המתחם של עמותת לב ח"ש ברחוב יל"ג
המתחם של עמותת לב ח"ש ברחוב יל"ג

מתחם לב ח"ש בהדר יפונה לטובת בית ספר חרדי

משרד הפנים אישר את בקשתה של עיריית חיפה להקצות שישה מבנים בבעלותה להקמת מוסדות חינוך חרדיים. אחד מהמבנים משמש את עמותת לב ח"ש המסייעת לשכבות מוחלשות. במכתב לשר הפנים טענה העמותה כי בקשת העירייה היא "סילוף העובדות והטעיה חמורה" ודורשת לבטל את ההחלטה

פורסם בתאריך: 20.8.19 08:00

מנכ"ל משרד הפנים מרדכי כהן נענה לפנייתו של מנכ"ל עיריית חיפה איתן שטיאסני ואישר את בקשתו להקצות שישה מבנים בבעלות עירונית להקמתם של מוסדות חינוך חרדיים. המבנים שאושרו נמצאים ברחוב ברזילי 8, ברחוב יל"ג 7 וברחוב בית"ר 8 בשכונת הדר; ברחוב הרב קניאל 11 בשכונת מעונות גאולה; ברחוב בית אלפא 27 בקרית חיים מערבית; וברחוב צה"ל 14 בקרית אליעזר.

מבדיקת "כלבו – חיפה והצפון" עולה כי כל הנכסים המפורטים במכתב התשובה של כהן מיועדים לגופים במגזר החרדי. ברחוב ברזילי תופעל כיתת חינוך מיוחד על ידי ארגון תורת אמת, ברחוב יל"ג תפעל חטיבת ביניים של ארגון בית יעקב, ברחוב בית"ר ייפתח בית ספר של ארגון זיכרון מאיר, ברחוב קניאל 11 תופעל מסגרת לחינוך מיוחד של ארגון ערוגות, וברחובות בית אלפא וצה"ל יופעלו חטיבות על יסודיות של ארגון שמחת התורה.

"לאחר עיון בבקשת העירייה מיום 30 ביולי ובחינתה, ולאחר שקילת השיקולים הרלוונטיים, הריני מאשר לעיריית חיפה, לאור דחיפות העניין, בהתאם לסעיף 11 לנוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית, להקצות את המבנים", כתב כהן לשטיאסני, "ההקצאה היא לתקופה של עד שלושה חודשי שימוש בלבד. על העירייה להבהיר לגופים (שלהם אושרה ההקצאה; ב"כ) כי רשות השימוש על פי אישור זה ניתנת לתקופה זו בלבד, וכי עליהם להיערך למציאת פתרון חלופי בתום התקופה".

סעיף 11 לנוהל הקצאת קרקעות ומבנים שנקבע בנוהל לבקשות מיוחדות להקצאה מיידית קובע כי "אישור שר הפנים להקצאת הקרקע או המבנה על פי הבקשה המיוחדת יינתן מראש ויוגבל לתקופה של עד שלושה חודשי שימוש בלבד, וכל עוד מתקיימות הנסיבות המיוחדות שעל בסיסן ניתן אישור זה". סעיף זה קובע עוד כי "במקביל להגשת הבקשה המיוחדת, חובה על הרשות המקומית לפעול בנוגע להקצאה זו על פי הוראת סעיף 7א' – הקצאה לתקופה קצרה (עד שנה כולל) – זולת אם בבקשה המיוחדת מטעם הרשות המקומית צויין כי משך ההקצאה יהיה פחות משלושה חודשים".

משמעות הדבר היא כי אם משך ההקצאה יעלה על שלושה חודשים תידרש העירייה לפעול על פי הנוהל המלא, כלומר פרסום הודעה בעיתונות על הכוונה להקצות את הקרקע, וידוא שההודעה הגיעה לידיעת התושבים המתגוררים בשכנות לנכס, דיון בוועדת ההקצאות ואישור מועצת העיר.

ברחוב יל"ג 7 פועל מתחם של עמותת לב ח"ש אשר מסייעת לשכבות מוחלשות בחברה הנתונות במצוקה כלכלית, בריאותית ונפשית. העמותה הוקמה בשנת 1997 לזכרן של שרה ראוכברגר וחוה זייבלד והיא מסייעת לעשרות אלפי אנשים בשלושה תחומים עיקריים – מתן סיוע למשפחות נזקקות, מתן תמיכה וסיוע לילדים חולים ולמשפחותיהם, וסיוע לקשישים. במסגרת זו מפעילה העמותה מרפאות שיניים, מרכז ריהוט, חשמל וכלי בית, מרכז חלוקת מזון, פרויקטים למען ילדים חולי סרטן ובני משפחותיהם, מועדון לקשישים ניצולי שואה, תוכניות סיוע לקשישים, קורסים ועוד.

באתר האינטרנט של העמותה מצוין כי היא "מאמינה בשיתופי פעולה עם מוסדות ועם ארגונים כערך המוביל להצלחה מירבית", וכי היא "פועלת בשיתוף פעולה מלא עם עיריית חיפה, לרבות עם אגף הרווחה, וכן עם ארגונים ועם מוסדות נוספים". העמותה מפעילה מערך של עשרות מתנדבים, ומסייעים לה חברות כמו אלביט מערכות, אלקטרה, ברן הנדסה ופלרם ומוסדות כמו הטכניון ובתי ספר.

 

מועדון מופת של עמותת לב ח"ש ברחוב יל"ג

מועדון מופת של עמותת לב ח"ש ברחוב יל"ג

 

 

בעקבות אישור ההקצאה על ידי מנכ"ל משרד הפנים שלחה מנכ"לית עמותת לב ח"ש דקלה כהן מיכאלי לשר הפנים אריה דרעי פנייה בהולה לעצירת מהלך פינויה ממשכנה ברחוב יל"ג 7, שם היא פועלת משנת 2001 במסגרת הקצאה שניתנה לה בימיו של עמרם מצנע כראש העיר.

וכך כתבה כהן מיכאלי לשר דרעי: "אנו פונים אליך באופן דחוף ביותר, מיד לאחר שהובא לידיעתנו כי נעשתה אליך או אל מנכ"ל המשרד פנייה מעיריית חיפה בכתב בדרישה לפנות את העמותה לאלתר ממקום מושבה זה כ-18 שנה, בטענה כי המבנה אינו בשימוש כביכול. נבהיר לאלתר כי מדובר בסילוף העובדות ובהטעיה חמורה ומכוונת של כבודו ושל משרד הפנים במטרה לפנות את העמותה לצרכים אחרים. העמותה מחזיקה כדין בנכסים, וניסיון של גורמים פוליטיים שונים לעשות שימוש בנכסי העמותה למטרות פוליטיות, תוך הפרת זכויות היסוד של העמותה, היא חמורה ביותר".

עוד כתבה כהן מיכאלי כי "לא פחות חמורה העובדה שהפנייה נעשתה מאחורי גבינו, ללא ידיעתנו ותוך הטעייה חמורה והכשלתו של השר על ידי הצגת תמונה מעוותת של מצב הדברים, בניסיון להוציא במחטף את החלטת השר ולפגוע באינטרס הציבורי ובעמותה לטובת אינטרסים פוליטיים זרים ופסולים. אנו דורשים כי העמותה והמבנה ימשיכו בפעילותם ובייעודם כפי שהיה ב-22 שנים האחרונות, וכן כי לא יבוצע כל שינוי שיגרום לקריסתה המיידית של העמותה, וכתוצאה מכך להפסקת סיוע הומניטרי הניתן לאלפי אנשים נזקקים וחולים מדי חודש בחיפה והצפון".

בפנייתה מציינת כהן מיכאלי כי "המבנה, כשניתן לעמותה, היה נטוש והרוס, והעמותה השקיעה מיליונים רבים במשך השנים על מנת לשקמו, כולל דלתות, חלונות, ריצוף חשמל, קירות, מערכות תקשורת ומחשבים ועוד. לעמותה 17 עובדים, ובהם רופאי שיניים וסייעות, כ-80 מתנדבים קבועים ועוד מאות מתנדבים נוספים שמגיעים בדרך של התנדבות מחברות במשק כגון אלקטרה, טכניון, פלוריסטם ועוד, אשר רובם ככולם ממוקמים במבנה העמותה ומנהלים משם את פעילותם. את המבנה פוקדים עשרות ולעתים מאות אנשים מדי יום, אשר באים לקבל טיפול רפואי, סיוע באבזור הבית, מזון באופן שבועי ועוד. העמותה מחזיקה בנכסים כדין זה שנים ארוכות, וביצוע מחטף מאחורי גבה מהווה עשיית דין עצמית, נוגד את האינטרס הציבורי ומפר את כל כללי המשפט והמינהל הציבורי התקינים, ובראשם זכות השימוע. לסיכום, ניתן לראות בנקל כי המבנה הוא שוקק חיים, פעיל ומשמש עשרות אלפי משפחות בשנה, וכי הפקעתו מהעמותה יגרום להפסקת כל הפעילות שבו, הן בשכר והן בהתנדבות".

את המכתב סיימה כהן מיכאלי בדברים: "אנו מצרים על ניסיון ההטעיה של כבודו ועל כך שאנו נאלצים לפנות בפנייה בהולה זו, ומקווים מאוד להזמין את כבודו לסיור במבנה העמותה כבר בימים אלו על מנת להתרשם מקרוב מפועלה ולסייע בחיזוק התשתית שלה. נודה מראש על סיוע לעמותה על דרך של אי היענות למכתב המטעה, ועל דרך של הותרת המצב על כנו".

יצוין כי אף גורם פורמלי לא פנה לעמותה במטרה לפנות את נכסיה במקום. באותה הכתובת פועלים גם המרכז העירוני לטיפול ולמניעת אלימות במשפחה של עיריית חיפה, מועדון עציון – מועדון לקשישים שמפעילה עמותת מיל"ב, ומועדון מופת – מועדון חברתי לקשישים ניצולי שואה שמפעילה עמותת לב ח"ש בשיתוף עם אגף הרווחה של עיריית חיפה ושנמצא במבנה צדדי.

כהן מיכאלי אמרה ל"כלבו – חיפה והצפון": "אנחנו מחכים לתשובה ממשרד הפנים. נודע לנו מגורמים מסוימים כי הכוונה היא לפנות אותנו. יש כנראה מצוקה של כיתות, והיא מוצדקת. אנחנו מבינים את הקושי ומקווים שיימצא לזה פתרון, אבל זה לא יכול לבוא על חשבון פעילות החסד שנעשית בעמותת לב ח"ש. לא פותרים בעיה ביצירת בעיה אחרת".

ממשרד הפנים נמסר בתגובה: "קיבלנו את פניית העמותה, והנושא נמצא כרגע בבדיקה. ככל שיתגלו נסיבות חדשות, הדברים ייבחנו בהתאם".

מחזיקת תיק החינוך בעיריית חיפה סיגל ציוני מסרה כי "ברחוב צה"ל 14 אין תכנון להקצאה לקהילה החרדית. המתחם ישמש לצורכי חינוך בהלימה למיפוי המרחב החינוכי-קהילתי של תושבי קרית אליעזר, וזאת לנוכח האכלוס הקרוב של מתחם האיצטדיון וגידול התושבים בשכונה".

מעיריית חיפה לא נמסרה תגובה.

 

המכתב של מנכ"לית עמותת לב ח"ש לשר הפנים

המכתב של מנכ"לית עמותת לב ח"ש לשר הפנים

 


רוצים להישאר מעודכנים אחר כל הידיעות החמות בחיפה?

הורידו את אפליקציית "כלבו – חיפה והצפון" באנדרואיד

הורידו את אפליקציית "כלבו – חיפה והצפון" באייפון

הצטרפו לקבוצת הוואסטאפ של "כלבו – חיפה והצפון"


 

אולי יעניין אותך גם

תגובות

13 תגובות
 1. איציק א.

  כתבה נודפת קומבינה של העמותה… מינהל תקין ויושר לא נראה מפניית העמותה. המעניין מי הגורם המסתתר תחת מיכאלי כהן… רמז, שם משפחתו מופיע בכתבה. הקצאה? מכרזים? הצחקתם את דודו. דמעות תנין…

 2. חילוני שחרד לעיר בשחור

  לא בונים בתי ספר חרדיים בשכונות חילוניות – קליש תעצרי!!! תחשבי !!!
  זה ישנה את צביונן של השכונות – נזק בלתי הפיך…
  קרית אליעזר תתחרד… קרית חיים…
  תתעוררו חילונים

 3. תגובה לאיציק כ.

  קומבינה? כי מ-2001 זה מפריע למישהו? עמותה שרק עוזרת אתה בא ומנסה לשלב אותה בקומבינות פוליטיות כדי להגן על הצעד? איפה היית מ-2001?

 4. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  ברור שאם היה מדובר בערבים היה שקט כמו באוקיינוס!!!! אבל שזה חרדים ישר כולם קופצים כמו קופים!! פשוט אנטישמיים תעזבו כבר את האנשים המופלאים האלו מה אתם רוצים לזרוק אותם מהמדינה הזאת ואז תחייו לבד עם הערבים???? זה מה אתם רוצים

 5. אליהו

  לב חש עמותה פיקטיבית ונוכלת
  ראוכברגר עם דמעות התנין בוכה על המבנה שהוא הקצה לעצמו בניגוד לחוק כיור באגף נכסים
  הסירחון של יהב צף וזה מסריח נורא .

 6. תמר

  גב' עינת קליש,
  אין ספק שנכנסת לתפקיד חשוב בעיר לא פשוטה.
  יש הרבה מאוד עבודה לעשות.
  יחד עם זאת אחד הדברים החשובים זה לדעת לשמר את מה שטוב ויפה בעיר הזאת.
  עמותת לב ח"ש היא מפעל חשוב ביותר.
  שימרי עליו .

 7. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  מכירים את לב חש והם עושים עבודה חשובה.הצעד של העירייה-כניעה לחרדים ומתן חדירה לעוד ועוד שכונות. ברור שהאשורים יחודשו בעוד 3 חודשים.צעד טפשי ובכיה לדורות.כל יום והסקנדל שלו.

 8. חלי

  ראוכברגר מונה למנהל הנכסים על ידי יהב ומיד ניכס לעצמו שני מבנים, אחד בבת גלים שם הוא הולך לפתוח בית מלון….שערוריה…
  לב חש הוא שינה יעוד,בנין בן 1700 מטרים!!! רוב השטח שומם, מחזיק שם כמה רהיטים לנזקקים לכיסוי האמת שמאחורי השקר.

 9. העיר מתחרדת בקצב מפחיד לאור חוסר האונים של שני ראשי העיר האחרונים

  העתיד של הדר וקרית אליהו זה כנראה להיות בני ברק ד'צפון ..

 10. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  ההצלחה של החרדים בחיפה מהווה השראה להשתלטות שלהם על ערד וערים חילוניות אחרות.
  זכורות לי תמונות יונה יהב עם כיפה שחורה יושב בויז'ניץ מוקף בפעילי "תורתם עסקנותם" של יהדות התורה וויז'ניץ
  ומחלק להם הבטחות בלתי פוסקות כדי לקושש מהם את הקריאה העדרתית לציבור הכבשים שלהם לתקוע את שמו בקלפי
  בפתק ראש העיר.
  נראה שקליש עם המיכי אלפר-אלפרון – רק הפנתה את העסקנות והסחיטה מחצי אחד של יהדות ודגל התורה לחצי השני,
  כמו להחליף את סנדק משפחת הפשע לסנדק אחר.

 11. חן

  כאזרח ותיק של העיר חיפה אני בוש ונכלם.
  אלו אינם נבחריי!!!
  ראשת העיר ובעלי בריתה מוכיחים עד כמה טעינו כאשר בחרנו בה ותמכנו בם. חשבנו להביא לשינוי, להתחדשות, לא להרס בוטה של כל הטוב שנעשה, בחוסר רגישות, חוסר התחשבות, חוסר מודעות.
  פגיעה חד-צדדית וחמורה כל כך בביתה של העמותה, שנבנה, שופץ והופעל שנים כה רבות למען כל תושבי העיר בעזרתם של אנשים וארגונים טובים וחדורי אמונה מאוים בהחלטה מיותרת, קנטרנית, מרגיזה ומנותקת- כזו המאפיינת את הנהגת העיר לאחרונה. חוסר התחשבות משווע של מנהיגים קטנים, צרי- ראות ומנותקים.
  תתביישו לכם!
  נשקול את צעדי המחאה- אני ורבים שכמותי , המכירים ומוקירים את פעולת העמותה ולא נשקוט עד שנהנתני השילטון הנוכחי בעיר יסירו את האיום, יתנצלו בפני העמותה ותושבי חיפה ויעסקו ברווחת הכלל!

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר