פרופ' רון רובין ועו"ד דב ויסגלס (צילום: יניב קופל)
פרופ' רון רובין ועו"ד דב ויסגלס (צילום: יניב קופל)

גורמים באוניברסיטה: ניסיון מחטף להארכת כהונת הנשיא רובין

אנשי סגל אקדמי וחברים בסנאט טוענים לניסיון מחטף שמוביל יו"ר הוועד המנהל עו"ד דב ויסגלס להארכת כהונתו של הנשיא פרופ' רון רובין בשנתיים ללא בחירות ותוך עקיפת הסנאט. לטענתם, החקיקה היא פרסונלית והמהלך הוסתר מהם. כשהעניין התגלה הוחלט שהנושא לא יידון בישיבת הוועד הקרובה

פורסם בתאריך: 25.6.23 17:01

גורמים באוניברסיטת חיפה טוענים לניסיון מחטף שמוביל יו"ר הוועד המנהל עו"ד דב ויסגלס להארכת כהונתו של הנשיא פרופ' רון רובין ללא בחירות ותוך עקיפת הסנאט של האוניברסיטה. לטענתם, הצעת ההחלטה שיוזם ויסגלס, ולפיו תוארך הכהונה של רובין בשנתיים, היא חקיקה פרסונלית אשר מנוגדת לתקנון האוניברסיטה. השינוי אמור היה לבוא ביום שלישי לאישורו של הוועד המנהל, אך לאחר שהדברים הגיעו לידיעתם של חברים בסנאט, שלטענתם המהלך הוסתר מהם, הוחלט כי הנושא לא יידון בישיבת הוועד המנהל הקרובה.

בהצעת ההחלטה בנושא הארכת תקופת כהונת נשיא נכתב כי "הוועד המנהל דן בנושא הארכת תקופת כהונת נשיא האוניברסיטה והחליט לאשר את תיקון הוראות התקנון הכללי של האוניברסיטה באופן הבא: 1. בסעיף 9.5 לתקנון – בכל מקום בו נכתב 'ארבע שנים' ייכתב 'חמש שנים', ובמקום בו נכתב 'שמונה שנים' ייכתב 'עשר שנים'. 2. לתקנון הכללי יתווסף סעיף 9.6 כהוראת מעבר בנוסח הבא: 'לאור השינוי בסעיף 9.5 בתקנון הכללי המאפשר הארכת התקופה המרבית המצטברת של כהונת נשיא משמונה שנים לעשר שנים, רשאי הוועד המנהל, באופן חד פעמי, להאריך את תקופת הכהונה של הנשיא המכהן במועד שינוי התקנון באופן שתקופת כהונתו המצטברת של הנשיא המכהן תהיה עשר שנים".

עוד נכתב בהצעת ההחלטה כי "הוועד המנהל יהיה רשאי להפעיל סמכות זאת עד סוף חודש אוקטובר 2023, ואם החליט כך לא יחולו על הארכת הכהונה של הנשיא המכהן הוראות סעיף 10 להלן, אך הארכת הכהונה לתקופת ההשלמה תובא לאשרור חבר הנאמנים. אם לא תתקבל החלטה כאמור עד לתאריך הנ"ל תוקם ועדת חיפוש למינוי נשיא חדש והוראות סעיף 10 להלן יחולו לגבי הליכי המינוי. תוקפו של סעיף זה יפוג אוטומטית בסיום כהונתו של הנשיא המכהן (וככל שהוארכה הכהונה על פיו – בסיום תקופת ההשלמה. בסעיף 10.3 לתקנון – במקום בו נכתב 'שלוש שנים' ייכתב 'ארבע שנים'".

"קשה להיגמל מהשלטון"

איש סגל בכיר באוניברסיטה אמר ל"כלבו – חיפה והקריות": "הסיפור הזה מתגלגל כבר כמה חודשים אבל הרקטור פרופ' גור אלרואי מילא את פיו מים ולא סיפר כלום. איכשהו הסיפור הזה דלף שלא בטובתם. הם התכוונו לעשות מחטף בסגנון של יו"ר ועדת חוקה, חוק ומשפט בכנסת ח"כ שמחה רוטמן, להביא את הצעת ההחלטה להצבעה ביום שלישי, והופ – רובין נשאר נשיא לעוד שנתיים. מה שנעשה כאן זה חטיפת בחירות. מה שעוד יותר חמור זה שהנשיא לא רוצה להיבחר אלא רק להתמנות. למה הוא מפחד לעמוד לבחירה? למה הוא צריך שימנו אותו? והם עוד עושים את זה בחוק פרסונלי. מדברים כל הזמן על ח"כ אריה דרעי שמבקשים לחוקק חוק מיוחד כדי להכשיר אותו לכהן כשר בממשלה, והנה גם פה באוניברסיטה יש חוק פרסונלי. התוכנית היתה להעביר את שינוי התקנון בישיבת הוועד המנהל ביום שלישי, ואז שלום על ישראל, תיחנקו".

למה רוצים באוניברסיטה להאריך את הכהונה של רובין אחרי שתי קדנציות, כאשר בחלק מהקדנציה השנייה הוא נעזר בוועדה מייעצת?

"כי קשה להיגמל מהשלטון. מה שהם עשו זה דבר שלא ייעשה, הפרה בוטה של הליך הבחירות. האקט האלים שלהם דומה להפיכה המשטרית. הם למעשה מבטלים את הליך הבחירה וממנים את רובין. הוועד המנהל וכל הבכירים שבוחשים שם מחליטים למנות אותו, אבל אין דבר כזה זה בלי בחירה, זאת הארכה בלי בחירה. האבסורד הוא שהם מרסקים את הסמכות של הסנאט. אני לא מתפעל מרובין וחושב שלא טוב להאריך את כהונתו. שמונה שנים זה מספיק. מה שהספקת לעשות בשמונה שנים – הספקת, ומה שלא – כבר לא ייעשה. גם אם רוצים להאריך את הכהונה לקדנציה שלישית, הדרך הנכונה הוא ראשית להעביר את התיקון בתקנון בסנאט".

למה הסנאט צריך להיות מעורב?

״מכיוון שלנשיא יש מינוף די גבוה של מעורבות בעניינים אקדמיים, נוצר מנגנון שנותן לסנאט אפשרות להקשות על בחירתו. אם הסנאט חושב שהמועמד הוא איום ונורא, חברי הסנאט מצביעים נגדו. אבל הם בכלל לא הודיעו לסנאט על המהלך ופשוט ביטלו אותו. פירקו את זכותו של הסנאט להיות מעורב בהליך. זו הפעם הראשונה שעושים דבר כזה, וזה יהפוך לתקדים שלפיו מממנים את נשיא האוניברסיטה רק בהחלטות של הוועד המנהל. מה שקרה זה שבוועד המנהל ישבו והחליטו, אף אחד לא הודיע דבר, והרקטור העלים את זה מהסנאט. זה חמור מאוד. הרקטור היה צריך לבוא לסנאט ולהגיד לו 'הולכים לחמוס את אחת מהזכויות הקריטיות שלכם בניהול האוניברסיטה".

 

 

"זה ממש מקומם"

חברים בסנאט זעמו על המהלך. "היה ניסיון של הוועד המנהל להעביר החלטה להארכת כהונתו של הנשיא", אומר אחד מהם, "זה דורש שינוי תקנון שייתכן שיש להם סמכות לעשות את זה, אבל השאלה היא למה זה לא נדון בסנאט לפני שהוועד קיבל החלטה. זה לא נדון, ואנחנו התלוננו על זה".

איך הכל נודע לכם?

"סדר היום של הוועד המנהל דלף, והיתה שם הצעת החלטה להאריך את הכהונה של הנשיא. זה נראה לנו לא סביר בגלל שהנושא לא נדון לפני כן בשום מקום אחר. היו שמועות על כך שהוועד המנהל רוצה לעשות שינוי בתקנון, אבל לא ידענו במה מדובר. היתה ציפייה שזה יגיע לדיון בסנאט כדי שנשמע במה מדובר אבל זה מעולם לא הגיע. לפני שהוועד המנהל מקבל החלטה, ראוי שהוא ישמע מה חושבים חברי הסגל באוניברסיטה, ובעיקר חברי הסנאט. לא ראוי לאוניברסיטה שהוועד המנהל שלה עושה מהלך חשוב כל כך ללא שום התייעצות או פידבק".

לדבריו, "לפני שעושים שינוי תקנוני מהסוג הזה צריך להביא את זה לסנאט, אנשים צריכים להביע את דעתם, ואז הוועד המנהל יכול לקבל החלטה כי הוא יודע מה הן הדעות".

מה עשיתם כשגיליתם את הצעת ההחלטה?

"נשלח מכתב של חברי סגל ליו"ר הוועד המנהל שבו נאמרו בדיוק הדברים האלה. המכתב לא מביע דעה אם נכון או לא נכון להאריך את כהותו של הנשיא, אלא דורש שזה ייעשה בהתייעצות עם הסנאט. הגיעה תגובה מיידית מויסגלס שדוחים את הדיון. מה שקרה כאן זה ממש מקומם. אני לא מבין למה צריך לפעול כך".

במכתבם לויסגלס כתבו 14 פרופסורים חברי הסגל האקדמי: "למדנו בתדהמה כי בישיבתו ביום שלישי מתעתד הוועד המנהל לקבל החלטה המאריכה את תקופת כהונתו של הנשיא המכהן בשנתיים נוספות. להבנתנו, מדובר במחטף בלתי ראוי העומד בניגוד לחוקת האוניברסיטה, על שני תקנוניה, והרומס ברגל גסה את האיזון בין הרשויות שנקבע בין הסנאט לוועד המנהל בהליך בחירת נשיא האוניברסיטה. נדגיש כי דברינו מכוונים לאי תקינות ההליך ולהשלכותיו החמורות על עתיד האוניברסיטה, ואין בהם כדי להטיל כל דופי ברובין. ההליך והתיקון מונחים על ידי נורמות פסולות – היעדר שקיפות, חקיקה אישית והסתרה מכוונת מחברי הסגל ובפרט מהסנאט, אשר עתידים להפוך את האוניברסיטה ואת מוסדותיה ללעג ולקלס בעיני כל. שינוי מהותי כל כך כמו הארכת כהונת הנשיא, המגדיל את כוחו ביחס לשאר מוסדות האוניברסיטה, ראוי שייעשה תוך היוועצות עם כל קהילת האוניברסיטה, ובוודאי עם הסנאט".

לטענתם, "התיקון המוצע הוא חקיקה אישית בוטה, שאמנם מוגדרת כהוראת מעבר אך היא עתידה להפוך לתקדים שעלול לשמש בידי הוועדים המנהלים הבאים לריקון סמכויותיהם של שאר מוסדות האוניברסיטה. במצב הנוכחי, ההליך הוא לא פחות מאשר הפיכה משטרית פנים אוניברסיטאית הפוגעת במעמד הסנאט ומעבירה כוח לוועד המנהל, תוך הפרת תקנוני האוניברסיטה וריקון חוקת האוניברסיטה מתוכנה. בשל כך, ההליך יפגע אנושות במעמד האקדמי והציבורי של האוניברסיטה".

עוד נכתב כי "הארכת כהונת הנשיא בידי הוועד המנהל מפקיעה מידי הסנאט את הסמכות המוקנית לו בתקנון הכללי להצביע בעד או נגד המועמד, כאשר תוצאת הצבעתו משפיעה על הרוב הדרוש לבחירתו בוועד המנהל. והחמור מכל, בחוקת האוניברסיטה נאמר 'נודע לחבר הוועד המנהל על עניין של האוניברסיטה שנתגלו בו לכאורה הפרת חוק או פגיעה בנוהל התקין, יפעל ללא דיחוי לזימון ישיבה של הוועד המנהל'. במקרה זה אנו עומדים בפני מצב חסר תקדים שבו הוועד המנהל הוא המפר את תקנוני האוניברסיטה".

את מכתבם סיימו הפרופסורים בכך ש"נשיא האוניברסיטה, הרקטור והסנאט הביעו את התנגדותם להפיכה המשטרית שיוזמת הממשלה ותמכו בצעדי המחאה נגדה. המחטף של הארכת כהונת הנשיא בידי הוועד המנהל תוך עקיפה ומידור הסנאט אינו שונה במהותו ובהתנהלותו מרוח ההפיכה המשטרית ומהדרכים שבהן ניסתה הממשלה להעבירה. התנהלות זו מציגה את האוניברסיטה כמי שנוהגת על פי מוסר כפול – את שהיא מטיפה לאחרים היא מסרבת לקיים בביתה. כדי להימנע מהכשלים נבקשך לעצור את ההליך, להביא את הנושא לדיון בפני הסנאט ולהמשיך בו רק לאחריו, כאשר המלצות הסנאט מונחות בפני הוועד המנהל".

כאמור, לאחר שליחת המכתב הוחלט כי נושא הארכת כהונתו של רובין לא יידון בישיבת הוועד המנהל שתתקיים ביום שלישי.

ויסגלס מסר בתגובה:"הצעת ההחלטה לשינוי תקופת הכהונה של נשיא האוניברסיטה, שנמצאת בסמכות המלאה של הוועד המנהל, הועלתה על סדר יומו של הוועד המנהל והופצה לכלל חברי הוועד המנהל, כולל לנציגי הסנאט, עוד בשבוע שעבר. לכן טענות על חוסר שקיפות או ניסיון הסתרה אינן נכונות. מדובר בהצעה להארכת משך הזמן המצטבר של כהונת נשיא לעשר שנים, כאשר במרבית האוניברסיטאות משך הזמן המצטבר עומד על 12 שנים. כמו כן כוללת ההצעה אישור הוראת שעה לאפשר כבר לנשיא הנוכחי פרופ' רובין להשלים תקופת כהונה בת עשר שנים".

עוד מסר ויסגלס כי "ברגע שקיבלתי פנייה כי טווח הזמן לדיון בהחלטה הוא קצר מדי, דחיתי את הדיון בהצעה לישיבת הוועד המנהל הבא, שתתקיים בעוד מספר חודשים. במהלך תקופה זו יתאפשר לחברי הסגל לבחון את ההצעה ולהביע את דעתם, כאשר ההצעה תאושר רק בתנאי שתזכה לתמיכה רחבה".

 

אוניברסיטת חיפה (צילום: Magiorestock/depositphotos.com)

אוניברסיטת חיפה (צילום: Magiorestock/depositphotos.com)

 

תגיות:

אולי יעניין אותך גם

תגובות

2 תגובות
 1. יוחנן

  זה פשוט מאוד
  בבחירות הקודמות רון רובין לא נבחר בסיבוב הראשון ואז הביאו את נשיא אוניברסיטת תל אביב בראש וועדת מומחים שיציעו מה צריך לעשות כדי לשפר את האוניברסיטה
  לכן אין שום מקום להארכה נוספת
  מה עוד שיש ירידה ממשיכה עוד ועוד במספר הסטודנטים , אז די אפשר לבחור נשיא חדש .

 2. מרצה חיפאי

  השמועות על הדיל הזה מסתובבות כבר כמה חודשים. והנה הן נכונות. החלק השני של הדיל שלא נכתב עליו כאן, הוא שהנשיא ישמור לרקטור את הכיסא עד סיום כהונתו בעוד שנתיים ואז הוא יחליף אותו.

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר