מתחם בז"ן (צילום: רמי שלוש)
מתחם בז"ן (צילום: רמי שלוש)

בז"ן מתנגדת לדרישת העירייה לשחזור הלבנייה

בקבוצת בז"ן טוענים כי עיריית חיפה מסרבת לקדם ולבחון את תוכנית ההריסה של הלבנייה עד להצגת תוכנית לשחזורה, ומזהירים: "בז"ן רואה בעירייה כאחראית הבלעדית לכל נזק שייגרם כתוצאה מעיכוב אישור תוכנית ההריסה". העירייה: "תוכנית הבנייה של מתחם בז"ן סיווגה את מבני הלבניות כמבנים לשימור"

פורסם בתאריך: 18.1.21 10:28

חילוקי דעות קשים בין קבוצת בז"ן לעיריית חיפה בנוגע ללבנייה שקרסה מעכבים את הריסתה. בבז"ן טוענים כי העירייה מסרבת לקדם ולבחון את תוכנית הריסתה של הלבנייה עד להצגת תוכנית לשחזורה – כך עולה ממכתב ששלח עו"ד יעקב כהן ממשרד עמר, רייטר, ז'אן שוכטוביץ ושות' בשמה של בז"ן לסגן ראש העיר מיכי אלפר, שמשמש יו"ר ועדת המשנה של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה.

כזכור, בחודש יוני קרסה הלבנייה המזרחית של בז"ן. ימים אחדים לאחר מכן שלחה העירייה באמצעות היועצת המשפטית של הוועדה המקומית המשותפת לתכנון ובנייה למתחם בז"ן עו"ד דגנית קורן מכתב למנהל רישוי ותשתיות בבז"ן ארז דנאן שבו היא דרשה לשקם ולשחזר את הלבנייה. כחודש וחצי לאחר מכן הודיעה בז"ן כי מחוות דעת שהיא קיבלה בעקבות בדיקת של מומחים מטעמה עולה כי המבנה הוא מסוכן ונדרש להרוס אותו לאלתר כדי למנוע את קריסתו.

כעבור חודש וחצי העביר אלפר לבז"ן דרישה להרוס את הלבנייה משום שהיא מהווה סכנה מיידית. "יש להרוס את המבנה באופן מבוקר בפיקוח צמוד של מהנדס קונסטרוקציה הן בשלב התכנון והן בשלב הביצוע", כתב אלפר, "תוכנית ההריסה תוצג מראש למחלקה לשימור בעירייה, ויש לפעול מולה בתיאום לעניין הריסת המבנה שנותר ושחזורו. במהלך ביצוע ההריסה יש לנקוט את כל האמצעים על מנת למנוע פגיעה בלבנייה המערבית ועל מנת למנוע מטרדים לסביבה".

בבז"ן טוענים כעת, באמצעות עורכי דינה, כי החברה פעלה "בהתאם לאמור בהודעה זו, הכינה תוכנית הריסה ואף קיימה הליך לבחירת הקבלן שיבצע את ההריסה. בדצמבר 2020 פנתה מרשתנו לעירייה וביקשה לקבוע מועד להצגת תוכנית ההריסה לוועדת השימור, וזאת במטרה להתחיל בביצוע עבודות ההריסה כבר במהלך חודש ינואר 2021. יצוין כי בכל ההתכתבויות לצורך ולקראת תיאום הפגישה צוין מפורשות כי מטרת הפגישה היא הצגת תוכנית להריסת הלבנייה לפני תחילת העבודות ותו לא. בהתאם לבקשה זו נקבע מועד לישיבה באמצעות זום, שמטרתה, כאמור, הצגת תוכנית הריסת הלבנייה למהנדס העיר אריאל וטרמן. לשיחה זו זומנו כל אנשי המקצוע הרלוונטיים לנושא הריסת הלבנייה, לרבות הקבלן שנבחר לביצוע ההריסה והקונסטרוקטור ירון אופיר".

אלא שלטענת עורכי הדין של בז"ן, "ב-10 בינואר התקיימה ישיבת הזום בנוגע לתיאום ההריסה, אך כבר בראשיתה הודיע מהנדס העיר כי הוא לא מוכן שתוצג תוכנית להריסת הלבנייה וכי הוא לא יהיה מוכן לדון בהריסה בלי שתוצג בפניו תחילה תוכנית לשחזור המבנה. נציגי מרשתנו הופתעו מדרישתו זו של מהנדס העיר, מחוסר נכונותו לדון בתוכנית להריסת המבנה, ובעיקר מהתניית ביצוע ההריסה בהצגת תוכנית לשחזור, וכל זאת במסגרת פגישה שתואמה מראש לדיון בנושא הריסת המבנה – הריסה שאותה דרשה העירייה שמרשתנו תבצע לשם הסרת סכנה".

במכתב לאלפר נטען עוד כי באוגוסט התקבלה הודעת מייל ממנהל המחלקה לשימור מבנים בעירייה אדר' וליד כרכבי, ולפיה ועדת השימור שדנה בהתמוטטותה החלקית של הלבנייה קיבלה את המלצתו של מהנדס העיר, והחליטה לדרוש מבז"ן להביא לוועדת השימור הצעות אדריכליות לשחזור מלא של המבנה. מהמכתב עולה כי בז"ן ביקשה לקבל את ההחלטה ואת פרוטוקול הוועדה, וכן "לדעת מה מקור הסמכות החוקית שעליו התבססה ועדת השימור בהטילה על מרשתנו הוראות אופרטיביות לשימור הלבנייה", אך פנייתה לא נענתה.

במכתב מבקשים עורכי הדין של בז"ן "לחזור ולהבהיר כי מעולם לא ניתנה הסכמתה של מרשתנו להציג תוכנית לשיקום הלבנייה, לא כל שכן לבצע עבודות כלשהן לשחזורה, וזאת בין השאר מהטעם שמרשתנו סבורה כי ועדת השימור נעדרת כל סמכות בדין לדרוש ממנה לעשות כן. דרישתה של מרשתנו מכם כי תומצא לה ההחלטה הרשמית והפרוטוקול של ועדת השימור וכי יימסר לה מהו מקור הסמכות החוקית של ועדת השימור לדרוש ממנה ביצוע פעולות שחזור מעולם לא נענתה. לא מן הנמנע כי היעדר המענה ואי משלוח החלטה רשמית ופרוטוקול הדיון נבעו מהקושי שבו נתקלו העירייה וועדת השימור להצביע על המקור החוקי לדרישות האופרטיביות לשימור".

 

 

לטענתם של עורכי הדין, "מרשתנו פעלה נמרצות לשם קיום דרישות העירייה שניתנו בסמכותה לפי חוק העזר ביחס להריסת המבנה לשם מניעת סכנה מיידית, והישיבה שהתקיימה ב-10 בינואר היתה מיועדת לשם אישור תוכנית ההריסה על מנת לגשת לביצועה כבר במהלך חודש ינואר. בנסיבות שבהן ניתנה למרשתנו הודעה על פי חוק העזר למניעת סכנה מיידית ומרשתנו פעלה בהתאם להודעה, לא ייתכן כי מהנדס העיר ימנע את אישור תוכנית ההריסה ואת ביצועה ויגרום בכך לסיכון מיותר של אי הריסת מבנה שנקבע על ידי העירייה כמבנה מסוכן הדורש הריסה, וכל זאת רק משום שהוא סבור – ללא שיש לכך כל בסיס בדין – כי מרשתנו נדרשת להציג גם תוכנית לשחזור הלבנייה".

עוד הודגש במכתב "כי בשל מצבה של הלבנייה נדרשת הריסתה המוחלטת, כך שאין כל מניעה לבצע את ההריסה במנותק מנושא השחזור". לכן מבקשת בז"ן מאלפר להנחות את הגורמים הרלוונטיים בעירייה לתאם עם נציגיה "ישיבה דחופה לצורך הצגה ואישור של התוכנית ההנדסית להריסת הלבנייה המזרחית על מנת שניתן יהיה להתחיל בביצוע עבודות ההריסה עוד במהלך חודש ינואר. נדגיש כי הותרת המבנה במצבו יוצרת סיכון ממשי, וזאת בהתאם לחוות הדעת ההנדסיות שנערכו למבנה ומצויות בידכם".

את המכתב סיימו עורכי הדין בהתראה כי בז"ן "רואה בעירייה כאחראית הבלעדית לכל נזק שייגרם כתוצאה מעיכוב אישור תוכנית ההריסה".

מעיריית חיפה נמסר בתגובה: "תוכנית הבנייה אשר חלה על מתחם בז"ן סיווגה את מבני הלבניות כמבנים לשימור ואוסרת לבצע בהם כל שינוי. ועדת השימור, שהיא הגורם המוסמך לדון בנושא, התנתה את הריסת המבנה שקרס בהגשת הצעת תוכנית אדריכלית לשחזור מלא של הלבנייה, ובהתאם לכך פועלת העירייה – כפי שמתחייב על פי החוק".

 

הלבנייה שקרסה (צילום: דוברות בז"ן)

הלבנייה שקרסה (צילום: דוברות בז"ן)

 


 

 


 

תגיות:

אולי יעניין אותך גם

תגובות

15 תגובות
 1. ב"זן וראש העירייה במסלול התנגשות... מי חזק יותר ,מי יפסיד לדעתכם?

  התושבים נגעלים משניהם !!!

 2. רשימת הישגים

  "יש לי גם הישגים: מערכת פקוח פעילה נגד מיואשי חנייה וחוני מדרכות"

 3. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  כל הכבוד לראש העיר! צריך להיכנס בבז"ן ולחפש אותם על קטנות על כל פיפס.

 4. להוריד את השניה גם

  אסור לשנר את המפגע הזה, סמל הזיהום של בז"יון
  את בז"יון צריך להעיף מהמפרץ לכל הרוחות כולל ה"לבניות" עלאק שלהם..
  ארובות קירור מכוערות ומיותרות.
  בתי זוהמה לנפט תסתלקו אתם ומשפחת שקשוקה הבעלים!

 5. תושב חיפה

  שחזור לצורך מה בדיוק? למי זה חשוב שיעמוד שם מבנה מטופש חסר תוחלת ?
  לא לתושבי העיר, לא לבז״ן אז למי כן? כנראה שרק לראש העיר שמתרפקת על נוסטלגיה טיפשית. במקום לראות קדימה רק להביט לאחור. החזירה את העיר 50 שנה אחורה וממשיכה במקום לדאוג לפתח אותה.

 6. עובדי בז"ן הסרטן לא שווה את השכר

  מי שעובד בבז"ן ופטרוכימיה מכר את נשמתו ובריאותו לשטן. מה שווה יותר מהחיים והבריאות שלכם?
  תתפטרו משם. מחר. קחו פיצויים, ועשו משהו שלא יסרטן אתכם. יש לכם משפחות שרוצות אבא ואמא בריאים.
  תשאירו להם את הארובות, התקלות, הסכנות והדלקים המזהמים, שינסו חהביא עובדים זרים נראה אותם.
  קדימה לסלק אותם בכח לטובת בריאות של מליון תושבי המטרופולין.

 7. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  מכך הסיבות ההנדסיות והסביבתיות שבעולם יש להרוס את את מגדל הקירור (הלבניה) שקרס השל גילו המופלג ,80 ,שנה כן יש להרוס גם את הלבניה השניה מאותם סיבות. המדינה חייבת לפצות את בעלי המניות שהמדינה מכרה להם במכרז את נכסי הזן ב 2.2 מיליארד דולר פי חמש ממחירה היום כאשר מצב הרקבון היה ידוע למוכרת במדינה . מחיר הפיצוי ךבעלי המניות הנו להערכתי כ חצי מיליארד דולר ןעוד הערכה שך נזקים שנגדמו לבסן בשל הפרטת מכירת מתקנים רקוביפ ולא ראוים .ציבור בעלי המנעות נהלץ להשקיע עוד כ 1.5 מיליארד גולר בשיקום מתקנים תו צורך מתמיד במאבקים אין סופיים .אם כך הריסה טוטאלית דל הלבניות הישנות ושיפוי בעלי המניות בסכום דלא חיפחת מ 750 מיליון דולר. לאלתר.

 8. לסלק את כל המפעל המזעזע על כל הארובות בו

  לפצות את מחזיקי המניות?
  מי שמשקיע במניות של מזהמים מסרטנים צריך למחוק חברות כאלו לא לאפשר בכלל להן להיסחר בבורסה
  נמאסתם עם התקלות, ענני עשן שחור וצריבות בעיניים על הציבור!

 9. אביה

  להרוס ומיד, אין צורך בשימור מבנה זה. מבנה הרוס מיותר מטרד ואולי גם מסוכן למרות שאני מאמין שהמבנה מגודר ואין גישה אליו. אפשר להסתפק גם בלבנייה אחת כמבנה לשימור. באם בזן תתפנה משטח זה בעתיד הקרוב או הרחוק, תחליט העירייה לשחזר או להסתפק בלבנייה אחת. אל תשכחו שהלבניות לא בשימוש והיו מיועדות להריסה בעידוד העירייה והסביבה, רק לאחר משאל תושבים במדייה, נתרצו בבזן להשאיר המיבנים על כנם ונדמה לי שהמבנה שהתמוטט שימש כמוזיאון.

 10. לא מעוניינים לשמר את סמלי הסרטן

  לא להשאיר אפילו כמה מטרים מהלבניות האלו
  סמל מרכזי להרס הבריאות ואיכות החיים של חיפה, זיהום אויר ומפגעים
  הדבר הזה חייב להסתלק יחד עם כל המפעל המסרטן שסביבו.
  מרכז המטרופולין של חיפה יהיה מרכז עירוני גדול ומפואר מזה של תל אביב.
  שם זה יקום כמו על גדות הירקון, על גדות הקישון יהיו מגדלים טיילות ומרינות קטנות.
  סלקו את בזן ואת הארובות האלו

 11. תשובה למשתמש האנונימי

  אתה צודק במאה אחוז. יש לבטל רטרואקטיבית את עסקת מכירת בתי הזיקוק למשפחת עופר. כך נדרש לעשות גם לעסקת מכירת ים המלח וצים. "שיטת השקשוקה" זוכרים? אפשר גם להחזיר להרשקוביץ גם את החמור עליו הוביל ומכר נפט ברחובות חיפה… צריך הרי להשאיר בידם מקור פרנסה.

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר