דגלון הגאווה על שולחנה של הספרנית חנה קפויה
דגלון הגאווה על שולחנה של הספרנית חנה קפויה

"אסור להגביל את חופש הביטוי של עובדי הציבור"

האגודה לזכויות האזרח זועמת על הוראתה של ראש העיר עינת קליש רותם לעובדי עיריית חיפה להימנע משימוש בסממני זיהוי. במכתב למשנה ליועץ המשפטי לממשלה דורשת האגודה את התערבותה "כדי להבהיר לראש העיר את החשיבות שבהגנה על חופש הביטוי"

פורסם בתאריך: 21.8.19 10:54

האגודה לזכויות האזרח בישראל פנתה למשנה ליועץ המשפטי לממשלה דינה זילבר ודרשה את התערבותה הדחופה בעקבות המייל ששלחה ביום שני ראש העיר עינת קליש רותם לעובדי עיריית חיפה ושבו היא הורתה לעובדים המקבלים קהל להימנע מלהשתמש בסממני זיהוי.

באגודה לזכויות האזרח בישראל זעמו על הוראתה של קליש רותם, והיועץ המשפטי של האגודה עו"ד דן יקיר שלח מכתב לזילבר שבו נכתב: "ביקשנו את התערבותך כדי להבהיר לראש העיר חיפה את החשיבות שבהגנה על חופש הביטוי של עובדי העירייה בפרט ובשל ההשלכות הרחבות של הסוגיה על חופש הביטוי של עובדי הציבור בכלל. לתדהמתנו שיגרה ראש העיר מייל לכל עובדי העירייה בו נכתב כי 'בתשובתה של זילבר בנוגע להצבת דגלון על שולחנה של עובדת עירייה היא ציינה כי 'לרשות המקומית בכובעה כמעסיקה יש פררוגטיבה ניהולית בכל הקשור להסדרת תנאי העבודה וכללי ההתנהגות בשעות העבודה ובשטחה. עם זאת, סמכויות אלו של הרשות המקומית כפופות לדינים הרלוונטיים, ובכללם גם לעקרונות חופש ביטוי. בפנייה חוזרת שלי לעו"ד זילבר ביקשתי לקבל הנחיות ברורות בנושא על מנת לשרטט את הקו בין הרצון לשמור על עקרונות חופש הביטוי לבין יצירת מסגרות התנהגות נהירות לעובדי מדינה שנותנים שירות לציבור הרחב. עד שתשובותיה יתקבלו, אורה לעובדי ולעובדות העירייה נותני שירות, במקומות שבהם יש קבלת קהל בלבד, להימנע מהצבה או מתלייה של סממני זהות כאלה ואחרים שאינם סמלי המדינה – דגלים, דגלונים, מדבקות עם מסרים (סלוגנים) וכו', שאינם חלק מלבוש ומזהות אישיים. ברגע שיתקבלו החלטות שונות ואחרות מטעם גורמי הממשל והחוק, הן יועברו לעובדי העירייה וימולאו בכל הכבוד הראוי על ידי הנהלת העירייה'".

בהמשך כתב עו"ד יקיר כי "אמנם חלה התקדמות מסוימת בכך שראש העיר סייגה את הוראתה אך ורק כלפי עובדים שעוסקים בקבלת קהל, אך הוראה זו לא מתייחסת אך ורק לדגלון הגאווה. היא רחבה מיני ים ומתייחסת לכל סממן אישי או סממן שנושא מסר מסוים. החריג היחיד המותר בהוראת ראש העיר הוא סממני זהות שהם 'חלק מלבוש וזהות אישית'. הגבלה זו לא רק שאינה חוקית אלא שהיא גם עמומה באופן שעובדת לא תוכל לכלכל את צעדיה בהתאם. ככל הנראה החריג חל על סממנים דתיים כגון כיפה וכיסוי ראש, אך האם הוא חל על עובד שהצהיר במקום העבודה שהוא הומו, ואז יותר לו להציב את דגלון הגאווה כחלק מזהותו האישית, לעומת עובדת שלא תצהיר שהיא טרנסית ובמקרה כזה ייאסר עליה להציב את הדגלון של הקהילה הטרנסית? נודה על התערבותך הדחופה כדי להעמיד הלכה על מכונה ולהבהיר בצורה מוסמכת כי אסור למעסיק ציבורי להגביל באופן לא ראוי את חופש הביטוי של עובדי הציבור".

כזכור, "כלבו – חיפה והצפון" חשף את פרשת הצבת דגלון הגאווה על שולחנה של הספרנית חנה קפויה בספרייה העירונית ע"ש ש. שלום בנוה שאנן. בעקבות תלונות מצד מספר תושבים נדרשה קליש רותם לסוגיה וכתבה: "לשיטתי, יש להיות רגישים מאוד עם הבעת עמדות אישיות במקומות עבודה שנותנים שירות לציבור הכללי ולהימנע מזה ככל שניתן. בביתנו הפרטי מותר לנו לעשות ככל שנחפוץ, ואילו במקום עבודה ציבורי שנותן שירות לקהל הרחב עלול להיות בזה טעם לפגם".

עמדתה של ראש העיר עוררה זעם בקהילה הלהט"בית, ובעקבות פנייה של חבר מועצת העיר יוסי שלום, לשעבר מחזיק תיק הגאווה בעירייה, למחלקה לייעוץ משפטי בעירייה הביעה עו"ד עופרה שלו-יפתחאל את עמדתה של המחלקה: "לצערי, גם בעת הזו לא מונחות בפני עובדות המקרה הקונקרטי אשר מצויות בידי אגף כוח אדם של העירייה, וכפועל יוצא מכך אוכל להתייחס לשאלה כפי שהובעה לעיוני. לטעמי, לעובד קיימת זכות להציב תמונות, ספלים, חפצי נוי וכיו"ב על שולחן העבודה הפרטי שלו אשר מצוי במרחב העבודה האישי, וזאת בתנאי שהצבת חפצים אלה עולה בקנה אחד עם מדיניותה הרשמית של העירייה. בנסיבות אלו, מדיניות העירייה כפי שבוטאה בעת האחרונה מאפשרת להניח (לפחות לכאורה) על תמיכה בפעילות מעין זו, ורק לאחרונה פרשה העירייה חסות על מצעד הגאווה שהתקיים בעיר, נוסף על דגל הגאווה עיטר את בניין העירייה".

עו"ד יקיר אמר ל"כלבו – חיפה והצפון": "בתחילה הביעה ראש העיר את דעתה ולפיה יש טעם לפגם בכך שהספרנית הציבה על השולחן שלה דגלון גאווה. לאחר שהיא קיבלה שתי חוות דעת – הן של השירות המשפטי של העירייה והן של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה – שהדגישו את החובה לשמור על חופש הביטוי של עובדי ציבור, היא לא הסתפקה בכך. קליש רותם ביקשה הבהרות מהמשנה ליועץ המשפטי, ועד שאלה יתקבלו היא הורתה באופן גורף לכל עובדי העירייה שמקבלים קהל להימנע מהצבת סממני זהות שהם בעלי מסר. בכך היא הרחיבה את הפגיעה בחופש הביטוי לקבוצה גדולה הרבה יותר של עובדים. לכן נדרשת התערבות דחופה של המשנה ליועץ המשפטי, שתבהיר לראש העיר שהיא חרגה מסמכותה ושאין תוקף להוראות מעין אלה שפוגעות פגיעה קשה בזכות החוקתית של עובדי ציבור לביטוי אישי".

 

 

בתוך כך, הזעם בקהילת הלהט"ב התפרץ שוב. ביום שני נערכה פגישה בין שלום למ"מ ראש העיר נחשון צוק, ובה העלה מחזיק תיק הגאווה בקדנציה הקודמת את נושא יחסה של הנהלת העיר לקהילה הגאה.

שלום: "הנהלת העיר בוחרת לטפל בתשתיות ובפרויקטים ולא בהון האנושי שחי בעיר. עד עכשיו חיפה היתה סמל של דו קיום וקבלת האחר, אבל נראה שהעירייה בחרה לסיים את התקופה הזו. הסברתי לצוק את הצד של הקהילה הגאה, והוא השיב שהעירייה תומכת בקהילה אבל שזה לא התפקיד של אנשי הנהלת העיר להביא את הדעה האישית שלהם למועצה. זה עצוב כי זה בעצם התפקיד של הפוליטיקאים – להביא את האג'נדה שלהם ואת מה שהם מאמינים למועצת העיר. בשורה התחתונה – לא יצאתי עם הבשורה שאותה רציתי לשמוע ממי שמנהיג את העיר".

מחזיק תיק הגאווה הנוכחי תבור להט הגיב להתרחשויות של היממה האחרונה בצורה לוחמנית. בפוסט שפרסם בדף הפייסבוק שלו הוא כתב: "דגל סמלי וקטן על שולחן העבודה הוא עניין אישי, זהותי, רגשי ומשמעותי. כל הוראה להוריד סממן כזה אינה חוקית. אמרה זאת האגודה לזכויות אדם, אמרה זאת היועצת המשפטית של העירייה, ואין צורך בגורם שלישי שיגיד את אותו הדבר. המלצתי הכנה והאישית לכל עובדי עיריית חיפה מהקהילה הגאה ושתומכים בקהילה הגאה היא להציב דגלי גאווה על שולחן העבודה האישי ובכל מקום שרק שיוכלו".

מהעירייה לא התקבלה תגובה.

 


רוצים להישאר מעודכנים אחר כל הידיעות החמות בחיפה?

הורידו את אפליקציית "כלבו – חיפה והצפון" באנדרואיד

הורידו את אפליקציית "כלבו – חיפה והצפון" באייפון

הצטרפו לקבוצת הוואסטאפ של "כלבו – חיפה והצפון"


 

תגיות:

אולי יעניין אותך גם

תגובות

2 תגובות
 1. מותר גם מותר להגביל!

  תפקידם לשרת ולתת שירות לקהל.
  הם חתומים כעובדי מדינה לא לעסוק בפוליטיקה ולא להשתתף בהפגנות.
  למעט פוליטיקאים לאף עובד ציבור אין זכות להביע דעות ציבוריות/סממנים מיניים וכו'.
  צריך להגביל את יכולת הביטוי שלהם בחקיקה נוספת.
  על כל משרת עובד ציבור מתמודדים אלפים.
  הגיע הזמן לקחת את המובחרים ביותר

 2. אזרח ותיק

  נכסי הציבור שייכים לציבור כולו ולא רק למי שהצליח (לרוב בגלל קשרים ולא בגלל כישורים) להשתלב לעבוד שם.

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר