בניין עיריית חיפה (צילום: Yakovleva, CC BY-SA 3.0, ויקישיתוף)
בניין עיריית חיפה (צילום: Yakovleva, CC BY-SA 3.0, ויקישיתוף)

בקשה לתביעה ייצוגית נגד עיריית חיפה של יותר מ-90 מיליון שקל בשל אפליה בחיובי ארנונה

בבקשה לתביעה ייצוגית, שהוגשה לבית המשפט המחוזי בעיר, נטען, כי עיריית חיפה נוקטת במדיניות של אפליה בגביית הארנונה וכי נוצר עיוות, ממנו נהנית דווקא האוכלוסייה החזקה יותר כלכלית. "ניתן רק לשער, כי שיקולים פוליטיים כאלה ואחרים, הם שהובילו לעיוות שנוצר בצו הארנונה", לשון הבקשה

פורסם בתאריך: 26.5.22 17:10

תושב חיפה ד"ר פדיל ג'ובראן הגיש בשבוע שעבר לבית המשפט המחוזי בעיר בקשה לתביעה ייצוגית נגד עיריית חיפה בגובה של 90,137,358 שקל בגין אפליה בחיובי ארנונה.

הבקשה, המשתרעת על 123 עמודים, הוגשה על ידי עו"ד ג'ובראן ג'ובראן המתמחה ברשויות מקומיות. הסעד המבוקש בתביעה – השבת כספי ארנונה שנגבו על ידי העירייה, לטענת ג'ובראן, שלא כדין והפסקת הגבייה לא חוקית.

על פי החוק, העירייה צריכה להשיב לטענות בתוך 90 יום. אם העירייה תקבל את הטענות בכתב התביעה ותודיע לבית המשפט על הפסקת הגבייה בצורה זו, היא תסיר סיכון גבוה לחיוב של יותר מ-90 מיליון שקל, סכום התביעה, ותישא רק בעלות הוצאות שכר הטרחה. הסכומים בתביעה הם על פי צו הארנונה לשנת הכספים 2021 ו-2022 שאושרו במועצת העיר.

מכתב התביעה: "זה כמה שנים המשיבה (עיריית חיפה – ש"מ) מפלה באופן בלתי סביר בין מחזיקים בדירות מגורים, בכך שהיא מטילה על מחזיקי נכסים דומים (בסיווג, באיכות ובמיקום) תעריפי ארנונה שונים, ובכך היא יוצרת עיוות בלתי סביר ואפליה בין דומים".

על פי כתב התביעה, עיריית חיפה מיטיבה בשיטת החיוב עם מי שיש ברשותו דירה בבניין משובח ויוקרתי (בניין, שבו עד שתי דירות ושיש בו לפחות אחד מסימני ההיכר: מתקן להסקה מרכזית, מוסך ביתי, בריכת שחייה, שתי אמבטיות או שתי מקלחות לדירה לפחות ויחידת מגורים במלון דירות), והוא ישלם תעריף שחושב באופן פרוגרסיבי (תעריף ששיעורו עולה עם העלייה ברמת הדירה – ש"מ).

במבני היוקרה התעריף מחולק לשתי קטגוריות: דירה עד 100 מ"ר ודירה מעל 100 מ"ר. אם ניקח לדוגמה שלוש דירות בקטגוריית בניין משובח באזור זהה. האחת בשטח של 100 מ"ר, השנייה בשטח של 120 מ"ר והשלישית בשטח של 140 מ"ר, תעריף הארנונה עבור 100 המ"ר הראשונים שזהו הבסיס, יהיה זהה אצל שלושתם, השוני יהיה רק בתעריף עבור התוספת.

אולם, למי שבבעלותם דירה בבניין רגיל שיטת החישוב כבר משתנה לרעתם. לדוגמה: אם ניקח שלוש דירות רגילות זהות ושוות, עבור הדירה הראשונה בשטח 75 מ"ר, התעריף הוא 80.87 שקל למ"ר, כלומר 6065 שקל ארנונה עבור כל הדירה; עבור הדירה השנייה בשטח של 76 מ"ר, התעריף כבר עולה ל-93.32 שקל מהמטר הראשון (7092 שקלים לכל הדירה). עבור הדירה השלישית, בשטח של 100 מ"ר, התשלום למ"ר עולה כבר ל-107.36 שקל למ"ר. לו גם כאן, בדירות בבניין רגיל, התחשיב היה נעשה כמו לדירות בבניין משובח, אז התעריף ל-75 המ"ר הראשונים בכל שלוש הדירות היה אמור להיות זהה – 80.87 שקל, ורק על התוספת במ"ר מעבר ל-75 מ"ר היו משלמים תעריף אחר.

מכתב התביעה: "נוצר מצב, לפיו מחזיקים בדירות משלמים ארנונה בשיעור שונה בגין 'שטח הבסיס' שעומד על 75 מ"ר בגין דירות זהות במעמדן בצו הארנונה. היות שלרוב, בבניינים משובחים מתגוררת אוכלוסייה חזקה יותר כלכלית, לעומת דירות בבניין רגיל, הרי שבכך העירייה מנציחה עוד יותר את אי השוויון בין האוכלוסייה החזקה, שאמורה לשאת בנטל כבד יותר ולשלם ארנונה גבוהה יותר, לעומת האוכלוסייה החלשה יותר".

עוד נכתב בתביעה: "גם אם תיטען הטענה, כי יש בסמכותה של המשיבה לייחס לגודל השטח עצמו מעין 'תת סיווג' ולחייבו בתעריף גבוה, משיקולים ואמות מידה שונים, הרי ששיקולים אלה לא  הוחלו על דירות מסוג בניין משובח, ולפיכך הצו מפלה בין בעלי ומחזיקי דירות מסוג בניין משובח לבין בעלי ומחזיקי דירות רגילות. קרי, אמות המידה השוויוניות, אשר אמורות לחול על החיובים, אינן מיושמות על ידי העירייה".

עוד נטען, כי להבדיל מתעריפים, עקרונות כלכליים וחברתיים צריכים לחול באופן שוויוני על כל סוגי הנכסים. "האפליה בחיוב מהמטר הראשון ולא מהמטר הנוסף פוגעת ומפלה גם בין דיירים המתגוררים במבנה רגיל, שכן כל אחד מהם ישלם סכום אחר על גודל זהה של שטח דירה, בגלל מ"ר נוספים שיש בדירתם", לשון התביעה.

שיקולים פוליטיים

בכתב התביעה נטען עוד, כי תושבי רובע קרית חיים משלמים פחות ארנונה משאר תושבי העיר, וכי הקטגוריות לתעריפים שם אחרות. לדוגמה, בבניין משובח בקרית חיים באזור ב' (אין בקריה בניין משובח באזור א' – ש"מ) התעריף לדירה מעל 100 מ"ר עומד על 73.92 שקל למ"ר לכל הדירה, מהמטר הראשון ועד האחרון. בשאר חלקי העיר דירה בבניין משובח עד 100 מ"ר התעריף הוא 81.26 שקל למ"ר, ו-103.83 שקל לכל מ"ר נוסף.

בנוסף, כך על פי התביעה, בצו הארנונה לגבי קרית חיים הוכנסו שתי קטגוריות אחרות לחישוב תעריף בניין משובח, שאינן מופיעות בשאר חלקי העיר: דירה ששטחה בין 76 מ"ר ל-100 מ"ר ודירה עד 75 מ"ר.

עוד נכתב לגבי קרית חיים, כי גם בסיווגים האחרים של הדירות שם "התעריף יורד, כבר מהמטר הראשון. עניין זה ממחיש ביתר שאת את האפליה שנוצרת בצו הארנונה של חיפה. היה וייקבע בית המשפט הנכבד, כי קריטריון השטח, על בסיסו מושתת החיוב, הינו קריטריון לגיטימי, הרי שקריטריון זה היה אמור לחול על כל חלקיה ואזוריה של העיר, בניגוד למצב כעת".

עו"ד ג'ובראן ג'ובראן

עו"ד ג'ובראן ג'ובראן

עוד מכתב התביעה: "ניתן רק לשער, כי שיקולים פוליטיים כאלה ואחרים, הם שהובילו לעיוות שנוצר בצו הארנונה. עיוות זה מבקשת התובענה הייצוגית לתקן. המבקש ער לטענה שיכולה לעלות מפי המשיבה, לפיה קיים רציונל להחיל תעריף גבוה יותר על דירות גדולות יותר, אולם, כאן בדיוק באה לידי ביטוי האפליה, משום שדווקא הדירות היוקרתיות, אם כבר, היו אמורות להיות מחויבות מהמטר הראשון, ואילו בצו הארנונה נקבע כי דווקא הן יחויבו באופן מדורג".

 

 

לכתב התביעה מצורפים גם צווי ארנונה מרשויות מקומיות אחרות ששם החישוב שונה ופרוגרסיבי לאורך כל הדרך. בין הרשויות: קרית אתא, קרית ביאליק, קרית מוצקין, עכו והמועצה האזורית חוף הכרמל.

יצוין, כי הנושא כבר נדון כמה פעמים במועצת העיר במהלך השנים. כך, חבר המועצה אביהו האן אמר לרוני בן חיים (גזבר העירייה באותה השנה – ש"מ)  בישיבת מועצת העיר ביוני 2021: "אנחנו כולנו יודעים את זה. ישנם עיוותים בסיווגים, ישנם עיוותים בחיובים שונים וצריך לטפל בעיוותי הארנונה. בקדנציה הקודמת בנושא המגורים, זה לא טופל. הנושא הזה לא טופל, התמסמס, שנה אחרי שנה. אנחנו העלינו את הנושא הזה שוב בתחילת הכהונה של קליש".

חברת המועצה שרית גולן-שטיינברג אמרה: "במשך שנים יש עיוות ארנונה שבעיניי הוא מאוד משמעותי וצורם, ודווקא השנה הזאת בדקו ועשו השוואה מול ערים אחרות והצרימה היא עוד יותר גבוהה".

תגובת עיריית חיפה תפורסם כשתתקבל.

 

אולי יעניין אותך גם

תגובות

תגובה אחת

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר