אחסון מכולות (צילום: א.ס.א.פ קריאייטיב/INGIMAGE)
אחסון מכולות (צילום: א.ס.א.פ קריאייטיב/INGIMAGE)

הוסרו החסמים לאישור תוכנית עורף הנמל

חברת נמלי ישראל מצהירה כי לא נותרו עוד חסמים לאישור תוכנית עורף הנמל שמנציחה את מפרץ חיפה כאזור נמלי-תעשייתי, אשר עוכבה בגלל "סימני שאלה שעלו בנושא הרחבת שדה התעופה". תגובתה של חנ"י מאששת את החשש שהתוכנית מאפשרת גם הקמת מפעלים מזהמים

פורסם בתאריך: 4.9.19 07:58

לאחר שבמשך כשמונה חודשים עוכבה השלמת הליכי האישור של תוכנית המתאר הארצית לעורף נמל בחיפה (תמ"א 13/ב'/1), בדיקת "כלבו – חיפה והצפון" מגלה כי למרבה הצער הוסרו החסמים לאישורה של התוכנית, אשר מנציחה את מפרץ חיפה כאזור נמלי-תעשייתי אפרורי ומהווה זניחה של הרעיון להקים שכונות מגורים ומבני ציבור עירוניים באזור זה.

כבר בישיבתה בתחילת חודש ינואר המליצה המועצה הארצית לתכנון ובנייה לממשלה לאשר את התוכנית שיוזמים חברת נמלי ישראל (חנ"י) ומינהל התכנון של משרד האוצר, אך עד היום היא לא אושרה. במענה לשאלה מדוע טרם אושרה התוכנית על אף הזמן הרב שחלף ממועד ההמלצה לאשרה מסרה חנ"י: "למרות שהתוכנית מביאה ברכה גדולה לחיפה בתחומי הסביבה ותחומים נוספים, אישורה עוכב בשל סימני שאלה שעלו בנושא הרחבת שדה התעופה בחיפה. מכיוון שהתוכנית אינה זו שקובעת את מימדי שדה התעופה ואינה משפיעה עליהם, נראה שלא קיימים כיום חסמים לאישורה".

שמה הרשמי של התוכנית הוא "תוכנית מתאר ארצית חלקית לנמלי חיפה", אך נהוג להגדירה כתוכנית עורף הנמל מכיוון שבשטחי היבשה הנמצאים בעורף נמל חיפה ונמל המפרץ צפויים להתחולל השינויים המשמעותיים ביותר בהסתמך על הוראותיה. שטח התוכנית הוא 42,714 דונם, ומתוכם סומנו 34,065 דונם לשטח ימי נמלי המיועד לשיט ולעגינה, 2,352 דונם לשטח תפעולי נמלי המיועד לתפעול מסופי נמל ו-4,800 דונם לשטח עורף הנמל המיועד למחסנים ולתעשייה מזהמת אוויר.

התוכנית מייעדת לעורף נמל שטח עצום במפרץ חיפה – בין העיר התחתית לקרית חיים – שבו ניתן יהיה להקים לצד מפעלים חדשים גם מרכזים ופארקים לוגיסטיים, שירותים עסקיים ומשרדים נמליים, ובחלקו ניתן יהיה להציב מכולות בשטחים פתוחים. התוכנית מאפשרת הצפה של מפרץ חיפה במתחמים נמליים-תעשייתיים אך אינה כוללת שכונות מגורים. בשטחה של התוכנית נמצאים גם שדה התעופה ושטח מצומק של כ-700 דונם המיועד לפארק מורד נחל הקישון. נוסף על כך כוללת התוכנית רציפי נמל קיימים, אך נקבע בה שהיא אינה משנה תוכניות מאושרות. עם זאת, התוכנית מנציחה את מסופי הכימיקלים הצפוני והדרומי ומאפשרת את המשך פעילותם במיקומם הנוכחי.

בחודש מרץ 2017 חשף "כלבו – חיפה והצפון" את התוכנית, שבמתכונתה אז כללה כ-7,000 דונם בייעוד של עורף נמל. כעבור כחודש וחצי גילה האתר כי בעקבות החלטה שקיבלה הוועדה לנושאים תכנוניים עקרוניים (הוולנת"ע) ניתן יהיה להקים בהסתמך על התוכנית מפעלי ייצור מזהמים חדשים מכל סוג, לרבות מפעלים פטרוכימיים וכימיים בכל המרחב המיועד בה לעורף נמל, כלומר למעשה בכל השטחים החיפאיים של מפרץ חיפה, למעט במתחמי בתי הזיקוק והצ'ק פוסט.

בפרוטוקול של דיון נוסף שקיימה הוולנת"ע בתוכנית בחודש יולי אשתקד נכתב כי נציג לשכת התכנון המחוזית – חיפה אהוד ישראלי הציג הערה לתוכנית שלפיה "אין סיבה להוסיף עוד מפעלים בשטחים המיועדים לעורף הנמל ויש לקבוע שימושים לא מזהמים". לפי תמליל הדיון אמר ישראלי כי אזור המפרץ כבר רווי במפעלים ולכן "אין סיבה להוסיף עוד מפעלים בשטחים שמיועדים לעורף נמל ויוצרים פליטות".

תוכנית המתאר הארצית לעורף נמל אמנם אינה מאפשרת הוצאת היתרי בנייה ישירות מכוחה, אך לאחר אישורה יוכפפו להוראותיה כל התוכניות המפורטות החדשות בתחומה.

הסייג: תוכנית מפורטת נפרדת

חילוץ המסקנה שלפיה תוכנית המתאר הארצית לעורף נמל מאפשרת למעשה גם הקמת מפעלים מזהמים חדשים אינו משימה פשוטה. פרק ייעודי הקרקע בהוראות התוכנית, אשר כולל טבלה של שימושי קרקע מותרים בעורף הנמל, אינו מזכיר שימוש למפעלים אשר מופיע רק בפרק אחר שעוסק בחומרים מסוכנים ובהוראות כלליות אחרות (אמנם התוכנית מתירה בעורף הנמל גם "תעשיות ערך מוסף הקשורות לטיפול בסחורות", אך הגדרה מעורפלת זו ניתנת לפרשנות מצמצמת שתהדוף טיעונים על כך שמדובר בפעילות תעשייתית רחבת היקף מובהקת).

במתכונת הגשתה לאישור המועצה הארצית לפני כשמונה חודשים יצרה התוכנית הבחנה בין שני אזורים – אזור מקור סיכונים, הכולל את מסופי הכימיקלים, שממנו תותר חריגת השפעת חומרים מסוכנים לשטח תפעולי נמלי; ואזור איסור סיכונים, הכולל את שאר שטח התוכנית לרבות עורף הנמל, שבו "יחול איסור על הקמת מתקן/מפעל חדש ככל שאין תוכנית מפורטת המאפשרת את הקמתו ואשר עושה שימוש, אחסון או ייצור של חומרים מסוכנים שתחום הסיכון בהם חורג מתחום גדר המפעל".

 

 

המשמעות של הוראה זו היא שתתאפשר הקמה של מפעלים מזהמים בכפוף לאישור תוכנית מפורטת נפרדת אשר תבטיח כי הסיכון יישאר בתחומם, אך לא תמנע הפצת זיהום אוויר מארובותיהם אל השטחים העירוניים. בהמשך הוראות התוכנית נכתב כי "תתאפשר גלישה של ההשפעה בין שני מפעלים/מתקנים" אם "לא מושפעים מכך שימושים מושכי קהל". המועצה הארצית ביטלה את האפשרות לגלישת ההשפעה, אך הותירה על כנה את ההוראה המאפשרת הקמת מפעלים מזהמים, בתנאי שתאושר תוכנית מפורטת נפרדת.

כאן המקום להזכיר כי בתוכנית נכלל סעיף נוסף וחריג במהותו המאפשר לבנות בעורף הנמל כמעט כל דבר, לרבות מפעלים הידועים בזיקתם לפעילות הנמלית. בסעיף גמיש מאין כמוהו זה שניסוחו אושר על ידי המועצה הארצית נכתב: "בתוכנית מקומית או מפורטת ניתן להתיר שימושים נוספים הנלווים לשימושים בטבלת שימושי עורף הנמל, תוך עדיפות לשימושים בזיקה נמלית ותוך התייחסות לשילובים העירוניים, באישור ועדה מחוזית, לאחר שזו בחנה את חשיבות השטח המדובר לפעילות בזיקה נמלית".

לנוכח הסבך הביורוקרטי, השינויים שחלו במשך הזמן בהוראות התוכנית והניתוק בהוראותיה בין פרק ייעודי הקרקע לפרק העוסק במפעלים, "כלבו – חיפה והצפון" פנה לדוברות חנ"י ולדוברות מינהל התכנון בשלוש שאלות: האם תמ"א 13/ב'/1 מאפשרת במתכונתה הנוכחית הקמת מפעלים חדשים מזהמי אוויר בתוך ייעוד הקרקע של עורף הנמל? אם לא, מהי מטרת הסעיף העוסק בחומרים מסוכנים ומוזכרים בו מתקנים ומפעלים חדשים? אם כן, האם לא ראוי היה להוסיף את שימוש המפעלים המזהמים לטבלת שימושי עורף הנמל?

בתגובתה הודתה למעשה חנ"י כי התוכנית מאפשרת בתחומה הקמת מפעלים מזהמים, בכפוף לאישור תוכניות מפורטות נפרדות שיבטיחו שהסיכון יישאר בתחומם: "תמ"א 13/ב'/1 היא תוכנית מתאר ארצית המקודמת על ידי המועצה הארצית. במהלך דיוני הוועדות הוטמעו בתוכנית הוראות מחמירות בתחום הסביבה ביוזמת המשרד להגנת הסביבה. מיום שתאושר התוכנית לא ניתן יהיה לאשר תוכניות מפורטות חדשות להקמת מתקן או מפעל חדש העושה שימוש, אחסון או ייצור של חומרים מסוכנים, אשר תחום הסיכון בהם חורג מתחום גדר המפעל. נוסף על כך, בנושא מניעת זיהום אוויר מחמירה התוכנית וקובעת שמוסד תכנון אשר דן בתוכנית מפורטת יבחן את תוספת פליטות המזהמים לאוויר ויבטיח כי מצב איכות האוויר בסביבה לא יחרוג במצבים המחמירים מערכי סביבה ומיעד ומערכי ייחוס שיפורסמו מעת לעת על ידי המשרד להגנת הסביבה. התוכנית גם מורה למוסדות התכנון לקבוע בכל תוכנית מפורטת הוראות למניעה ולצמצום של זיהומים והשפעתם על הסביבה".

דוברות מינהל התכנון בחרה להתייחס בתגובתה לתוכנית אחרת שהוכנה לאותו אזור – תוכנית המתאר הארצית לדרום מפרץ חיפה (תמ"א 30) – תוך התייחסות לגישה מחמירה בתחום מניעת זיהום האוויר במפרץ: "מינהל התכנון סיים את העבודה המקצועית על תוכנית המתאר הארצית לדרום מפרץ חיפה כבר לפני כמה שנים והיא הועברה לאישור הממשלה, שם התוכנית נמצאת היום. אף על פי שהתוכנית טרם אושרה על ידי הממשלה, חשוב להדגיש כי מינהל התכנון ולשכת התכנון במחוז חיפה מקדמים תוכניות מפורטות למתחם זה בהתאם לתפישה התכנונית של התמ"א. באשר לנושא זיהום האוויר במפרץ, מוסדות התכנון מחמירים בכל הנוגע לנושא אף מעבר למוגדר בחוק אוויר נקי. מוסדות התכנון לא מאשרים אף תוכנית חדשה בתחום המפרץ שלא עומדת בהנחיות העדכניות של המשרד להגנת הסביבה בכל הנוגע לפליטות מזהמים. בנוגע לשאלת העתקת המפעלים ממפרץ חיפה נציין כי הנושא מטופל על ידי כמה גורמים, ובהם רשות מקרקעי ישראל, המועצה הלאומית לכלכלה ומשרד הכלכלה, אשר בוחנים את ההשלכות של מהלך זה".

יצוין כי למרות השלב המתקדם שאליו הגיעה תוכנית המתאר הארצית לעורף נמל עדיין ניתן לבלום את אישורה, אך למהלך כזה עיריית חיפה כבר לא תוכל להיות שותפה. בהסכם לתכנון פיתוח שדה התעופה בחיפה ולהבטחת השלמת בנייתו של נמל המפרץ, שנחתם לפני כשלושה שבועות בין העירייה, משרד התחבורה, חנ"י ורשות שדות התעופה ואשר פורסם לראשונה ב"כלבו – חיפה והצפון", נקבע כי "העירייה לא תמנע את הקידום של תמ"א 13/ב'/1". העירייה התחייבה למעשה בהסכם לא לפעול מול הממשלה לבלימת התוכנית ולא לעתור לבית המשפט נגדה.

 


רוצים להישאר מעודכנים אחר כל הידיעות החמות בחיפה?

הורידו את אפליקציית "כלבו – חיפה והצפון" באנדרואיד

הורידו את אפליקציית "כלבו – חיפה והצפון" באייפון

הצטרפו לקבוצת הוואסטאפ של "כלבו – חיפה והצפון"


 

אולי יעניין אותך גם

תגובות

4 תגובות
 1. אחד שאכפת לו

  קדימה,בואו,במו ידיינו נמשיך לזהם,להרוס ולסכן את חיינו…..כל כך הרבה טימטום ובצע בצירוף חבורת אגו מטורף…

 2. הגיון - מציאות

  עכשיו, כשברור שאין מה לעשות ממזרח לעיר חיפה…דהיינו, לפעול כנגד פיתוח עורף הנמל ונמל המפרץ, צריכה העיריה למקד את כל המאמצים בתוכנית "חזית הים"..פתיחת חלק מהעיר התחתית לנמל המערבי. זה יהיה השינוי הכי דרמטי שחיפה יכולה להגיע אליו. וזה עשוי לחלולל תפנית במעמדה כעיר עם כוח משיכה לתיירים.

 3. משקרים את הציבור

  חיפה היא פח הזבל של מדינת ישראל
  המדינה רואה בה רק מקום לזרוק אליו כל מפגע ומפעל מזהם
  העירייה פה חלשלושה, מרימה ידיים ועושה רק הצגות של מלחמה כלפי התושבים כשבעצם חותמת על כל ההיתרים

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר