בית הספר אל-חיואר (צילום: קובי פאר)
בית הספר אל-חיוואר (צילום: קובי פאר)

שכחו אותם בבית הספר: ועד ההורים של אלחיוואר עתר נגד העירייה

בעתירה שהגיש ועד ההורים לבית המשפט המחוזי בעיר נטען, בין השאר, כי העירייה במדיניותה מפלה את המגזר הערבי בעיר ולא משיבה להם על שאלות הנוגעות להבטחתה להרחיב את בית הספר, שבו לומדים התלמידים בתנאי צפיפות. מבית המשפט הם מבקשים להורות לעירייה להשיב להם על שורה ארוכה של שאלות, כמתחייב מחוק חופש המידע

פורסם בתאריך: 23.6.21 10:58

ועד ההורים של בית הספר אלחיוואר בוואדי ניסנאס הגיש לבית המשפט המחוזי בעיר עתירה מינהלית, באמצעות הקליניקה לזכויות אדם בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת חיפה, שבה הוא טוען, שעיריית חיפה אינה משיבה לשאלות ההורים, הנוגעים לעתידו של בית הספר, כפי שמחייב אותה חוק חופש המידע. בעתירה מבקשים ההורים תשובה לשאלה – היכן עומד נושא הרחבת בית הספר – שאלה שלטענתם לא נענתה עד כה, למרות פניות חוזרות ונשנות.

בתחילת חודש מארס האחרון הגישה עו"ד סמר קודחה מהקליניקה לזכויות אדם בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת חיפה לעירייה מספר שאלות, במסגרת בקשה על פי חוק חופש המידע, בשם ועד הורי התלמידים של בית הספר. בין השאר, ביקשו ההורים לדעת כמה בתי ספר ציבוריים, ערביים ויהודיים, מגיל יסודי ועד תיכון, הורחבו (פיזית וייעודית) בארבע השנים האחרונות או נוספו בהם חדרי ספח, שטחים פתוחים, מגרשים ואגפים.

באשר לבית הספר אלחיוואר נכתב בפנייה לעירייה: "הייתה הבטחה והצהרה מטעם עיריית חיפה להרחבת בית ספר אלחיוואר, הנמצא בוואדי ניסנאס, באמצעות שיפוץ המבנה הסמוך לבית הספר הקיים. המבנה הסמוך היה מיועד לשימור, ועל פי החלטת ועדת שימור הותר השימוש בו לצורך הרחבת בית ספר אלחיוואר. האם העירייה מתכוונת לבצע את השיפוץ והשלמת הבנייה במבנה הסמוך לצורך הרחבת בית ספר אלחיוואר הקיים? אם לא, מדוע? אם כן, מתי? מדוע שיפוץ המבנה הסמוך והוספת הבנייה המתוכננת לא בוצעו עד היום? האם בכלל ניתן היתר בנייה למבנה הסמוך? מתי? אם לא, האם יש כוונה להוציא היתר, או לחדש את ההיתר הקיים?". כמו כן ביקשו ההורים מהעירייה לפרט מהו המפרט המתוכנן או שהיה מתוכנן במבנה הסמוך ולצרף תשריטים אם קיימים.

שאלות נוספות שהועלו בפניית ההורים לעירייה: "האם העירייה הוציאה מכרז לביצוע הבנייה במבנה הסמוך לבית ספר אלחיוואר כאגף נוסף לבית הספר הקיים? אם כן, נא לצרף את המכרז או לינק היכן פורסם, לפרט מי זכה במכרז, לפרט מדוע הביצוע לא יצא לפועל ולפרט האם יש תאריך יעד לביצוע השיפוץ / ההרחבה / הבנייה של המבנה הסמוך". כמו כן התבקשה העירייה להשיב "מהו תקציב משרד החינוך לצורך הרחבת בית ספר אלחיוואר, מתי הוחלט על הקצאתו, האם ומתי הועבר בפועל לעיריית חיפה, מה נעשה עם אותו התקציב של משרד החינוך להרחבת בית הספר, האם היה תקציב וטרם נעשה בו שימוש, האם מוצה סכום חלקי מאותו תקציב על ידי העירייה ומה תוכניות העירייה לשימוש באותו תקציב ומה לוח הזמנים לכך".

באשר לבתי הספר במגזר הערבי בעיר, שאלו ההורים – האם התקבל או קיים תקציב להקמת בתי ספר ערביים בעיר בעתיד והאם יש תכנון באופן כללי להקמת בתי ספר חדשים בעיר; אם כן, הם מבקשים להעביר להם את התוכניות העתידיות להקצאת הכספים והיקפם וכן להעביר להם את התוכנית שכוללת את שטחי בית הספר המתוכננים, מספר הכיתות והתלמידים, באילו שכונות זה יתבצע ואילו אוכלוסיות הם ישרתו.

מה עלה בגורל תוכנית השיפוץ?

בית הספר אלחיוואר הוקם בשנת 2006 על רקע מצוקת בתי הספר הערביים בעיר והוא נועד לשמש בית ספר יסודי על-אזורי למגזר הערבי. עם השנים מספר התלמידים בו גדל והלך, ובמקביל התרבו גם התלונות על מצבו הירוד של בית הספר. לפני ארבע שנים, איימו ההורים להשבית את בית הספר ואכן בוצעו בו עבודות שיפוץ. אלא שלטענת ועד ההורים, מאז הקמתו לא נוספו בו כיתות, ולא אחת נאלצים התלמידים להשתמש בחדרים שמיועדים להנהלה ובמסדרונות. אחד הפתרונות שנמצאו היה הרחבת בית הספר באמצעות הכשרת המבנה הסמוך, שלמרות היותו מבנה לשימור, אושרה התוכנית לשיפוצו, ובמארס 2018 אף הוצא היתר בנייה. אולם, טוענים ההורים, עד עתה מסרבת העירייה להשיב להם מה עלה בגורל התוכנית לשיפוץ המבנה.

ביום שני השבוע, לאחר שלטענת ההורים העירייה לא השיבה לשאלותיהם, כמתחייב מחוק חופש המידע, הם הגישו לבית המשפט המחוזי בעיר, באמצעות עורכי הדין קודחה והרן רייכמן מהקליניקה לזכויות אדם באוניברסיטת חיפה, עתירה מינהלית נגד העירייה והממונה על חופש המידע בעירייה. בעתירתם מבקשים ההורים "להורות למשיבים למסור לעותרים מידע שהתבקש על ידם בבקשה לפי חוק חופש המידע מיום 2 במארס 2021. במסגרת הבקשה, ביקשו העותרים לקבל מידע בעניין בית הספר הממלכתי אלחיוואר בוואדי ניסנאס בחיפה בפרט ובעניין הקמתם והרחבתם של בתי ספר ציבוריים ערביים בחיפה בארבע השנים האחרונות בכלל".

 

 

"שנים של הבטחות סרק"

בעתירה נכתב: "העותרים ביקשו לקבל מידע בעל משמעות הן ספציפית, הנוגע אליהם כהורים וכוועד ההורים בבית הספר, והן בעל משמעות כללית הרלוונטית למוסדות החינוך הציבורי הערבי בעיר חיפה. המשיבות (העירייה והממונה על חופש המידע בעירייה – ב"כ) לא עמדו בחובתן ולא העבירו לעותרים, עד ליום כתיבת שורות אלו, את המידע המבוקש בבקשתם, זאת מבלי לעמוד בלוחות הזמנים הקבועים בחוק לצורך הארכת המועד למתן תשובה. יצוין כבר עתה, כי הבקשה לפי חוק חופש המידע אף היא באה לאחר שנים של הבטחות סרק, והתנהלות בחוסר שקיפות מטעם העירייה, אשר במהלכן נמנעה העירייה מלענות לפניות חוזרות ונשנות של העותרים בכל הנוגע להרחבת בית הספר ושיפוץ המבנה הסמוך, נשוא הבקשה, ועל אף שהבטיחה לעשות זאת".

בעתירה טוענים ההורים לאפליה בהקצאת משאבים למגזר הערבי על ידי העירייה: "לדאבונם של העותרים, וכחלק מהתושבים הערביים בעיר, הם מתמודדים עם אפליה בהקצאת משאבים בכלל ומשאבים בתחום החינוך בפרט, וכשהם נתקלים מהתעלמות והיעדר הסברים מטעם העירייה הבקשה נשוא העתירה הינה חשובה מנשוא…. אפליה בהקצאת משאבי החינוך הציבורי מטעם העירייה, בחברה הערבית, מחזקת את תופעת החינוך המוכר שאינו רשמי אשר מהווה מפלט בהיעדר פתרונות חינוך ממלכתיים הולמים. לאור כל זאת ובהיעדר תשובה מנומקת הנתמכת במסמכים מטעם העירייה, העותרים יטענו, כי מדיניות העירייה בחינוך אינה עונה על צורכיהם וצורכי התושבים הערבים בעיר. כל עוד העירייה אינה מוסרת את המידע, הרי שנבצר מהעותרים למצות את זכויותיהם וטענותיהם באמצעות הכלים המשפטיים והציבוריים העומדים לרשותם".

מוסיפים ההורים: "בהימנעה מלענות לבקשה, שלא כדין, העירייה נמנעת מלפרט את תוכניתה לפתרון בעיית הצפיפות והמחסור במבנים ומתקנים מותאמים לצורכי החינוך הציבורי הערבי בעיר. הגיעה העת שהעירייה תקיים את האחריות המוטלת עליה בכל הנוגע למימוש זכות החינוך העותרים וילדיהם בעיר חיפה, אשר פער בתי הספר הציבוריים בה מנקר את העיניים. לאור כל המסכת העובדתית… פנו העותרים בבקשה לפי חוק חופש המידע כאמור בניסיון לפני אחרון לשימוש בכלי העומד לרשותם שעשוי לסייע להם בחיוב העירייה למתן תשובות בכתב. למרבה הצער, גם הוראה בחוק אינה מחייבת ככל הנראה את עיריית חיפה שבוחרת לעשות דין לעצמה ולהתחמק מאחריותה הציבורית כלפי תושביה, בין בהתאם לחוק חופש המידע ובין בהתאם להיותה הרשות המופקדת על מימוש זכות החינוך לכלל תושביה בעיר".

מהעירייה נמסר בתגובה, כי תשיב כמקובל לבית המשפט.

 


 

 


 

אולי יעניין אותך גם

תגובות

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר