השטח שעליו מתוכנן להיסלל כביש כבביר-נוה דוד (צילום: רמי שלוש)
השטח שעליו מתוכנן להיסלל כביש כבביר-נוה דוד (צילום: רמי שלוש)

דוח ראש העיר: הכבישים מהכרמל מערבה עדיין תקועים

בדוח הרבעוני שהגישה ראש העיר עינת קליש רותם למועצת העיר משתקף המשך הקיפאון בסלילת הכבישים מרכס הכרמל מערבה. הדוח עוסק בהרחבה בהקמת מינהלת חיפה 2030 שתעסוק "בפרויקטים בין לאומיים ולאומיים". כמו כן צוין כי חברת יפה נוף תשולב בפרויקט להארכת מסלול שדה התעופה

פורסם בתאריך: 1.9.19 18:24

הדוח הרבעוני החדש של ראש העיר עינת קליש רותם מלמד על המשך הקיפאון בקידום סלילתם של כבישים מרכס הכרמל מערבה. בדוח, שסוקר את פעילותה של המערכת העירונית ברבעון השני של 2018 (חודשים אפריל-יוני), צוין כי עיריית חיפה "ממתינה להנחיות משרד התחבורה להתקדמות" באשר לסלילתם של שני הכבישים מרכס הכרמל מערבה שקיימת תוכנית מאושרת לביצועם – כביש כבביר-נוה דוד וכביש רמת בגין-דרך פרויד.

הדוח הופץ לקראת ישיבת מועצת העיר שתיערך ביום שלישי, והדיווח של ראש העיר על הסטטוס הנוכחי של שני הכבישים מופיע בפרק המפרט את הפרויקטים בתחום התשתיות שבאחריות החברה העירונית יפה נוף.

הסטטוס הנוכחי של שני הכבישים מהווה חידוש ביחס לתיאורם בחמשת דוחות ראש העיר הרבעוניים הקודמים – ארבעה דוחות בתקופת כהונתו של יונה יהב והדוח הראשון בתקופת כהונתה של עינת קליש רותם – שבכולם צוין כי שני הכבישים "ממתינים לאישור תקציב לביצוע". עם זאת, גם הסטטוס החדש מלמד על המשך הקיפאון בקידום סלילתם של הכבישים, אם כי ראוי היה להציג בדוח מידע מפורט יותר על שני הפרויקטים שנמצאים במרכזו של דיון ציבורי במשך שנים ארוכות.

כביש כבביר-נוה דוד מתוכנן מרחוב מור בחלקה התחתון של שכונת כבביר ועד לרחוב מגורשי ספרד שמתחבר לרחוב שלמה המלך בשכונת נוה דוד. כביש רמת בגין-פרויד אמנם לא מתוכנן מהרכס עד לאזור המישורי של העיר, אבל הוא עדיין מהווה חיבור נוסף מהרכס לכיוון מערב, ומרכזיותו היא בהתמזגותו עם עורק תנועה ראשי קיים – דרך פרויד. תוואי הכביש מתחיל ברחוב בני ברית ברמת בגין, מתחבר לרחוב מנחם סבידור בשכונה הסמוכה רמת אשכול, וממשיך ממנו לדרך פרויד.

כביש נוסף ששינה סטטוס בדוח ראש העיר החדש ביחס לדוח הקודם, באופן זהה לשני הכבישים האמורים, הוא הכביש שאמור לחבר את שכונת סביוני דניה לשכונה הסמוכה רמת אלון, שהתוכנית לסלילתו אושרה כבר בנובמבר 1999. גם כביש זה "ממתין להנחיות משרד התחבורה להתקדמות" – כך לפי הדוח, שמלמד בעיקר על התלות של העירייה בשלטון המרכזי, שברצותו יקדם פרויקטים מסוג זה וברצותו לא יעשה זאת.

בטבלה המפרטת את הפרויקטים בתחום התשתיות שבאחריות יפה נוף מוזכר גם פרויקט המטרונית לנוה שאנן, שלגביו נכתב כי הוא בסטטוס של תכנון מפורט. עם זאת, בעמודה המפרטת את המועדים המשוערים לסיום הפרויקטים השונים צוין כי פרויקט מטרונית נוה שאנן "נמצא בחשיבה מחודשת". ככל שמדובר בחשיבה מחודשת באשר לביצוע הפרויקט ולא באשר ללוחות הזמנים לסיומו, חשוב לזכור כי היזם של פרויקט המטרונית הוא משרד התחבורה ולא העירייה, אם כי יש משקל לעמדתה.

בהיותה באופוזיציה מתחה קליש רותם ביקורת על פרויקט מטרונית נוה שאנן, ובשאילתה ליהב טענה בין השאר כי גריעה אפשרית של שטחי מדרכות לצורך ביצועו תפגע בפעילות העסקים לאורך תוואי המטרונית. גם בקשר לפרויקט מטרונית נוה שאנן הדיווח בדוח ראש העיר החדש הוא לקוני, למרות שמתבקשת הצגת מידע מפורט יותר בעניינו לנוכח העמדה שהציגה בקדנציה הקודמת קליש רותם, אשר באותה שאילתה ליהב גם ביקשה לברר "כיצד תשתלב המטרונית עם קווי האוטובוס הקיימים שעוברים בסביבה, והאם נלמדו הטעויות מהמטרונית בעיר ובמפרץ שביטלה קווי אוטובוס רבים וחשובים?". בישיבת המועצה בחודש יולי 2017 השיב יהב לקליש רותם כי "מטרונית נוה שאנן נמצאת בשלבי תכנון ראשוני בלבד, כאשר בהמשך ישותף הציבור".

הדוח הרבעוני של קליש רותם מפרט לוחות זמנים באשר לקווים נוספים של המטרונית, ולפיו ביצוע המקטע החיפאי בפרויקט הארכת מסלול נסיעתה של המטרונית לנשר יסתיים בחודש פברואר 2020, והתכנון המפורט של פרויקט המטרונית מצומת מת"מ לנאות פרס ולטירת כרמל יסתיים בעוד כארבעה חודשים.

 

 

מהדוח החדש עולה גם כי חברת יפה נוף השתלבה בפרויקט לפיתוח שדה התעופה חיפה והופקדה על התכנון המפורט הדרוש להפרדה מפלסית בין המסלול המוארך לרחוב יוליוס סימון ולמסילת הרכבת שתנוע לנמל המפרץ. לפי הדוח, התכנון המפורט יסתיים בחודש מאי בשנה הבאה.

 

שדה התעופה בחיפה (צילום: צבי רוגר)

שדה התעופה בחיפה (צילום: צבי רוגר)

 

בפרק שסוקר את פעילותה של החברה הכלכלית לחיפה מוצג דיווח לקוני על פרויקט חזית הים העירונית במערב הנמל ללא כל אמירה של קליש רותם על התמודדותה עם החסמים הקיימים לביצוע המיזם. "במסגרת שינוי פני העיר", נכתב, "מתוכנן חיבור של נמל חיפה לעיר התחתית על מנת ליצור רצף שיאפשר את ניצול מתחם הנמל לתיירות ולפנאי". את תוכנית חזית הים העירונית יזם מינהל התכנון של משרד האוצר, ובמסגרתה מוצעים פינויו של מערב הנמל מפעילות נמלית, למעט נמל הנוסעים, ופתיחתם של רציפיו לפעילות עירונית ותיירותית. כפי שחשף "כלבו – חיפה והצפון", למרות שהתוכנית המאפשרת את יישום הפרויקט אושרה כבר לפני כשנתיים, עד היום לא בוצע השלב הראשון שלו, שאמור היה להתממש בסמוך למועד כניסתה של התוכנית לתוקף באוקטובר 2017.

קליש רותם מתייחסת בדוח בהרחבה למינהלת 2030 שהוקמה בלשכתה במטרה לקדם את תחומי הכלכלה, התעסוקה ואיכות הסביבה בעיר, ואף מדווחת כי היחידה העירונית החדשה תעסוק בפרויקטים בין לאומיים. בהתייחסותה למינהלת כתבה ראש העיר: "הוגדרה ואופיינה במסמך ארגוני מינהלת 2030 אשר תעסוק בפיתוח פרויקטים בין לאומיים ולאומיים לפיתוחה של חיפה בעשור הקרוב. היחידה תעסוק בין השאר בתכלול כלל הקשרים מול משרדי הממשלה, מוסדות האקדמיה והמגזר העסקי לטובת גיוס כספים ומיזמים לפיתוח העיר. בשלב הראשוני תכלול המינהלת כ-3.75 תקנים".

בדברי הפתיחה לדוח כתבה ראש העיר: "בימים אלה אנו מקדמים פרויקטים רבים העוסקים בהתחדשותה של העיר, ובהם חידוש השכונות הוותיקות והמרכז העירוני, שיקום התשתיות וקידום תכנון לשיפוץ מבנה שוק תלפיות, בדגש תחילה על קומת המסחר. במסגרת הפעילות לחיזוק העסקים הקטנים מקודמת תוכנית לעירוב שימושים מסחריים בצירים עירוניים ראשיים. שקדנו ברבעון השני על שיתופו של מפעל הפיס בהכנת תוכניות רווחה שנועדו להוביל גישה חדשה בתחום הרווחה בעיר. כמו כן, לראשונה אושרה מדיניות אכיפת חניה שיוצרת איזון בין הצורך של התושב למקום חניה לבין הזכות לתנועה במרחב הציבורי באופן בטוח. בימים אלה נהנים תושבי העיר ממגוון פעילויות במרחב הציבורי כגון הקרנת סרטים ברחובות המדרגות ואירועים בשוק תלפיות".

יצוין כי הדוח הוגש בהתאם לפקודת העיריות אשר קובעת כי "ראש העיר יגיש למועצה אחת לשלושה חודשים דין וחשבון בכתב על פעולות העירייה, והמועצה תקיים בו דיון". יש לקוות כי בישיבת המועצה יתקיים דיון משמעותי ענייני בדוח, בין השאר לצורך השלמות המידע הנחוצות.

 


רוצים להישאר מעודכנים אחר כל הידיעות החמות בחיפה?

הורידו את אפליקציית "כלבו – חיפה והצפון" באנדרואיד

הורידו את אפליקציית "כלבו – חיפה והצפון" באייפון

הצטרפו לקבוצת הוואסטאפ של "כלבו – חיפה והצפון"


 

תגיות:

אולי יעניין אותך גם

תגובות

6 תגובות
 1. משה - חיפה

  הכביש הראשון שצריך להיפתח ומיד זה הכביש המחבר בין רמת גולדה לכביש 4.
  כל הרכס פקוק שנים ויהיה גרוע יותר בקרוב.
  גבירתי ראש העיר את ישנה.

 2. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  למה אתה חושב שרק בשכונה שלך יש פקקים יה אגואיסט כרמליסט טיפוסי.

 3. פסקל

  כתבות השיימינג והדמוניזציה וההסטה שאתם יוצרים כנגן ראש העיר של חיפה המצטברות. הן כבר נשלחו לחברי כנסת ואנשי חוק הן ישלחו לגורמי המקצוע בחוקה דין ומשפט ואף ללכת העיתונות ותתבקשו לתת הסברים הודות המניעים

 4. הכל תרגילים לבזבוזי כספים

  מנהלת 2030 שנאמר שתעסוק בהתחדשות עירונית – עכשיו לפתע תעסוק ב"פרויקטים בינלאומיים".
  ככה אפשר יהיה לתרץ את נסיעות ראש העיר ולשכתה לחו"ל על חשבון משלם המיסים, חזרנו לתרגילים מבית יהב.

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר