חזית הים העירונית (הדמיה: משרד אמיר מן-עמי שנער אדריכלים)
חזית הים העירונית (הדמיה: משרד אמיר מן-עמי שנער אדריכלים)

נמשך המאבק נגד נמל המפרץ ולמען חזית הים העירונית

חבר מועצת העיר חיפה לשעבר זאב סילס הגיש ליו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה איתמר בן דוד בקשת רשות ערעור על ההחלטה לאשר את תוכנית נמל המפרץ בטענה שההחלטה "שגויה ומנוגדת לאינטרס הציבורי". ובתוך כך, פרויקט חזית הים העירונית כלל לא קודם בהסכם הרפורמה בנמלים. עתידו של מפרץ חיפה נראה שחור מתמיד

פורסם בתאריך: 9.1.19 08:05

למרות שהוועדה המחוזית לתכנון ובנייה – חיפה כבר אישרה את התוכנית המפורטת לנמל המפרץ, תוך דחיית כל הדרישות לאיזון בין האינטרס העירוני לאינטרס הנמלי במרחב, המאבק נגדה, כך מתברר, עדיין לא הסתיים. חבר מועצת העיר חיפה לשעבר זאב סילס הגיש ביום שני ליו"ר הוועדה איתמר בן דוד בקשת רשות ערעור על ההחלטה לאשר את התוכנית. בבקשה הגדיר סילס את ההחלטה "שגויה ומנוגדת לאינטרס הציבורי" והסביר כי בנסיבות אלה יש לאפשר לו לערער עליה. חוק התכנון והבנייה מאפשר למי שהתנגדותו לתוכנית נדחתה לערער על ההחלטה בפני המועצה הארצית, אך קיום ההליך מותנה באישורו של יו"ר הוועדה המחוזית.

נמל המפרץ נמצא אמנם בשלבי בנייה מתקדמים, בהסתמך על תוכנית לייבוש שטחי ים שאושרה בפברואר 2014, אך לא ניתן יהיה להפעילו ללא אישור התוכנית המפורטת הקובעת את השימושים המדויקים בנמל. בהתנגדותו לתוכנית דרש סילס להתנות את האישור בפינוי מערב נמל חיפה מפעילות נמלית ובביצוע פרויקט חזית הים העירונית בשטחו.

תוכנית חזית הים העירונית אושרה לפני כשנה וארבעה חודשיים, ובמסגרתה מוצעים פינויו של מערב הנמל מפעילות נמלית למעט נמל הנוסעים, ופתיחת רציפיו לפעילות עירונית ותיירותית. התוכנית שיזם מינהל התכנון במשרד האוצר מציעה טיילת חוף רחבה ושימושי מסחר, בילוי, תעסוקה, תיירות ותרבות על השטח שבין רחוב חיל הים בבת גלים לבית המכס בעיר התחתית. אך למרות אישורה של התוכנית, הוראותיה לא מאפשרות לממשה בשלמותה באופן מיידי, וזאת לנוכח שלבי הביצוע שנקבעו בה למקטעים שונים במערב הנמל. באשר למקטע שבין רחוב שער פלמר לבית המכס נקבע כי "תוך שלוש שנים מיום אישור התוכנית יופסקו השימושים הנמליים בשטח זה", ובאשר למקטע המרכזי שבין רחוב חיל הים בבת גלים לתחנת הרכבת חיפה מרכז השמונה, הוראות התוכנית מאפשרות למעשה המשך פעילות נמלית ללא הגבלת זמן. בהוראות נקבע כי שטחים אלה, הכוללים את הרציפים התפעוליים הסמוכים לשדרות בן גוריון שהם למעשה ליבת התוכנית, יפונו תוך חמש שנים מיום אישור התוכנית, אך המועצה הארצית רשאית להאריך את התקופה.

בהוראות התוכנית נקבע גם כי בשלב הראשון, מיד עם אישורה, תופסק הפעילות הנמלית במקטע קטן המהווה שישית מאורכה של רצועת חזית הים המתוכננת. אלא שמקטע זה, שנמצא בין מחסן 15 לבניין המינהלה הישן, כולל גם את מסוף הנוסעים שהתוכנית כאמור לא מבטלת את הפעילות הנמלית בו ובסביבתו, ולכן רמת האפקטיביות של המקטע לפרויקט חזית הים אינה גבוהה. חברת נמל חיפה, מכל מקום, מדווחת כי המקטע פונה מפעילות נמלית, למעט מסוף נוסעים ופעילות נוספת שהותרה בשלבי הביניים של יישום התוכנית, וכי במחסן 15 התקיימו באופן ספורדי מאז אישור התוכנית כמה אירועים, ובהם "קולולם" – מיזם השירה החברתית וחגיגות הזכייה של הפועל חיפה בגביע המדינה. במתכונת זו המקטע אינו יוצר רצף אורבני מלא בין העיר התחתית לבין הים – עקרון שעומד בבסיסה של התוכנית.

שלבי הביצוע השערורייתיים שהמועצה הארצית הטמיעה בתוכנית בינואר 2015 הובילו לדרישתו של סילס להתנות את הפעלת נמל המפרץ בביצוע מלא של פרויקט חזית הים העירונית. "קבלת בקשתי תמנע להערכתי שימוש באפשרות המדאיגה שנכללת בתוכנית חזית הים העירונית להאריך מעבר לחמש שנים מיום אישורה את מועד פינוי הרציפים התפעוליים הסמוכים לשדרות בן גוריון", כתב סילס בהתנגדותו. אלא שהוועדה המחוזית לא השתכנעה וטענה בהחלטתה לדחות את ההתנגדות כי יישום תוכנית חזית הים העירונית מוסדר בהסכמים ובהבנות בין גורמים רבים, לרבות עיריית חיפה ומשרדי ממשלה, וכי "אין לקשור בין מיזמים שונים שאין ביניהם זיקה תכנונית בביצועם או בפעילותם".

בבקשתו לערער על ההחלטה כתב סילס: "התנגדותי לא עסקה בהסכמים ובהבנות, ובניגוד לטענת הוועדה, אני סבור שדווקא יש לקשור בין מיזם נמל המפרץ למיזם מימוש פרויקט חזית הים העירונית על מנת להבטיח את פתיחת חזית הים העירונית. כידוע, הוראותיה של תוכנית חזית הים לא מאפשרות לממשה בשלמותה באופן מיידי, וגרוע מכך – באשר למקטע המרכזי של חזית הים המוצעת, הוראות התוכנית מאפשרות למעשה המשך פעילות נמלית ללא הגבלת זמן. בהתנגדותי הצעתי מתווה אחר של לוחות זמנים, שבראש ובראשונה יבטיח את הפעלתו של פרויקט חזית הים בשלמותו, ונוסף על כך יבטיח שהמהלך יבוצע בלוחות זמנים מהירים שיותאמו למועד אישור תוכנית נמל המפרץ. לצערי דחתה הוועדה את הצעתי, שיישומה אמור היה לאזן בין האינטרס הנמלי לאינטרס העירוני במרחב, ולכן אני מנסה כעת להעביר את ההכרעה למוסד תכנון אחר, מתוך ידיעה ברורה שלפיה המחוקק נתן למוסדות התכנון כלים לקביעת מהלכים שיובילו לשיפור ניכר באיכות חיי התושבים. מכיוון שלא השתכנעתי מטיעוניה של הוועדה בהחלטתה לדחות את התנגדותי, אני מבקש לאשר את בקשתי לערור על ההחלטה ולאפשר מתן תיקון להחלטה במוסד תכנון אחר, וזאת למען תושבי חיפה וסביבתה".

בהתאם לחוק, תימסר בתוך 15 ימים החלטת יו"ר הוועדה המחוזית בבקשת רשות הערעור.

 

זאב סילס (צילום: שלו מן)

זאב סילס (צילום: שלו מן)

 

 

ובתוך כך, בדיקת "כלבו – חיפה והצפון" חושפת כי פרויקט חזית הים העירונית כלל לא קודם בהסכם הרפורמה בנמלים שנחתם לפני שלושה שבועות בין ההסתדרות, חברת נמל חיפה, משרד האוצר ומשרד התחבורה. מכיוון שבהודעת ההסתדרות על ההסכם נטען כי "בהיבט של תכנון ופיתוח, חזית הים העירונית תמומש", הציג "כלבו – חיפה והצפון" לארבעת הגורמים שחתמו עליו שתי שאלות זהות – האם נקבעו בהסכם לוחות זמנים ליישום הפרויקט והאם נקבע בהסכם מי יבצע את הפרויקט.

מדוברות ההסתדרות נמסר כי יש להפנות את השאלות להנהלת נמל חיפה. מדוברות משרד האוצר נמסר כי היא בוחרת שלא להתייחס לנושא. לעומת זאת, דובר משרד התחבורה אבנר עובדיה גילה כי "במסגרת הסכם העקרונות סוכם על המשך קידום ומימוש תוכנית חזית הים העירונית בהתאם וללא שינויים מהקבוע בתוכנית המתאר הארצית". מחברת נמל חיפה נמסר כי "לוחות הזמנים של התוכנית הם אלו שאושרו במועצה הארצית ובממשלה".

לנוכח הרשימה הענפה של מיזמי שדרוג ופיתוח תשתיות נמליות שבהם זכה נמל חיפה בהסכם הרפורמה, קשה להשתחרר מהרושם שגם הפעם הוחמצה הזדמנות ליצור איזון בין האינטרסים במרחב ולהבטיח יישום מהיר של פרויקט חזית הים העירונית.

בהודעת ההסתדרות פורטו מהלכי השדרוג הצפויים – פיתוח נמל קישון מערב, החזרת נמל קישון מזרח לידי נמל חיפה והאצת התכנון של רציף המכולות המזרחי הקיים ושל והרציף החדש המתוכנן כרמל ב' כרציפי נמל עמוק המיועדים לאוניות מכולה ענקיות.

גם בהודעת דוברות משרד האוצר הוזכר השדרוג הצפוי לתשתיות הנמל: "ישודרגו באופן מסיבי תשתיות הנמל, לרבות השקעה עתידית בהעמקתו והכנתו לקליטת אוניות ענק. כחלק מההסכם החדש יפתח משרד התחבורה דרכי גישה לנמל באופן שיאפשר תחרות שוויונית מול נמל המפרץ החדש".

משמעות הטמעתם בהסכם של לוחות הזמנים לפינוי מערב הנמל שנקבעו בתוכנית היא בראש ובראשונה מתן אפשרות לפעילות נמלית נצחית בשטח המרכזי של הנמל המערבי, אשר מהווה את ליבת התוכנית, מבלי להסבו לחזית ים עירונית, מכיוון שנותר על כנו הסעיף בתוכנית המאפשר את הארכת הפעילות הנמלית במתחם ללא הגבלת הזמן.

מחברת נמל חיפה נמסר כי "פיתוח חזית הים עוד מעבר לשלל הדברים שנעשו על ידי נמל חיפה בשנה האחרונה דורש שיתוף פעולה עם עיריית חיפה ומציאת מקורות מימון להשקעות האדירות הנדרשות למימוש הפרויקט".

 

נמל המפרץ

נמל המפרץ

 


רוצים להישאר מעודכנים אחר כל הידיעות החמות בחיפה?

הורידו את אפליקציית "כלבו – חיפה והצפון" באנדרואיד

הורידו את אפליקציית "כלבו – חיפה והצפון" באייפון

הצטרפו לקבוצת הוואסטאפ של "כלבו – חיפה והצפון"


 

תגיות:

אולי יעניין אותך גם

תגובות

6 תגובות
 1. אבנר בן נר

  ומה עמדתה של ראש העיר עינת קליש. קולה לא נשמע.. או שמא היא מחכה למוצא פיו של סגנה נחשון צוק. עושה רושם לאחרונה שהוא מנהל את העניינים..

 2. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  בושה וחרפה! לא מספיק שקברו אותנו עם הנמל הנוכחי וכל התעשיות המזהמות סביבו, בלי בושה מרחיבים את הפעילות כשידוע ומוכח שזה פוגע בתושבים מסביב. יש להקים קול צעקה שיגיע עד לירושלים, שיבינו שהחיים של התושבים בחיפה והקריות הם לא הפקרות!!!

 3. אליצ'ה פרנקל

  נעים מאוד, שמי אליצ'ה פרנקל , ממונה מטעם הנמל כ POC לחזית הים, הנמל ועיריית חיפה התקדמו מאוד ערב הבחירות לראשות העיר הן להסכם מפורט לניהול החזית והן ליציאה למכרז תכנון חזית הים. הנמל ממתין להמשך התהליך עם עיריית חיפה , מיזם שעם הפעלתו לא רק יטיב עם העיר ותושביה אלא יביא מבקרים ותיירים מרחבי הארץ והעולם, מיזם שישפיע על גידול המסחר, התיירות והנדל"ן בחיפה היפה.

 4. בר

  מי יקים קול זעקה? הציבור אדיש, אבל כשיתחילו ךראות את תוצאות מהנמל החדש יבכו.

 5. חזית הבולשיט האירונית

  הנה התוכנית האמיתית ל"חזית הים": מסוף דלקים וחומרים מסוכנים, עוד שתי מסילות רכבת עם גידור 4 מטר גובה ועמודי חשמול לכל אורך רחוב קדושי בגדד והנמל, עוד שתי תחנות כח בהתי הזיקוק, עוד מסוף קליטת גז ואמוניה, עוד מתקן פצחן, עוד מתקן התפלה.
  אה כן, רגע –
  נכשיר גם שני ביתנים בנמל לארועים שתרגישו כאילו עשינו משהו. אבל זה אם תצליחו לעבור 4 מסילות רכבת מגודרות חה חה.

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר