מורדות לינקולן (צילום: רמי שלוש)
מורדות לינקולן (צילום: רמי שלוש)

עתירה לדיון בתוכנית מורדות לינקולן ותל אהרון

בעתירה מינהלית שהוגשה לבית המשפט המחוזי בחיפה מבקשים 82 בעלי זכויות בקרקעות שבתחום התוכנית החדשה למורדות לינקולן ולתל אהרון לחייב את הוועדה המקומית לתכנון ובנייה של עיריית חיפה לדון בתוכנית עד לתחילת חודש פברואר

פורסם בתאריך: 4.10.19 11:27

82 בעלי זכויות בקרקעות שבתחום התוכנית החדשה למורדות לינקולן ולתל אהרון בחיפה הגישו לבית המשפט המחוזי בעיר עתירה מינהלית, ובה ביקשו לחייב את הוועדה המקומית לתכנון ובנייה של עיריית חיפה לדון בתוכנית עד לתחילת חודש פברואר.

בעתירה, שהוגשה נגד הוועדה המקומית, העירייה וראש העיר עינת קליש רותם, התבקש בית המשפט להורות לוועדה המקומית ולעירייה לפעול להשלמת הכנתה של התוכנית החדשה עד לתחילת חודש דצמבר, ולהורות כי לא יאוחר מתחילת חודש פברואר יתקיים בוועדה המקומית דיון בהעברת המלצתה בקשר לתוכנית לוועדה המחוזית. את בעלי הזכויות על הקרקע מייצגים עוה"ד הדר טל ואסף עירוני ממשרד ש. פרידמן.

בעתירה נטען כי התנהלות העירייה גרמה להתמשכות בלתי סבירה של ההליכים לאישור התוכנית וכי "עולה מסקנה ברורה ולפיה התנהלות המשיבות חוטאת לחובות המינהליות של רשות לקידום תכנון באופן יעיל ומהיר".

בדצמבר 2017 האריכה הוועדה המחוזית בשנה נוספת את התקופה שבה נאסרה הבנייה מכוח תוכניות מאושרות בשטח התוכנית החדשה, אשר משתרעת על שתי שלוחות במורדות המערביים של הכרמל – שלוחת מורדות לינקולן שמתחת לרחוב הרופא ולרחוב לינקולן ושלוחת תל אהרון שמצפון לה.

בשטח התוכנית כבר קיימות שתי תוכניות מאושרות – האחת משנת 1936 והשנייה משנת 1941 – המאפשרות הקמת מבני מגורים בני שלוש קומות מעל קומת עמודים. ביולי 2014 נכשל ניסיונה של העירייה לאשר תוכנית בנייה לאזור מורדות לינקולן ולתל אהרון, לאחר שהוועדה המחוזית אישרה כחמישית בלבד מהדירות שהוצעו בה – 720 דירות מתחת לדרך פרויד, סמוך למרכז קסטרא. התוכנית שנדחתה נדונה בוועדה המחוזית החל משנת 2002, ובגרסתה המופקדת היא השתרעה על שטח של כ-850 דונם, מרביתו בבעלות פרטית, והוצעה במסגרתה הקמת 3,424 דירות, מרביתן במורדות לינקולן ובתל אהרון.

לתוכנית הוגשו 691 התנגדויות שבהן נטען בין השאר כי הבנייה הגבוהה המוצעת בה אינה מתאימה לאופי הבנייה ברכס הכרמל. הוועדה המחוזית אימצה אז את טענת המתנגדים בדבר אופי הבינוי וכתבה בהחלטתה בהקשר זה: "המסמכים שהוצגו מצביעים על מופע נופי בעל מאסת בנייה גדולה. מספר יחידות הדיור הגבוה בתנאי שטח בעל טופוגרפיה משופעת ומורכבת במיוחד מחייבים חפירה מאסיבית של המדרונות, וכתוצאה מכך מתקבלים קירות תמך גבוהים במיוחד ושינוי משמעותי בפני הנוף ובאופי הבינוי הקיים במורדות הכרמל".

 

 

בעקבות ההחלטה החלה העירייה לקדם תוכנית חדשה, בשטח של כ-630 דונם, אשר כוללת כ-2,000 דירות בלבד – כ-700 דירות פחות ממספר הדירות שנכלל במורדות לינקולן ובתל אהרון בתוכנית שנדחתה על ידי הוועדה המחוזית.

מכיוון שכמה בעלי מגרשים בחלקה העליון של התוכנית החדשה ביקשו לקבל היתרי בנייה מכוח התכנון המנדטורי המאושר, יזמה העירייה את המהלך לאיסור הבנייה בתקופת הביניים של הכנת התוכנית החדשה.

בהמשך להחלטתה בשנת 2016 לאסור הוצאת היתרי בנייה במשך שנה בתחום התוכנית החדשה בתקופת גיבושה, בדצמבר 2017 החליטה הוועדה המחוזית להאריך את תקופת איסור הבנייה בשנה נוספת (מיום פרסום המגבלה ברשומות). ההחלטה התקבלה לאחר שבחודש אוקטובר 2017 פנתה העירייה לוועדה המחוזית וביקשה להאריך את תקופת איסור הבנייה בשלוש שנים נוספות או עד להפקדת התוכנית, המוקדם מביניהן. לבקשה צורפה תוכנית עבודה עדכנית ולפיה התוכנית החדשה תובא לדיון בפני הוועדה המקומית של העירייה תוך שנה.

בהחלטתה הותירה הוועדה המחוזית פתח להארכה נוספת של תקופת המגבלות: "במידה ולאחר שנה יתברר כי העירייה עומדת בזמנים בהתאם לתוכנית העבודה המוצגת, ולפיה התוכנית תוצג ותידון בוועדה המקומית תוך שנה, תובא לדיון נוסף בוועדה המחוזית בקשה להארכה נוספת של המגבלות".

בסוף חודש ינואר השנה פג מועד הארכת המגבלות, אך עד היום לא נדונה התוכנית בוועדה המקומית לצורך קביעת המלצת הוועדה בעניינה. העותרים, שהם בעלי זכויות בקרקעות בחלק משטח שלוחת מורדות לינקולן, כתבו בעתירתם כי "השנה שנקבעה בהחלטת הוועדה המחוזית עברה חלפה לה זה מכבר בסוף ינואר 2019, אך התוכנית טרם הובאה בפני הוועדה המקומית ולא ידוע על צפי למועד הדיון".

עוד טוענים העותרים כי חלפו כארבע וחצי שנים מאז שהעירייה התחייבה לקדם במהירות וביעילות את התוכנית החדשה, אך עד היום לא התקבלה החלטת הוועדה המקומית בדבר קביעת המלצתה, והעירייה אף נמנעת מביצוע פעולות שיאפשרו את השלמת הכנתה של התוכנית.

על נחיצותה של התוכנית נכתב בעתירה: "היות והמקרקעין נמצאים בשטח שאינו מפותח, עמדת העירייה והוועדה המקומית לאורך השנים היתה שלא ניתן להוציא היתרי בנייה במקרקעין עד שלא תאושר תוכנית מפורטת חדשה. צו השעה להוספת יחידות דיור ולניצול מיטבי של משאב הקרקע המצומצם בישראל הוא מהידועות, בפרט באזורים מבוקשים דוגמת המקרקעין הנדונים. המקרקעין נשוא העתירה כלולים בתחום העיר חיפה, גובלים בשכונות בנויות ומיועדים למגורים עוד מלפני קום המדינה. גם בתוכנית המתאר המחוזית ובתוכנית המתאר הכוללנית החדשה של חיפה מיועדים המקרקעין למגורים, כלומר אין ספק שהמקרקעין עונים היטב למקרקעין שצריכים להיות מפותחים בעדיפות גבוהה בהתאם למושכלות התכנון העדכניות".

עוד נטען בעתירה כי "ככל ויטען הטוען כי יש לתת עדיפות לתוכניות התחדשות עירונית ולחידוש הרקמה העירונית הבנויה, בנסיבות התכנון שפורטו בעתירה עולה בבירור כי אין עוד מקום לעיכוב הליכי התכנון למקרקעין נשוא העתירה במבחני האיזון והמידתיות".

יצוין כי כבר בדיון בוועדה המחוזית בדצמבר 2017 הצביעה העירייה על מורכבותה של התוכנית החדשה. לכשתוגש תשובת המשיבות לעתירה ניתן יהיה להתרשם מהעמדה המפורטת של ההנהגה החדשה של העירייה באשר לתוכנית.

 


 

 


 

העסקה שחלמתם עליה מחכה לכם כאן. היכנסו עכשיו לזירת הנדל״ן של חיפה

 

אולי יעניין אותך גם

תגובות

11 תגובות
 1. פזית

  קודם לבנות בדניה !! ולחבר אותם לטירת הכרמל.
  אחכ לינקולן.
  חג שמח שיהיה לכם.

 2. אלירן

  שב פעם קליש בתי משפט תביעות. מדהים שבית המשפט מחייב את העירייה אשכרה תתחילו לעבוד. בחרנו בדחליל. שנה עברה רק חזרה אחורה וראש העיר לא יודעת מימין ושמאל….קטעים. העיקר ששובר מנקה את הרחובות בעצמו ! וכותב פוסטים ונהנה על חשבון הגב של עובדי העירייה שעובדים.

 3. ירושה

  עוד ירושה מיונה יהב וחדוה אלמוג. במקום לקדם פינוי בינוי של בנייני רכבת או תמאו"ת הם החליטו שעדיף להרוס את ההר. כמו ברמת זמר, ורדיה, רמת גוראל, גבעת העיזים, דניה הירוקה וכעת גם פה. למה לשמור על הטבע ועל ההר הירוק תמיד כשאפשר למכור אותו למקורבים שיכסוהו שכבת בטון ומלט?

 4. רמת גוראל

  כל השטחים האלו מיועדים למגורים והעיריה רק מתכננת תוכניות ולא מבצעת כלום

 5. טוב מאד

  אין צורך בעוד שכונות חדשות אלה לתחזק ולחדש את הקיים. חיפה לא גדלה ואיך צורך בהריסה של שטחים ירוקים.

 6. 433

  הלוואי שלא יבנו שם כלום.
  לעולם.

  אין צורך בשכונות חדשות >> עדיף שיעשו פינוי-בינוי למה שקיים בשטח.
  הספיק לנו מכל הפקידות הבכירה, ועדות תכנון ובניה ומינהל הנדסה >> שקיבלו מעטפות מקבלנים חברים טובים.

  *בקדנציה קודמת.
  כיום – פחות.

  די לרצח טבע..!!!

  לא עוד בטון ובטון…

 7. א.

  בלי שכונות ובלי כבישים להרס הואדיות!!
  את זכויות הבנייה בתל אהרון אפשר להעביר לנאות פרס ב' ג' להוסיף שם 2000 דירות בכמה מגדלים ונגמר הסיפור.
  חייבים לבטל את תוכנית מורדות לינקולן לחלוטין

 8. חיפאי

  לא להרוס את ההר!
  יש לבצע שתילה מאסיבית של עצים במקום להמית את מעט הירוק שעוד נשאר!
  מה פתאום לבנות על הגבעות הירוקות האלה מול הים הכחול? מה אנחנו רוצים להשאיר לילדים שלנו – ים של בטון?
  יישר כח קליש על עצירה והפעלת מחשבה והליכי תכנון. ייצוג האזרחים מול בעלי ההון שהדבר היחידי שמעניין אותם זה להכניס לכיסם כמה שיותר כסף בכמה שפחות מאמץ ולא משנה בכלל המחיר הסביבתי.
  מבחינתם ישאירו אותנו עם הגועל נפש, יקחו את הכסף מזכויות שקיבלו מהמדינה/עירייה וששייכות למעשה לכל אזרח במדינה במידה שווה ויעברו לאיזה מקום ירוק ונחמד בחו"ל.

 9. מיכאל

  פנוי בינוי זה עוד 20 -30 שנה לכול אחד יש דרישות וכמו כן יש צורך בהתאמה של תשתיות ולכן אף פעם זה לא יצא לפועל ולכן תיבנו בבקשה לפני שהמחירים יתחילו לעלות

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר