ד"ר יוסי בן דב (צילום: דודו בכר)
ד"ר יוסי בן דב (צילום: דודו בכר)

מנכ"ל הריאלי ומנהל בית בירם זומנו לשימוע

בשל ההתעלמות מההוראה של שר החינוך לאסור את כניסתו של מנכ"ל בצלם חגי אלעד לבית הספר, מנכ"ל משרד החינוך עמית אדרי זימן היום את מנכ"ל בית הספר הריאלי ד"ר יוסי בן דב ואת מנהל בית בירם מנדי רבינוביץ' לשימוע. במכתב הזימון לבן דב צוין כי הריאלי מתוקצב על ידי המדינה בכפוף לעמידתו בחוק

פורסם בתאריך: 20.1.21 16:22

מנכ"ל משרד החינוך עמית אדרי זימן היום (רביעי) את מנכ"ל בית הספר הריאלי ד"ר יוסי בן דב ואת מנהל בית בירם מנדי רבינוביץ' לשימוע, לאחר שהשניים בחרו להתעלם ולפעול בניגוד להנחיות המפורשות של שר החינוך יואב גלנט ומנהל מחוז חיפה ד"ר סער הראל, שאסרו עליהם להכניס לבית הספר ארגונים הפועלים בסתירה למטרות החינוך הממלכתי או באופן המבזה את חיילי צה"ל.

ממשרד החינוך נמסר כי בית הספר פעל בניגוד למטרות החינוך שבחוק החינוך הממלכתי, לחוק הפיקוח על בתי הספר ולהוראות חוזר מנכ"ל העוסק בשיח השנוי במחלוקת. בהתאם לנוהל זה, במקרים שבהם בתי ספר מזמנים גופים חיצוניים שעוסקים בשיח פוליטי, ובוודאי שבתקופת בחירות, עליהם לאזן את השיח באמצעות הצגת קשת העמדות בכל נושא.

כזכור, גלנט הורה לאסור לאסור את הכנסתם לבתי הספר של "ארגונים שפועלים בסתירה למטרות החינוך הממלכתי או באופן המבזה את חיילי צה"ל", וציין כי כניסתם לא תתאפשר מכיוון שהם פועלים בסתירה למטרות החינוך הממלכתי, ובכלל זה כינויה של מדינת ישראל בכינויי גנאי שקריים, אמירות נגד היותה של ישראל מדינה יהודית, ציונית ודמוקרטית, פעולות נגד חינוך לשירות משמעותי בצה"ל, ופעולות המיועדות לפגוע או לבזות את חיילי צה"ל בעת שירותם או לאחריו.

מנהל מחוז חיפה אף הוא הנחה את מנהל בית הספר שלא לקיים את הכנס ולחילופין לבטל את השתתפותו של מנכ"ל ארגון בצלם חגי אלעד ביום העיון, וזאת לנוכח הנחייתו של שר החינוך ואי עמידתו של יום העיון בהוראות הדין בחוזרי המנכ"ל.

במכתב הזימון לשימוע שנשלח לרבינוביץ' ציין אדרי כי התנהלותו אפשרה את קיומו של יום העיון תוך התעלמות והפרה של הנחיית שר החינוך ומנהל מחוז חיפה שניתנו כדין, וכי יש בכך כדי לפגוע, בוודאות קרובה, באמון הציבור ובמעמדם של אנשי חינוך, וזאת לנוכח מעמדו של רבינוביץ' כעובד ציבור האמון על חינוכם של תלמידי ישראל.

במכתב הזימון לבן דב צוין כי מוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים, ובהם הריאלי, מתוקצבים על ידי המדינה בכפוף לעמידתם בחוק ובתנאים שנקבעו על ידי המדינה. במסגרת הליך הרישוי חתם בית הספר על מסמך ובו טופס התחייבות, שלפיו הוא מתחייב לפעול לפי הכללים והנהלים שנקבעו על ידי משרד החינוך. מקיומו של יום העיון עולה שבית הספר הפר את התנאים ואת ההתחייבות שבגינם ניתן לו רישיון ושבגינם ניתן לו תקצוב.

תגובתו של בית הספר הריאלי תפורסם לכשתתקבל.

 

 

מנכ"ל ארגון בצלמו שי גליק, שהיה הראשון לפנות לשר החינוך בעניין, מסר בתגובה להזמנה לשימוע: "המנהל הפר את החוק שלוש פעמים. בפעם הראשונה כשזימן ליום העיון ארבעה נציגים רק מהשמאל הקיצוני, בפעם השנייה כאשר שיקר כשאמר שאף ארגון ימין לא הסכים להגיע, ועכשיו בפעם השלישית כשערך אירוע בניגוד לחוק שוברים שתיקה ולהנחייתו של שר החינוך. האיש חייב להיות מפוטר. כל רגע שהוא מנהל בבית הספר זה בושה למערכת החינוך. אם הוא לא ילך הביתה נדאג שמשרד החינוך לא יממן את בית הספר".

מתנועת אם תרצו נמסר: "טוב עשה שר החינוך שזימן את מנהל בית הספר לשימוע, ובכך העביר מסר ולפיו אין לתת במה לארגון המתפרנס מהפצת שקרים ומעידוד לחץ בין לאומי על ישראל. מי שמתיימר לחבק את אלה שיוצאים השכם וערב נגד ישראל וחיילי צה"ל לא ראוי להיות מחנך בישראל. את מנהל בית הספר יש לפטר לאלתר".

יריב אופנהיימר, חבר תנועת שלום עכשיו: "משרד החינוך מתנהל כצנזור ראשי במטרה למנוע מהתלמידים לשמוע דעות שונות ומגוונות. השימוע הוא חרפה לדמוקרטיה ולחופש הביטוי, ושיעור מעולה באזרחות של מדינות דיקטטוריות".

חברת מועצת העיר שרית גולן שטיינברג, שמשמשת חברה בוועדת החינוך העירונית, כתבה לגלנט: "קראתי בצער רב באתר החיפאי 'כלבו – חיפה והקריות' כי מנכ"ל משרדך החליט להזמין לשימוע את מנכ"ל בית הספר הריאלי ואת מנהל בית בירם לשימוע בטענה
כי התעלמו מהוראתך לאסור את כניסתו של מנכ"ל בצלם אלעד לבית הספר. מלכתחילה, הוראתך שבאה למנוע את כניסתו היתה תמוהה, ונראה כי נעשתה אך משיקולים פוליטיים גרידא בעקבות פנייתם של חברי כנסת מטעם סיעתך. תמוה עוד יותר הדבר שבעיצומו של משבר מגיפת הקורונה, אשר מציב בפני מערכת החינוך אתגרים ובעיות רבות אתה בוחר לעסוק בסוגיה זו ואף לזמן לשימוע את מנהלי בית הספר תוך איום בשלילת תקציבים. זאת ועוד, הורית לאסור כניסתם של ארגונים הפועלים בסתירה ל'מטרות החינוך הממלכתי או באופן המבזה את חיילי צה"ל' וכי הזמנת מנכ"ל בצלם עומדת בניגוד לחוזרי מנכ"ל. אלא שחוזר מנכ"ל זה מדגיש את חשיבותו של חינוך לגישה ביקורתית ופלורליסטית, לאתגר מוסכמות חברתיות ולחשוף את התלמידים לסוגיות שונות במטרה
לנהל שיח ביקורתי".

גולן שטיינברג הוסיפה כי "הוראת סעיף 2 (ב) לחוק חינוך ממלכתי מסמיכה את שר החינוך לקבוע כללים לשם מניעת פעילות במוסד חינוך של אדם או עמותה אשר פעילותם 'עומדת בסתירה חמורה ומשמעותית למטרות החינוך הממלכתי' כמפורט בחוק. כללים אלו לא
נקבעו על ידך עד היום, ומכתבתך לא עונה לדרישה זו. יתרה מכך, כללים אלו לא נועדו למנוע מתלמידי בית הספר לשמוע ארגונים שעמדתם לא תואמת את עמדותיך שלך. בהקשר זה יוער כי תמוה שבחרת לנצל את מעמדך כדי להורות במכתב על מניעה מעמותות
כגון בצלם להגיע לבתי הספר בהיותך שר בממשלת מעבר, שאז יש להימנע מקביעת מסמרות מחייבים (ממש כמו חקיקה)".

עוד כתבה גולן שטיינברג כי "אין צורך להכביר במילים על מעמדו של חופש הביטוי כזכות יסוד במדינה דמוקרטית. חופש הביטוי כולל בחובו את הזכות להשמיע ולשמוע גם ביטויים שאין אנו בהכרח מסכימים להם. כאם לילד המתחנך בבית ספר זה, אשר רחוק עד מאוד מעמדותיו של מנכ"ל בצלם, אני גאה שבני כמו תלמידים אחרים זוכה לשמוע מגוון רחב של קולות שונים של החברה הישראלית. כל קול שאינו עולה לכדי הסתה, המרדה או פגיעה ברגשות הציבור במובן הפלילי צריך ורצוי שיישמע. שמיעת קולות אחרים היא חלק הכרחי בתהליכי למידה ובפיתוח היכולת להקשיב לאחר, לגבש זהות עצמית ופוליטית ולייצר שיח חופשי המאפיין מדינה דמוקרטית. כל אלו ייפגעו ככל שתמשיך בהליך השימוע שבנדון. דאגתך לפגיעה באמון הציבור ברמה 'קרובה לוודאי' היא דאגה בעלמא, עת מדובר בשיח הנוגע לצה"ל – מוסד חשוב ובעל מעמד נכבד ויציב לא רק בחברה הישראלית כולה, אלא גם בריאלי. לא בכדי ניתן לראות את אחוזי המתגייסים הגבוה בבית הספר, גם ליחידות מובחרות. אני קוראת לך בכל לשון של בקשה להורות על ביטול השימוע למנכ"ל הריאלי ולמנהל בית בירם, ולפעול לקידום שיח מגוון ומשמעותי של התלמידים. סמוך על ילדינו כי הם יידעו לקחת את ההחלטות הנכונות לעתידם שלהם ולעתיד מדינת ישראל".

 


 

 


 

תגיות:

אולי יעניין אותך גם

תגובות

26 תגובות
 1. הריאלי מקבל כסף מראש העיר לאחר שזה הובטח בתמורה לקולות הורי התלמידים בבחירות המקומיות...

  ועכשיו הם משתינים על כולם מהמקפצה !!!

 2. מירי

  בושה לראלי שאיבד את ערכיו נותן לעמותות שמאל שנאי ישראל לחנך את תלמידיו.מורד במדינה.! ובמוסדותיה ממש דוגמה חינוכית

 3. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  אם מביאים 3 שמאלנים וימנית אחת, חסרים עוד שני ימנים בשביל איזון. למה לא להביא את אורית סטרוק ונציג מ"אם תרצו"?

 4. בוגר הריאלי

  כל הכבוד לריאלי ששומר על חופש הביטוי ואינו נכנע לפופוליזם של גלנט טרום בחירות. תלמידי הריאלי ראויים לשמוע מגוון דיעות גם אם הן צורמות לימין.

 5. אבי הראל

  גלאנט התאקלם יפה בממשלת הבריונים. חבר לאוחנה ולמיקי זוהר.

 6. יש גבול והם חצו אותו ברגל גסה, המנהל צריך ללכת

  אני מקווה מאד שהשימוע זה לא רק הצגה לצורך הודעה לתקשורת אלא ינקטו פעולות חותכות.
  לא יתכן שהנהלות בתי הספר יפרו את הוראות משרד החינוך, לא יתכן שמנהלים יפעלו לשטיפת מוח קיצונית
  אני לא מתארת לעצמי שאיש מהם היה מעז להזמין את איתמר בן גביר נכון? אז למה את בצלם כן?

 7. עניין של רלוונטיות

  דר' יוסי בן דוב, להתחכך בעוכרי ישראל, כבר לא ממתג איש כליברל נאור והומני. תתעדכן!

 8. חיפאי

  מה זה " באופן המבזה את צה"ל"?? מה, בתי ספר הם של הצבא? מה זה השטויות האלה. בעיניי יותר מבזה ששר החינוך הוא גונב אדמות.

 9. יגיל

  למה רק שימוע? לעצור את תקצוב ביה"ס ממשרד החינוך ומהעירייה
  להביא שקרנים לדבר אל תלמידים , מה זה נותן להם?

 10. אחת שאכפת לה

  ארגון " בצלם" הוא ארגון פרובוקטי שפועל כנגד חיילי צהל המסכנים את עצמם ומגינים על המדינה, ונותן רוח גבית ולגיטמציה להפעלת טרור מול ישראל, הכפשתה והחרמתה על ידי מדינות העולם בזירה הבינלאומית. ולכן, ורק משום כך כשלעצמו, זה פשע לתת להם במה!
  גלנט פעל כשורה כשביקש שלא לאפשר לגוף פוגעני והרסני שכזה לקבל במה !

 11. עו"ד יואב צח וכס

  כל הכבוד לחברי ורעי יוסי בן דב, אותו אני מכיר כבר 51 שנים! מאז למדנו באותו מחזור בריאלי, והיינו בגדוד יעלים בצופים. תמיד היה בעל דעות ומחשבות מגוונות, וידע לשמוע את האחר, ולהשמיע את דבריו. לבוא ולעשות שימוע למנהל שמוכן שישמיעו דעות שונות מהמיין סטרים? זה חינוכי? זו הדרך ששא חינוך מתווה לתלמידי בתי הספר, כולל הפרטיים? ראוי שישמעו הרצאה תמציתית מד"ר יוסי בן דב על פדגוגיה, חינוך לערכים, שמיעת דעות שונות ולא לפעול לפי דפי מסרים.

 12. בוגר אכול בושה

  מנהל בית הספר הפר הוראה ישירה של שר החינוך ועשה דין לעצמו. במקום לפנות בעתירה מנהלית כנהוג במקרים כאלה המנהל פעל נגד החוק. בן דוב חייב ללכת וגלנט צריך להראות משילות ולדרוש את זה כתנאי למימון בית הספר.

 13. הרצל

  עמית אדרי בושה של מנכ"ל!
  קומבינה ניהולית פוליטית!
  בזה הם עוסקים במשבר החמור ביותר במדינה! בעשור האחרון.

 14. לרבי מותר, לחסידים - אסור!

  עו"ד יואב צח וכס, חברך יוסי בן דוב הפר באופן בוטה והפגנתי הוראה שקבל מהממונה עליו -שר החינוך. האם הוא מאפשר לתלמידיו להפר באופן בוטה והפגנתי הוראות שלו?

 15. חי בן דוד

  בושה שיש לנו שר חינוך כזה שהיה מועמד להיות רמטכ״ל ,לתלמידים יש זכות מלאה לשמוע את כל הצדדים ,רק במדינות כמו רוסיה,ברזיל,פיליפינים מתנהגים כמו גלנטים

 16. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  צריך לעיף אותם מהחינוך לא מחר אלא שלשום כולל כל המגיבים אעלק שונאי מדינת ישראל אין להם מקום במדינה שלנו בקיצור מיצי זבל

 17. שיין

  לא מדובר ב"מגוון דעות…"
  אלא באנטישמיות מוכוונת וממומנת מחו"ל.
  מנהל הריאלי טועה ומטעה וחבל. אני מקווה שבוגרי הריאלי ימשיכו להיות אזרחים ואנשי צבא טובים גם בלי הקשקושים המגוייסים של בצלם כזה או אחר.

 18. עו"ד יואב צח וכס מחיפה

  "לרבי מותר"…. למי שענה לי ומסתווה כל כך יפה. תלמד: כשיש הוראה לא חוקית, אין אמורים לציית לה. ובהכירי את ד"ר יוסי בן דב איך אתייחס לטענה כל כך מניפולטיבית. אם חלילה תהייה הוראה כזו, עמדתי תהייה שאין חובה לקיים אותה. אתה מערבב בן הכרות שלי עם האדם, לדרישה של השר לסתום פיות.

 19. לחסידים אסור!

  עו"ד יואב צח וכס, ידידך יוסי בן דוב, כפוף לשר החינוך, ואם הוראות הממונה עליו אינן חוקיות בעיניו יואיל בטובו, כאיש חינוך, להפגין אזרחות טובה, יתפטר ויצא למלחמה על שמירת הדמוקראטיה! או לחילופין, יאפשר לתלמידיו להחליט אם ההוראות שלו חוקיות בעיניהם.!

 20. עו"ד יואב צח וכס.

  מגוחכים כל מי שמגיבים לתגובות שלי, אך מתחבאים מאחורי הסינר של גלנט. לא, מנהל בית הספר הפרטי, ד"ר יוסי בן דב איננו צריך להתפטר. הוא נוהג בצו מצפונו וערכיו החינוכיים. "חסידים?" מי כאן חסיד? זו תגובה מתלהמת ופחדנית, לא ערכית. לתת להשמיע דעות שונות, זו הדמוקרטיה. ולגלנט זה חסר.

 21. ציפי, נטולת תארים וקלישאות.

  "צו מצפונו וערכיו החינוכיים" – נר לרגליו של כל עו"ד!
  האם רופא יכול לפעול בניגוד למדיניות משרד הבריאות ובניגוד למדיניות הלסינקי כיון שערכיו שונים?
  שופט פסק למטפלת שהתעללה בתינוק (והפכה אותו לנכה, עוור ופגוע מוחין) עבודות שרות בלבד – "אני כפוף לחוק" הסביר.

 22. חיפאי

  תודה לאל שילדי כבר לא בביהס הזה, בושה, נותנים במה למופע אימים של שקר ופוגעים בחיילים ובטחון המדינה. יש לפטר את האחראים העלובים. יוסי לך הבייתה

 23. נמרוד

  מקווה שגם את מנהלי הישיבות יזומנו לברור על שימת הפס על ערכי המדינה וחוקיה
  אחרי הכל גם הם מתוקצבים

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר