מוטי בליצבלאו ויואב רמתי (צילומים: אלדד צלמים, בועז כהן)
מוטי בליצבלאו ויואב רמתי (צילומים: אלדד צלמים, בועז כהן)

נדחתה תביעת הדיבה שהגיש רמתי נגד בליצבלאו

לאחר שתביעה של מוטי בליצבלאו נגד יואב רמתי התקבלה בחלקה, כעת דחה בית משפט השלום בחיפה את תביעת לשון הרע שהגיש רמתי נגד בליצבלאו. בהחלטתו מתח בית המשפט ביקורת קשה על רמתי: "לו היה מקפיד על התנהלות תקינה ועל טוהר מידות, מצופה כי הוא היה משעה את עצמו ביוזמתו"

פורסם בתאריך: 12.11.23 13:49

בית משפט השלום בחיפה דחה את תביעת לשון הרע שהגיש חבר מועצת העיר יואב רמתי נגד חבר המועצה מוטי בליצבלאו.

התביעות ההדדיות שהגישו השניים עסקו בתקופה שבה כיהן רמתי כיו"ר דירקטוריון התאגיד העירוני יפה נוף ובליצבלאו שימש חבר דירקטוריון. כזכור, ביוני 2020 פרסמה הוועדה לניגוד עניינים במשרד המשפטים המלצה לפסול את רמתי מלשמש יו"ר הדירקטוריון, ובדצמבר 2020, לאחר בחינה חוזרת, קבעה הוועדה כי לא השתנו הנסיבות וכי רמתי מנוע מלכהן כחבר דירקטוריון התאגיד, וכפועל יוצא מכך גם כיו"ר הדירקטוריון. באוגוסט אותה השנה הודיע רמתי על השעייתו מהתפקיד, ובנובמבר הכריז על התפטרותו. בין לבין, ביולי 2020 קיבל יפה נוף מכה כשמשרד התחבורה הפסיק את ההתקשרות עמו והעביר את הפרויקטים שהיו תחת אחריותו לחברות אחרות.

רמתי ובליצבלאו הגישו תביעות לשון הרע האחד נגד השני. בדצמבר 2020 תבע רמתי מבליצבלאו 142,000 שקל בעקבות דברים שאמר בליצבלאו בישיבת מועצת העיר ב-11 באוגוסט באותה השנה. "באותה ישיבה", נכתב בכתב התביעה, "טען הנתבע (ביצבלאו; ב"כ) כי התובע (רמתי; ב"כ) הגיע לחברת יפה נוף במטרה להרוס אותה וכי הוא ניצל מצבים שונים על מנת להשיג את מטרתו זו. בנוסף טען הנתבע כי התובע פועל לפיטוריו (וכלשונו – 'להעיף') את סמנכ"ל הכספים של יפה נוף, לאחר שהאחרון, כך לשיטת הנתבע, חשף את כל השחיתויות של התובע". מנגד, במאי 2021 תבע בליצבלאו מרמתי 143,000 שקל בגין דברים שאמר עליו רמתי ברדיו חיפה, ולפיהם "הוא האשים את התובע (בליצבלאו; ב"כ) בניסיון להטעות את הדירקטוריון של יפה נוף ובזיוף".

באפריל השנה, בהליך של בליצבלאו נגד רמתי, פסקה השופטת סיגלית מצא כי רמתי פרסם לשון הרע על בליצבלאו וקבעה כי על רמתי לשלם לבליצבלאו פיצוי של 25,000 שקל, הוצאות תובע של 2,000 שקל ושכר טרחת עורך דין של 12,000 שקל.

כעת, בהליך של רמתי נגד בליצבלאו, קבעה השופטת ג'אדה בסול כי דין התביעה להימחק ונימקה: "המתח הוא, כידוע, בין זכות האדם להגנה על שמו הטוב, גם אם הוא מכהן בתפקיד ציבורי, לבין החשיבות של חופש הביטוי וביצוע פיקוח וביקורת לגיטימיים על התנהלותו. אתחיל בכך שעסקינן במחלוקת הנוגעת לעניין ציבורי מהמעלה הראשונה, ושהצדדים לה כיהנו בתפקידים הקשורים לאותה מחלוקת, כאשר הנתבע, ובצדק, ציין את הדברים מכוח תפקידיו השונים, בין אם כחבר מועצת העיר, בין אם כחבר דירקטוריון ביפה נוף, ובין אם כחבר ועדת הביקורת, כך שלא רק שהיה רשאי להעלות את הדברים, שהם בעלי חשיבות ציבורית רבה, אלא חובתו היתה לעשות כן, ועת אותו נושא היה כלול בסדר היום של אותה ישיבה של מועצת העיר".

 

 

השופטת הוסיפה כי "אין מדובר בהשתלחות של הנתבע בתובע אלא בהבאת דברים המבוססים על מסמכים, פרוטוקולים והחלטות הנוגעים לתפקידו של התובע, להתנהלותו מול סמנכ"ל הכספים אשר זכה לקבל צו הגנה מפני פיטורין, ולהתנהלותו על אף החלטת הוועדה לניגוד עניינים, כאשר הוא המשיך בביצוע תפקידו בהתעלם מאותה קביעה, עד אשר לאחר אותה עתירה מינהלית הוא סיים את תפקידו. לטעמי, פועלו של התובע, כאשר הוא נתון בניגוד עניינים מהותי שהוא היה אמור להיות מודע לקיומו, ולמצער ידע עליו זמן רב לפני התרחשות האירוע שבבסיס התביעה כאן, מעלה תהיות רבות באשר למניעים בהתנהלותו, ובצדק הוא זכה לאותה ביקורת ולהעלאת הנושא לדיון בפני מועצת העיר".

עוד קבעה השופטת כי "אמנם אין הנתבע בוחן לב וכליות, ואין הוא יודע מה היו כוונותיו האמיתיות של התובע ואם הוא ביקש בכוונת מכוון להרוס את יפה נוף כפי דברי הנתבע, אך בהינתן המחלוקות הכנות והאמיתיות, עת הנתבע אמון לשמור על התנהלות תקינה של יפה נוף ולהגן על אינטרסים שלה, כאשר לנגד עיניו מתרחשים דברים בהובלת התובע שהביאו לאותו מצב שנוצר ולהוצאת פרויקטים משמעותיים ביותר שיפה נוף היתה אמורה לבצע, מבלי שהנושא הובא לדיון בפני הדירקטוריון של יפה נוף, הרי שדבריו נאמרו בכנות, בתום לב, לצורך הגנה על אינטרס ציבורי חשוב, הבעת דעה להתנהלות הלא מובנת של התובע ולמניעיו. אין על הנתבע להוכיח כי אכן מעשי התובע נעשו במזיד, ובמסגרת הביקורת הציבורית הלגיטימית, בהינתן תפקידו הציבורי של הנתבע, הוא היה רשאי, אם לא לומר חייב, להעלות נושאים אלו לדיון, ולהביא את העובדות לידיעת מועצת העיר ואף הציבור בכללותו".

השופטת הטיחה ביקורת קשה ברמתי וסיכמה: "מדובר בדיון ובוויכוח ציבוריים לגיטימיים שמקורם באותו ניגוד עניינים שבו התובע היה נתון, כשהוא מסרב לעזוב את תפקידו, ורק לאחר הגשת העתירה המינהלית מצב זה השתנה, אך בין לבין המשיך התובע בשלו וביצע פעולות על אף היותו בניגוד עניינים הנוגעים נגיעה ישירה לעצם תפקידו כיו"ר דירקטוריון יפה נוף, כאשר, לפחות לכאורה, אותו ניגוד עניינים צבע את קבלת ההחלטות של התובע בצבע של פגיעה במינהל תקין ופגיעה בטוהר המידות – מצב שאין מקום להשלים עמו. 'מקור הרע' הוא אותו ניגוד עניינים שבו היה נתון התובע, ולו היה מקפיד על התנהלות תקינה ועל טוהר מידות, מצופה כי הוא היה משעה את עצמו ביוזמתו מלפעול באותם עניינים, או למצער היה מתנהל באופן שקוף כלפי חברי הדירקטוריון, תוך הבאת הנושאים העומדים לדיון ולהכרעה בפני הדירקטוריון טרם הגעה לאותן החלטות שהכריעו את גורלה של יפה נוף. במבחן התוצאה, הרי שיפה נוף אכן רוקנה מהפרויקטים שהיו באחריותה, כך שביטוי לפיו יפה נוף נהרסה מתאר את המציאות העגומה שאליה היא נקלעה".

את רמתי ייצג עו"ד יאיר אבני, ואת בליצבלאו ייצג עו"ד אורי שילה.

רמתי מסר בתגובה: "אני מקבל את כל פסקי בית המשפט כאזרח שומר חוק שהממסד במדינה היהודית חשוב לו. להבנתי, שופטי בית המשפט לא נתנו לעובדות לבלבל אותם וחרצו את דינם לגופו של אדם או לגופה של מפלגה ולא לגופו של עניין. צר לי כי זו התוצאה, אך לא הייתי משנה במאומה את פעולותיי, וכך אפעל גם בעתיד מתוך שליחות והעמדת האמת על תלה. אני מאמין שהתיקונים שביצעתי ביפה נוף יביאו את החברה לפריחה ולשגשוג שכבר החלו ועוד ימשיכו למחוזות רחוקים על בסיס טוהר המידות. צר לי שבתקופה זו, שבה מתנפצת מול עינינו קונספציה של שנים ארוכות, אשר לה היו שותפות רשויות המדינה, ובהן בתי המשפט, אנו עדים שוב לקונספציה שגויה שאותה מובילים אנשי המשפט ואשר תוצאתה היא שאנשי מקצוע עם ניסיון לא ימונו לתאגידים מקצועיים משום חשש עתידי לניגוד עניינים. מחדל זה יגרום לנזק לכל התאגידים, ורצוי שמערכת המשפט תתעורר הפעם בזמן".

 

אולי יעניין אותך גם

תגובות

תגובה אחת

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר