חוף כאן (צילום: ניר בלזיצקי)
חוף כאן (צילום: ניר בלזיצקי)

משרד הפנים: הקצאת השטח בחוף כאן לעמותות לספורט ימי נעשתה בניגוד לחוזר מנכ"ל

עיריית חיפה הקצתה את השטח לעמותות לצורך קיום פעילות גלישה וספורט ימי לתקופה של שלוש שנים. אולם במכתב ששלח למנכ"ל העירייה אוהד שגב, מורה לו הממונה על המחוז במשרד הפנים להגביל את תקופת ההקצאה לא יאוחר מ-60 ימים מסיום עונת הרחצה המוכרזת ולאחריה לצאת להליך הקצאה מחדש

פורסם בתאריך: 20.6.21 10:10

משרד הפנים קובע, כי הקצאת השטח של עיריית חיפה לשתי עמותות בחוף כאן בקרית חיים נעשתה בניגוד לחוזר מנכ"ל משרד הפנים, שכן היא נעשתה לפני שלעמותות אלו היה אישור ניהול תקין. כך עולה ממכתב שלח הממונה על המחוז במשרד הפנים, פאיז חנא, למנכ"ל העירייה, אוהד שגב.

בחודש מארס האחרון חשף "כלבו – חיפה והקריות", כי משרד הפנים פתח בבדיקת הליך הקצאת שטח בחוף כאן לשתי עמותות במטרה להפעיל במקום מועדון גלישה וספורט ימי. כבר אז התמקדה הבדיקה בשאלה האם העירייה פעלה בהתאם לנוהל ההקצאות, מאחר שבעת הזכייה בהקצאה לשתי העמותות לא היה אישור ניהול תקין, בשעה שלשתי עמותות אחרות, שגם התמודדו על ההקצאה ולא זכו – היה אישור כזה.

במארס בשנה שעברה אישרה מועצת העיר את פרוטוקול הישיבה של ועדת ההקצאות מ-12 בפברואר 2020, שבה נדונה הקצאה של שטח של 200 מ"ר בחוף כאן, שישמש מועדון גלישה וספורט ימי לתקופה של שלוש שנים. ארבע עמותות הגישו בקשת הקצאה: "אל הים", "רואים את האופק בים", "מעופפי הים" ו"גולשי העפיפון בישראל". מי שבחן את בקשות ההקצאה היה היועץ לענייני שיט וים במינהלת 2030, איתן קרבצ'יק, שכתב בחוות דעתו: "העמותות 'מעופפי הים' ו'גולשי העפיפון בישראל' עוסקות בקידום ובפיתוח ענף גלישת העפיפונים (קיט סרפינג – ב"כ) משנת 2007 במרכז הימי בקרית ים, אשר נמצא במרחק של שני ק"מ צפונית לחוף המיועד להקצאה, והן עומדות בכל תנאי הסף פרט לסעיף 'פעילות זהה בקרבת מקום'. קיים אצלי חשש, כי אם העמותות 'גולשי העפיפון' ו'מעופפי הים' יזכו, ייווצר מונופול בתחום גלישת העפיפונים באזור. הפעילויות והלקוחות יופנו למרכז בקרית ים, ורצוננו הוא לפתח את הפעילות בחיפה".

בסופו של ההליך החליטה ועדת ההקצאות לאשר את בקשת ההקצאות של עמותות "אל הים" ו"רואים את האופק בים" ולדחות את הבקשות של שתי העמותות האחרות – "מעופפי הים" ועמותת "גולשי העפיפון בישראל".

אולם תלונה שהוגשה למבקר המדינה הובילה את משרד הפנים ואת הממונה על המחוז לבדוק את הליך ההקצאה הנ"ל ולדרוש הסברים לשתי סוגיות מרכזיות: היעדר אישור ניהול תקין לשתי העמותות ודוח כספי שרק אחת מהן הגישה. שני קריטריונים אלו הם חלק מהמסמכים שעמותות חייבות להציג בהליך הקצאות. בקשר להיעדר דיווח כספי מעמותת "אל הים" טענה העירייה, כי הרשות רשאית לפטור מדיווח גוף שטרם מלאו שנתיים לפעילותו. באשר לשאלת אישור הניהול התקין טענה העירייה, כי העמותות הגישו לרשם העמותות את המסמכים הדרושים לקבלת אישור כזה. גורמים במשרד הפנים אמרו אז, כי העירייה התבססה על סעיף בנוהל ההקצאות, לפיו גוף שהוקם בשנה שבה הוא הגיש בקשת הקצאה – ומשום כך לא יכול להמציא אישור ניהול תקין ודוחות כספיים – יגיש תוכנית ביצוע עם אומדן הכנסות והוצאות ואישור של רואה חשבון על כך שהניהול בעמותה הוא תקין.

במקביל, הסיפור קיבל תפנית נוספת כאשר עמותת "מעופפי הים" הגישה תלונה במשטרה נגד קליש, סגנה נחשון צוק ועיריית חיפה בנושא זה, ובנוסף הגישה גם לבית המשפט המחוזי בעיר עתירה מינהלית נגד עיריית חיפה, הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, עמותת "רואים את האופק בים" ועמותת "אל הים" בקרית חיים ובקרית שמואל. בעתירה מכנה "מעופפי הים" את הליך ההקצאה כ"מלאכת תפירה ואריגה"

בעתירה טוענת "מעופפי הים", בין השאר: "נפלו מספר רב של פגמים בהליך, ובכלל זה משוא פנים כלפי העותרת שבא לידי ביטוי בחוסר יושר ובחוסר הוגנות כלפיה, מתוך רצון להעניק את הקרקע ל'מקורבים לממלכה'. על מנת להגשים את אותה המטרה הוזזו הצידה, ואף הועלמו, כל כללי המינהל התקין. בהליך ההקצאה נפלו פגמים רבים, מהותיים ופרוצדורליים, הכוללים ביצוע פעולות ללא סמכות חוקית ובניגוד גמור להוראות הדין… למשיבות 3 ו-4 (עמותת "רואים את האופק בים" ועמותת "אל הים" – ב"כ) אין אישור ניהול תקין להצגה מרשם העמותות, וזאת לעומת שתי המתמודדות האחרות במכרז שמחזיקות באישור זה. זהו, כאמור, תנאי סף לקבלת היתר שימוש בקרקע על פי הנוהל ולפי עמדת מבקר המדינה. המשיבות 3 ו-4 אינן עומדות בתנאי סף זה. העמותות הללו הוקמו לטובת הליך הקצאת קרקע, ולטובת גורמים אלה ייעדה המשיבה 1 (העירייה – ב"כ) את הקרקע מלכתחילה, ולא הייתה שום כוונה לקיים במקרה זה תחרות שווה והוגנת להקצאת הקרקע. כאן נעשתה מלאכת תפירה ואריגה".

במכתבו למנכ"ל העירייה שגב כותב הממונה על המחוז חנא, כי ההקצאה נעשתה, כאמור, בניגוד לחוזר מנכ"ל ומפרט: "התקבלה במחוז פנייתו של מבקר המדינה שבסימוכין לבירור פנייתו של בא כוח עמותת 'מעופפי הים' לביטול הקצאת קרקע שאושרה, לטענתו, בניגוד לחוק והקצאתה לעמותה אחרת. במקביל נבחן הנושא מול המחלקה המשפטית במשרד הפנים, אשר עמדתה הייתה, כי הרשות פעלה בניגוד להנחיות חוזר מנכ"ל להקצאות מקרקעין… במקביל לקבלת פניית מבקר המדינה ובחינת הליך ההקצאה בהיבט המשפטי והמינהלי, קיבלו העמותות, אשר להן הוקצו המקרקעין, אישור ניהול תקין מרשם העמותות. בהמשך לאמור לעיל ובהתאם להנחייתי ערך סגן הממונה על המחוז סיור במקום ההקצאה והתרשם, כי בוצעה השקעה כספית מצד העמותה והן מצד העירייה וכי המקום משמש אחסנת ציוד לעמותה (4 מכולות), אשר ייעודה בין היתר טיפול באוכלוסייה של נוער בסיכון באמצעות פעילות ספורט ימי. נערכה בחינה על ידי מר רביע מקלדה, סגן הממונה על המחוז וגב' הדר מרחב, ממונה רשויות, מול גורמי המקצוע השונים בעיריית חיפה, היועצת המשפטית של עיריית חיפה ומנהלת מחלקת הנכסים לבירור עמדתן המקצועית ובחינת הליך ההקצאה".

 

 

מוסיף חנא במכתבו: "היות שעיריית חיפה מוכרזת כרשות איתנה, אשר אישרה תבחינים להקצאה במקרקעין ופועלת על פיהם זה שנים, והפרשנות 'המקילה' שניתנה בדבר אישור ניהול ספרים בשנה הראשונה, נעשתה מתוך כוונה טובה ובתום לב, אנו מנחים את הרשות להלן: לחדד בהתאם לפסיקה אחרונה בנושא את פרשנות הסעיף ולאשר במליאת המועצה את תיקון תבחיני ההקצאה בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים ולפעול לפיו; לפנים משורת הדין, ולאור התרשמות סגן הממונה על המחוז, יש להגביל את תקופת ההקצאה שניתנה לא יאוחר מ-60 ימים מסיום עונת הרחצה המוכרזת (תקופת התארגנות סבירה), לאחריה יש לצאת לפרסום הקצאה מחדש; אם קיימות עסקאות נוספות שאושרו בהתאם לתבחינים הנ"ל, יש לצאת לפרסום חדש לא יאוחר מסוף שנת 2021 בהתאם לתיקון ולחוזר מנכ"ל".

מעמותת "אל הים" נמסר, כי לא יגיבו בשלב זה.

תגובותיהן של עמותת "רואים את האופק בים" ושל עיריית חיפה לא התקבלו.

 


 

 


 

אולי יעניין אותך גם

תגובות

2 תגובות
  1. קוליקובסקי מהחוף

    רק גיל הורוביץ מתאים לנהל את מועדון הגלישה

  2. א.א.חיפה

    העיקר דיבורים. היה פעם חוף כאן נתן שרות לכל תושבי קרית חיים רובם וגם לקריות שכננו. מה שהיום רואה חוף מוזנח, טיילת מלוכלכת לא מטופח החוף. בושה וירםה. מה שנשאר מחוף כאן חוף מוזנח .הכל מסביב נראה מוזנח. קרית ים החוף דם מטופח הכל יפה וגם נותנים לילדי קרית ים מקום לגלוש
    בגלשנים.וחיפה ראיתי כל החוף אחרי בת גלים מלא בקארוונים. מעדיפים לתת מענה לתושבי חוץ ולא לדאוג לתושבי חיפה וקרית חיים. בושה וחרפה.

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר