חלק מהתגובות פה, כמו של זה המכונה "דגל לתושב". מלאות שנאה והסתה לציבור החרדי.

 15. ד"ר אסיה לויטה, יזמת ומקדמת חינוך מדע וטכנולוגיה

  כולם מטילים רפש על כולם. בית ספר שכונתי בהוד הכרמל יזרים דם חדש לשכונה. לאור השנה האחרונה, חשוב שבשכונה יהיה בית ספר. יתן לה אופי קהילתי וחברתי. בתי ספר קטנים יאפשרו לתת תשומת לב אישית רבה יותר. הצפיפות בבתי הספר האחרים תרד והרמה תעלה. מגיע לשכונת דניה מוסד חינוכי משלה. זוהי צרות עין של העירייה ושל משרד החינוך לפסול על הסף מוסדות ראויים. חשוב להתחבר לרעיונות חדשים.

 16. מוישה ליפשיץ

  שפרה רוזנבאום, מתבייש במוצא האשכנזי שלך! לכי ללקק לעדות במזרח וחרדים

 17. תוד

  ואיך נצא מדניה בבוקר? גם ככה סותם את השכונה. בושה אם יאשרו לן לגדול. שיעשה ביס במקום אחר.

 18. אילנה

  החינוך על הכרמל בינוני מאוד, הוד הכרמל זה הדבר היחיד כרגע שמחזיק אותי בחיפה, פח אשפה של עיר, אפילו גינות נורמליות לילדים אין פה .

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר