האזור שבו מתוכננת הקמת שטחי האחסון של חנ"י (צילום: רשות נחל הקישון)
האזור שבו מתוכננת הקמת שטחי האחסון של חנ"י (צילום: רשות נחל הקישון)

תוכנית המחסנים הראשונה במפרץ תידון מחר במחוזית

לאחר אישור תוכנית המתאר הארצית לעורף הנמל תקיים הוועדה המחוזית דיון בהפקדת התוכנית המפורטת הראשונה לשטחי אחסון אשר מייעדת 500 דונם לעורף נמל במרחב נחל הקישון ותמנע את אפשרות הרחבתו לכיוון צפון ולכיוון דרום

פורסם בתאריך: 6.1.19 12:51

פחות משבוע לאחר אישור תוכנית המתאר הארצית לעורף נמל המאפשרת הקמת מחסנים על שטח עצום של כ-4,800 דונם במפרץ חיפה בין העיר התחתית לקרית חיים, תדון מחר (שני) הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה – חיפה בהפקדת התוכנית המקומית המפורטת והקונקרטית הראשונה לשטחי אחסון במפרץ. התוכנית המקומית מהווה למעשה מימוש של מדיניות התכנון הארצי, ומכוחה כבר ניתן יהיה לאשר היתרי בנייה.

התוכנית המקומית שיוזמת חברת נמלי ישראל (חנ"י) מייעדת שטח של כ-500 דונם במרחב נחל הקישון לשימושי עורף נמל הכוללים מבני מחסנים, בתי קירור, מרכזים לוגיסטיים, שטחי אחסון פתוחים למכולות ו"כל מבנה, מתקן או שימוש הדרושים לתפעול הנמל או לפעילות נמלית". שימוש נוסף שמאפשרת התוכנית בעורף הנמל הוא מבנים ל"תעשיות ערך מוסף הקשורות לטיפול בסחורות ייבוא וייצוא", וההערכה היא שתתבקש הנהרתו של שימוש זה בהליכי האישור של התוכנית. 500 הדונמים גובלים בשטחים המיועדים לפארק מורד נחל הקישון בתוכנית שרשות הנחל מובילה את המאמצים למימושה משני עברי הנחל – משפך הנחל במערב ועד שדרות ההסתדרות במזרח.

תוכנית הפארק, שנקלעה לתסבוכת תכנונית-קניינית שמעוררת ספק באפשרות יישומה, משתרעת על שטח מצומצם של כ-850 דונם מצדו הצפוני והדרומי של הנחל, אך אינה כוללת את גדתו הדרום-מערבית שבו נמצא השטח המכונה "מתחם 95 דונם". מתחם זה כבר כולל שטחי אספלט שנסללו לפני כעשר שנים בהליך תכנוני אחר במרחק של כמה מטרים מגדת הנחל.

אם לא די בכך שהפארק המוצע הוא מצומק בהיקפו בהשוואה לפארקים אחרים ברחבי הארץ (שטחו של פארק הירקון למשל הוא כ-3,700 דונם), יישום התוכנית המפורטת של חנ"י יגנוז למעשה את השאיפות להרחבתו לכיוון צפון ודרום. מכיוון דרום-מערב ההרחבה אפשרית לשטח "מתחם 95 דונם", אך במקום להורות במסגרת התכנון המחודש על פירוק שטחי האספלט והסבתם לפארק – מהלך מתבקש לנוכח מיקומם על שפת הנחל – התוכנית מייעדת את המתחם לעורף נמל שבו תתאפשר גם הקמת מסוף רכבתי נמלי תפעולי. ללא קשר לתוכנית, מצד דרום-מזרח ההרחבה אינה אפשרית מכיוון שהפארק גובל במסוף המכולות העורפי. את הרחבת הפארק לכיוון צפון מונעת התוכנית מכיוון שהיא מייעדת את השטחים שהפארק גובל בהם כמעט לכל אורכו ללוגיסטיקה.

מהוראות התוכנית ניתן ללמוד כי פעילות האחסון תכלול מכולות שיונחו זו על גבי זו עד לגובה של 21 מטר (שבע קומות בבניין מגורים), צובר יבש (מטען מוצק בתפזורת שאינו ארוז) ומטען כללי (כל מטען שאינו ארוז במכולה ואינו צובר יבש או נוזלי). בדומה לתוכנית הארצית, גם התוכנית המקומית כוללת סעיף גמישות הקובע כי "יותרו שימושים נוספים, תוך מתן עדיפות לשימושים נמליים, באישור הוועדה המחוזית".

התוכנית מאפשרת במגרשי הלוגיסטיקה הקמת מבנים עד לגובה של 35 מטר (12 קומות בבניין מגורים). שימושים נוספים שהתוכנית מאפשרת, בשטח מצומצם הסמוך למעגנת שביט, הם למטרות בילוי, נופש ותיירות, לרבות שירותי הסעדה, אולמות אירועים ואולמות תצוגה ומסחר.

הוראות התוכנית אינן מתמקדות בהשפעתם הסביבתית הפוטנציאלית של המוצרים שיאוחסנו ב-500 הדונם, אך ממסמך סביבתי נלווה לתוכנית שהגישה חנ"י ניתן ללמוד יותר על אופיים העתידי של שטחי האחסון. במסמך צוין כי "בשלב הגשת התוכנית אין לחנ"י כל מידע על זהות התאגידים שיאכלסו את הפארק הלוגיסטי, מהי הפעילות שתתבצע בכל תאגיד ומה יהיה חותמו הסביבתי, ופרטים אלה ייוודעו בעתיד, לאחר שהפארק הלוגיסטי ישווק".

 

 

עם זאת, בפרק החומרים המסוכנים במסמך נכתב כי בשטחי האחסון תיתכן פעילות הכרוכה באחסון, שינוע או טיפול בחומרים מסוכנים, לרבות כימיקלים: "מכיוון שמהות הפעילות אינה ידועה בשלב זה, לא ניתן לדעת מהו היקף החומרים המסוכנים שיימצא בשטח התוכנית ומהם הסיכונים שנשקפים מאותם חומרים על סביבתם, לרבות מידת החשיפה שתהיה לקהל הרחב המגיע לבילוי בשטחים הפתוחים שבפארק נחל הקישון ובמעגנה הסמוכה. בשל הקרבה בין אוכלוסייה בתחום פארק הנחל ובין פעילות שמעורבים בה חומרים מסוכנים מוטלת על גורמי הרישוי החובה לבחון את הפעילות שתתבקש להתקיים בכל מגרש בכלי הבחינה שלפי המתודולוגיה להערכת סיכוני חומרים מסוכנים לרצפטורים ציבוריים. באופן פשטני ניתן לומר כי פעילות מבוקשת שהסיכון שנשקף ממנה יימצא בלתי קביל תיפסל, והרשות האחראית לתחום לא תאשר לה להתקיים בשטח המבוקש".

בסיום הדיון הקודם שקיימה הוועדה המחוזית בהפקדת התוכנית בסוף נובמבר היא החליטה להשהות את ההכרעה בה לזמן קצר על מנת לתת לעיריית חיפה בהנהגתה של ראש העיר החדשה עינת קליש רותם הזדמנות להתייחס לתוכנית ולהציג המלצה בעניינה. בישיבתה בתחילת דצמבר גיבשה הוועדה המקומית של העירייה את עמדתה והמליצה לוועדה המחוזית להמשיך ולהשהות את הדיונים בתוכנית לצורך בחינת כמה נושאים, ובהם גריעת שטחים ללוגיסטיקה בחלקה המזרחי של התוכנית לצורך הארכת מסלולו של שדה התעופה דרומה, הרחבת שטחי המעגנה ו"הגדלת שטחי פארק נחל הקישון בכלל ובשני האזורים הקריטיים בפרט – אזור האפנדיקס ו'מתחם 95 דונם' בדרום ואזור חורשת האקליפטוס בצפון". עם זאת, הוועדה המקומית לא נקבה בנתון מספרי המצביע על היקף הדונמים שהיא מבקשת לגרוע משטחי האחסון.

בדברי ההסבר לתוכנית ציינה חנ"י כי "התוכנית נועדה לאפשר פיתוח שטחים עורפיים איכותיים לטובת השרשרת הלוגיסטית ולחיזוק הכלכלה המקומית, כערך מוסף של הפעילות הנמלית". בהתייחסות נוספת מסרה חנ"י ל"כלבו – חיפה והצפון" לפני כחודש וחצי: "השטח המדובר מוכרז כבר עתה כשטח נמלי הכלול במקרקעין של חנ"י ומיועד לתעשייה. חשוב לציין כי פיתוח פארקים לוגיסטיים מתקדמים הוא מטרת פיתוח עירונית בערים רבות בארץ ובעולם. פארקים מתקדמים אלה הם בעלי מרחב ציבורי מושקע ונאה, לרבות גינון ופיסול סביבתי וניכרת השקעה במרכזים הלוגיסטיים בכל הקשור לעיצוב האדריכלי ולחומרי הגמר. חזון הפארק הלוגיסטי הוא לפתח פארק מתקדם שישנה את המגמה בחיפה שבה לא קיימת יד מכוונת בכל הטיפול במרחבי אזור התעסוקה במפרץ ואין בה השקעה במרחב הציבורי של אזור תעסוקה זה. פארק לוגיסטי המתמחה בחוליות השרשרת הלוגיסטית של מטעני הייבוא והייצוא של הכלכלה הישראלית זקוק למיקום הקרוב לשער הנמל וזאת על מנת לצמצם עלויות המתגלגלות לצרכן, ולכן בסופו של דבר הפארק הוא מבורך לכלכלה העירונית".

יצוין כי מחר תדון הוועדה המחוזית בהפקדת תוכנית נוספת של חנ"י המייעדת כ-350 דונם לעורף נמל במתחם בית הספר הטכני, אך תוכנית זו היא מתארית בלבד ולא ניתן להוציא מכוחה היתרי בנייה. בהתאם לעמדה שגיבשה הוועדה המקומית מבקשת העירייה להשהות את הדיונים גם בתוכנית זו לצורך בחינת פיתוחו של שדה התעופה כ"שדה תעופה אזורי משמעותי". העירייה דורשת ש"איתור שטחים לוגיסטיים חליפיים ייבחן בכל המרחב המטרופוליני ולאו דווקא בתחום העיר חיפה".

 


רוצים להישאר מעודכנים אחר כל הידיעות החמות בחיפה?

הורידו את אפליקציית "כלבו – חיפה והצפון" באנדרואיד

הורידו את אפליקציית "כלבו – חיפה והצפון" באייפון

הצטרפו לקבוצת הוואסטאפ של "כלבו – חיפה והצפון"


 

אולי יעניין אותך גם

תגובות

5 תגובות
 1. קורמורן

  נהדר ממש. חיפה תזכה בפארק המכולות והרעלים העירוני הראשון במזרח התיכון. עיירת מחסנים בכניסה לעיר. אני מקווה שענת קליש תחסום את הכיבוש הזה. תשוחרר חיפה מעולה של חנ"י

 2. דני דין

  בור כימקלים וחומרים מסרטנים מלמטה וזיהום מעל אנו בונים פה נמל.

 3. בר

  הכל ללנוחות של תשובה ועידן עופר, חצי מדינה כבר שלהם, רק לוקחים….

 4. אסון. ועדה קרואה מייד

  יהב הרדים את כולם טהמית על חיפה אסון בהקמת עיר נמלים שמשתלטת על המפרץ ואישור הרחבת בתי הזיקוק..
  ומקולקליש רק יודעת לבזבז על מינויי רלשים מיותרים

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר