סופי נקש, עינת קליש רותם ושמשון עידו (צילומים: ראובן כהן, דוברות עיריית חיפה; יח"צ)
סופי נקש, עינת קליש רותם ושמשון עידו (צילומים: ראובן כהן, דוברות עיריית חיפה; יח"צ)

"רשלנות וגרימת נזק בלתי הפיך לקופה הציבורית ולתושבי העיר"

חברי מועצת העיר סופי נקש ושמשון עידו ועמותת שומרי הסף שלחו מכתב התראה למשרד רואי החשבון שערך את ביקורת הדוחות הכספיים של עיריית חיפה לשנת 2019, ודרשו ממנו להמליץ למשרד הפנים לזמן את ראש העיר ואת גזבר העירייה לשימוע על גרימת נזק של 100 מיליון שקל לקופה הציבורית

פורסם בתאריך: 20.1.21 08:18

יו"ר סיעת הליכוד שמשון עידו וחברת מועצת העיר סופי נקש הגישו ביחד עם עמותת שומרי הסף מכתב התראה חריף למשרד רואי החשבון בן דוד שלוי קופ, שערך את ביקורת הדוחות הכספיים של עיריית חיפה לשנת 2019, בנושא "הפרשות בגין תביעות משפטיות בסך 110 מיליון שקל בדוחות הכספיים לשנת 2019 בעקבות פסק דין אפשטיין". במכתב נדרש משרד רואי החשבון "להמליץ בפני משרד הפנים לזמן את ראש העיר עינת קליש רותם ואת הגזבר רוני בן חיים באופן מיידי לשימוע בפני הוועדה לחיוב אישי על רשלנות ועל גרימת נזק בלתי הפיך לקופה הציבורית ולתושבי העיר בסכום של כ-100 מיליון שקל".

התביעות המשפטיות שמצוינות במכתב הן שלוש תביעות שהוגשו לבית המשפט המחוזי בחיפה בנוגע להפקעת קרקעות במבואות הדרומיים של חיפה שייעודן שונה בניגוד לעילת הפקעתם. שתיים מהתביעות עדיין מתנהלות בבית המשפט, אך באחת מהן – תיק אפשטיין ואחרים נגד עיריית חיפה ואחרים – ניתן פסק דין בחודש נובמבר, ולפיו על העירייה ועל הוועדה המקומית לתכנון ובנייה לפצות את התובעים בסכום משוער של 30 מיליון שקל. כזכור, בפסק הדין ציינה השופטת ריבי למלשטריך-לטר כי "באי הכוח של הצדדים ניהלו במשך שנים משא ומתן ארוך ומתיש לפשרה, שאמנם הבשיל לחתימה אך כפי שדווח לי סירבה ראש העיר להביאו לאישור מועצת העיר. בכך אפסה ההזדמנות לפשרה".

במכתב, שנשלח למשרד רואי החשבון באמצעות עו"ד ליאור דץ, מדגישים הפונים כי הדוחות הכספיים לשנת 2019 אמורים לשקף נאמנה את הנתונים ואת המצב הכספי האמיתי נכון ליום החתימה עליהם, בין השאר בהסתמך על קבלת חוות דעת מהייעוץ המשפטי של העירייה באשר לגובה התביעות המשפטיות שעומדות ותלויות ו"הכללת כל אירוע מהותי או סיכון בעל סבירות גבוהה לאחר תאריך המאזן ועד ליום החתימה על הדוחות הכספיים". עוד הודגש כי "נוהלי הביקורת של משרד הפנים מחייבים את ראש העיר ואת הגזבר לחתום על הצהרת מנהלים סמוך ליום החתימה על הדוחות הכספיים. ראש העיר והגזבר מצהירים בסעיף 10 שבדוחות הכספיים נכללו השפעות האירועים מיום הכנת המאזן ועד לחתימתו, שבגינם נדרשו התאמות או גילוי בדוחות הכספיים".

אלא שלטענתו של דץ, "הגורמים המקצועיים מטעם מרשי ערכו בדיקה ומצאו כי כפי הנראה לא בוצעו הפרשות לתביעות משפטיות תלויות בדוחות הכספים לשנת 2019, שאושרו על ידך למרות הוראות הדין הברורות בעניין ההפרשות הנדרשות בגין הליכים משפטים נגד עיריית חיפה אשר עומדים ותלויים, ושמוערכים בהערכה זהירה על ידי היועצת המשפטית של העירייה ביותר מ-110 מיליון שקל".

נקש, עידו ושומרי הסף מסתמכים על הודעת עדכון של בא כוחן של העירייה והוועדה המקומית עו"ד יונתן הראל לבית המשפט מ-27 באוגוסט 2020 באשר להסכם פשרה שהצדדים ניסו להגיע אליו בתיק אפשטיין, ובה נכתב כי "בשלב זה נערכה בחינה מחודשת על ידי ראש העיר וגורמים מקצועיים מטעם העירייה, ולפיכך בשלב זה ההסכם לא מתוכנן לעלות לדיון בפני מועצת העיר". לטענתם, הביקורת על הדוחות הכספיים נחתמה ב-27 באוקטובר 2020, כלומר חודשיים לאחר החלטתה של ראש העיר לא להגיע לפשרה – "זמן שלכל הדעות הוא מספיק ואף יותר כדי לעשות גילוי נאות לרואי החשבון המבקרים באמצעות היועץ המשפטי, גזבר העירייה וראש העיר, שהצהרתם נחתמה על ידיהם ושבה הם הצהירו כי אין כל מידע מהותי נוסף או השפעה על הדוחות הכספיים עד ליום החתימה על הדוחות, בו בזמן שראש העיר קיבלה החלטה גורלית לקופתה של העירייה".

 

 

במכתב מצוינים דברים שאמרה היועצת המשפטית עו"ד ימית קליין בישיבת ועדת הכספים בחודש דצמבר, ולפיהם היא העדיפה להגיע להסדר פשרה. "למרות שהושגה פשרה המטיבה עם העירייה", כך נכתב, "ראש העיר החליטה באופן תמוה, בלתי סביר, בלתי מידתי וקיצוני לפסול את הפשרה שהוצגה לה, וזאת בניגוד לחוות הדעת המשפטית שקיבלה, ולהמשיך את ניהול התיק בבית המשפט למרות הסיכון הכבד והסיכוי הנמוך. אי לכך, לנוכח העובדה כי טרם סיימת את הביקורת שלך לשנת 2019 וטרם החתימה על הדוחות הופסק המשא ומתן בשל החלטתה של הנהלת העירייה לנסות את מזלה בבית המשפט, קמה לך חובה לרשום את ההפרשות בדוחות הכספיים לשנת 2019".

לטענתם, "הכל התגלה לאחרונה, עם פסיקתו של בית המשפט המחוזי בחיפה באחד מהתיקים, כאשר העירייה חויבה לשלם באופן מיידי יותר מ-30 מיליון שקל מקופתה – דבר שהביא את גזבר העירייה לזמן ישיבה בהולה של ועדת הכספים ולבקש העמדת הלוואות מהמערכת הבנקאית למימון של 30 מיליון שקל לכיסוי הנזק שגרמה ראש העיר. כאן המקום להעיר כי לדעתנו מדובר בהחלטה אומללה, תמוהה ושלא כדין של ראש העיר להמשיך בניהול התיק בניגוד לעמדתה של היועצת המשפטית וככל הנראה בלי שהיתה בידה חוות דעת משפטית אחרת".

עוד הם מציינים כי "מדובר בהחלטה הגובלת לדעתנו ברשלנות רבתית המחייבת חיוב אישי לכל הפחות, משום שראש העיר קיבלה את ההחלטה בניגוד לעמדת היועץ המשפטי, וזאת כאשר היא מודעת באופן אישי לסיכון הממשי שהיא לוקחת על חשבון הקופה הציבורית ותושבי העיר, ומעמידה בסכנה ממשית את היציבות הכלכלית של העיר. מדובר בהימור מסוכן של ממש, בחריגה בוטה מסמכויותיה ובנזק בלתי ישוער לקופת העירייה ולתושבי העיר, אשר מעמידים בסימן שאלה כבד את יכולתה של קליש רותם לתפקד כראש העיר ומחייבים נקיטת אמצעים מינהליים, חיוב אישי ואף יותר מזה – בחינה של העברה מכהונתה כפי שנקבע בסעיף 22 לחוק הרשויות המקומיות. מיותר לציין שאם עסקינן במנכ"ל של תאגיד עסקי שקיבל החלטה מבישה כזו, הוא היה מפוטר תוך שניות ספורות".

במכתב למשרד נכתב כי "בשורה התחתונה, הנהלת העירייה ככל הנראה העלימה מפניך מידע משמעותי שיש לו השלכה מהותית על הדוחות הכספיים של העירייה, שעם רישומו כדין, לפי הכללים החשבונאיים המחייבים וביצוע הפרשות של התביעות המשפטיות התלויות, כבר בשנת 2019, העירייה נכנסת לגירעון של כ-100 מיליון שקל בתקציב הרגיל".

במכתב מזהירים נקש, עידו ושומרי הסף את משרד רואי החשבון כי "בטרם תוגש על ידי שולחי בקשה לפתיחה בחקירה פלילית ו/או הגשת עתירה מינהלית לתיקון הדוחות הכספים כנדרש ו/או הגשת תביעה כספית בגין רשלנות ו/או פניה לרשויות המסכמות לבחון את התנהלותך כגון מועצת רואה החשבון", על המשרד לבצע תיקון של הדוחות הכספיים לשנת 2019 תוך ביצוע הפרשה לתביעות משפטיות בסך של 110 מיליון שקל שתופיע בתוך התקציב הרגיל תוך 21 יום, "אחרת נאלץ לפעול נגדך"; לרשום הערה חמורה בדוחות המפורטים לשנת 2019 אם הוסתר ממנו המידע הרלוונטי, ואם היה בידיו המידע – להשיב מדוע לא פעל לרישום ההפרשות הללו בדוחות הכספיים; לרשום הערה חמורה בדוחות "בגין החלטתה הרשלנית של ראש העיר לפסול את הפשרה ולהמשיך בניהול התביעה תוך לקיחת סיכונים מיותרים של כ-110 מיליון שקל כנגד כל הסיכויים, בניגוד לעמדתה של היועצת המשפטית וללא הסתמכות, ככל שידוע לנו, על חוות דעת משפטית אחרת"; ו"להמליץ בפני משרד הפנים לזמן את ראש העיר ואת הגזבר באופן מיידי לשימוע בפני הוועדה לחיוב אישי על רשלנות ועל גרימת נזק בלתי הפיך לקופה הציבורית ולתושבי העיר בסכום של כ-100 מיליון שקל".

העתקים של המכתב נשלחו לשר הפנים אריה דרעי, למנכ"ל משרד הפנים מרדכי כהן, למבקר המדינה מתניהו אנגלמן, לממונה על מחוז חיפה במשרד הפנים פאיז חנא, ולאגף הממונה על ביקורת רשויות במשרד הפנים.

תגובותיהם של משרד רואי החשבון בן דוד שלוי קופ ושל עיריית חיפה לא התקבלו.

 


רוצים להישאר מעודכנים אחר כל הידיעות החמות בחיפה?

הורידו את אפליקציית "כלבו – חיפה והצפון" באנדרואיד

הורידו את אפליקציית "כלבו – חיפה והצפון" באייפון

הצטרפו לקבוצת הוואסטאפ של "כלבו – חיפה והצפון"


 

תגיות:

אולי יעניין אותך גם

תגובות

26 תגובות
 1. מפקד קומנדו המופרעים

  עבריינית תמיד תישאר עבריינית. גם אם היא נבחרה לראשת עיר

 2. חיפאי מודאג מעתיד חיפה והמפרץ.

  נשמות, תרגיעו.
  בגלל רפש כזה אנשים טובים מתרחקים כמו מאש מתפקידים ציבוריים.
  ייתכן שאתם צודקים. ועדיין מתקפה שכזו נגועה ברוע ובחוסר תום לב. הנושא מן הראוי שייבדק, אבל כמו שזה מריח מהכתבה- זו תביעת הפחדה תפורה היטב.
  אתם עושים משליח ציבור מפלצת רעה. יש מי שזה מה שהם מנסים להשיג, כשלא ברור כלל שטובת העיר או התושבים בראש מעיניהם. ויש מי שנופלים בפח ועוזרים ללבות את האש.

 3. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  המטורללת הורסת את העיר , סילקתם את יונה סתם

 4. חיפאי

  ניראה שאוהדי יהב שעדיין לא השלימו עם תוצאות הבחירות ולא יבחלו בשום צעד כדי לבטל את הכרעת הבוחר החיפאי.
  תתאפקו ושבו בשקט עוד שנתיים עד לבחירות הבאות ואז ניתן לבוחר החיפאי שוב להשמיע את קולו.

 5. אני

  כל הבלגן הזה התחיל עוד בתקופה של יונה והגזבר הקודם….שידפדפו במסמכים מהעבר וירא. שמשון שורף לו הלב שהוא לא סגן כמו אצל יונה שעשה מה שרצה..אז שב בשקט ותבדוק טוב טוב את ההתנהלות שלך שהיית סגן

 6. צביעות

  כשיהב היה שורף מליונים על מסיבות, רכבלית, כל שני מטר שלט יח"צ אף אחד לא אמר כלום ולא התלונן.
  אם קליש לא תכבה את האור כשהיא יוצאת מהמשרד ישר יפתחו 10 קבוצת פייסבוק וועדת חקירה.
  יאללה שחררו אותה, איפפפ

 7. על טמטום לא הולכים לכלא

  החלטת ראת העיריה מטומטמת אולם איננה פלילית.
  ראויים אזרחי העיר לראש העיריה שבחרו להם.

 8. סמאלן

  ששמשון עידו יבקר קודם את העברין בראש המפלגה שלו ואז יבוא בטענות

 9. רון

  שוב פעם קליש מתמודדת עם האדמה החרוכה שהשאירו לה יהב ומצנע. קסטרא וקניון חיפה לא נבנו בתקופה שלה אבל היא לאלצת להתעסק בזה במקום בדברים הנכונים.

 10. גם חיפאי

  חיפאי –
  אין קשר בין הכרעת הבוחר לבין זה שהנבחרת החדשה לא טובה וגורמת נזק.
  הנזק זה עובדה והוכחה לכך שהבחירה הייתה שגויה.

 11. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  בדקתי את מקום חיפה במחיר הארנונה וראיתי שהיא שלישית בארץ בגובה המס הזה. כשמחירי הדירות בחיפה בין הנמוכים בארץ. איך יכול להיות? מי אישר במשך השנים להעלות פעם אחר פעם את הארנונה בלי קשר למחירי הדירות? ועם זאת עובדי העירייה מקבלים משכורות גבוהות אבל מצב התשתית בכי רע. אין אף אחד במדינה ששם לב לאי הסדרים הללו?

 12. פישלזון

  תקופת כהונת ראש העיר הנוכחית תזכר כתקופת ימי הביינים של העיר, תקופת החושך. כמה עצוב. אזרחי העיר זכאים לראש עיר ראויה יותר. על מנת למזער את הנזק הייתי מייעץ לראש העיר להפטר מיידית מתפקידה.

 13. אין על יהב

  קליש היתה עבריינית עוד בטרם נבחרה ונבחרה בצורת קומבינה מזוייפת וזו התוצאה היא הרס מתגלגל הכדור שלג לעיר.
  דורשים בחירות מוקדמות!!!! היא לא מתאימה ולא מתפקדת!!!

 14. גלי ס.

  העבריינית המורשעת עושה בכספים שלנו כבשלה. שמישהו יעשה לזה סוף ויגרש אותה, את אהובה הספן המשופם ואת המהגר מבני ברק מהעיר שלנו.

 15. דנה

  מחכה כבר לבחירות להעיף את ראש העיר הלא יעילה ומתנשאת.
  רחובות מלוכלכים, כבישים של מדינת עולם שלישי.
  כל פעם תאורת לילה חסרה במקום אחר.
  עיר ללא ראש עיר אמיתי.
  ל כ י!!!

 16. אזרחית חיפאית

  צריך לאחל לה נסיעה טובה.

  בזבוז כספי ציבור להחליףלוגו של העיריה במיליון שקלים?????

  איה דוקטור לא עושה סדר עדפיוות

 17. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  אני מוכן לסייע בכל רגע שנדרש להעיף את הגברת קליש מבניין העירייה. כלומניקית שלא עושה כלום לפיתוח העיר ולשימורה.

 18. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  אפשר לחשוב שיונה יהב היה מסתובב.
  ראיתי אותו רק כשהוא עשה סיבוב בחירות בטיילת דדו וכשהגיע לעשות שיעור אזרחות בתיכון.
  דיבר בצורה מתנשאת שהרחיקה ממנו בוחרים.

 19. טליה

  יונה יהב עשה הרבה מאוד וכן הסתובב הרבה בין התושבים והקשיב לכולם בגובה העיניים . בזמנים קשים היה הראשון להתייצב ונהל מקרוב.
  ראשת העיר הזאת באה רק לצילומים ויחסי ציבור . מנותקת מהתושבים ומהבעיות בשטח. התגלתה כ-א כ ז ב ה גדולה.

 20. אזרחית

  זה מה שקורה כששמאלנית עבריינית מושחתת כמו קליש שבאה בריצה ממר"צ כדי לעזור את חייפה. הייתכן שיש מנהיג שמאלן תצפו לקריסה,התמוטטות,תצפו לגזל,עושק,והשחיתות שתרסק את חייפה. בחרתם בה תאכלו חרא

 21. אייל חיפה

  בואו נעשה סדר: 1. אכן מדובר בנזק עצום לקופת העיר לא בגלל קליש, אלא בגלל ראש עיר מושחת שעשה קומבינה עם משפחת דנקנר לתת להם קניון בקסטרא במסווה של "סדנאות אמנים". גם לו הייתה פשרה בתיקים היה מדובר על נזק כבד לקופת העיר עקב הפשע המדובר של שינוי יעוד מנופש ותיירות לקניון מסחרי.
  2. לא תפקיד ראש העיר לעדכן סעיפים של הפרשות לתשלום פסקי דין עתידיים והיא לא יכלה מראש לדעת מה יפסוק בית המשפט, זה ברור. היה זה התפקיד של ימית קליין וגזבר העירייה וואקים להעריך מה הנזק מהפשרה ואי קבלת הפשרה, ולציין לאורך השנים בדוחות הגזברות, התרשלות נוספת אך לא מפתחעה לאור כל ההיסטוריה שלהם בעירעיה שעלתה לציבור בנזקים עצומים שרק חלקם ידוע לכל וחלקם הוסתר בתרגילים חשבונאיים ושמות קוד לסעיפים שונים ומשונים בתקופת השקשוקה.
  3. בישיבת מועצת העיר צווחה היועצת המשפטית קליין, "שאין דבר כזה לא לשלם פסק דין וחייבים לאשר הפרשה מיד" ולמעשה איימה להתפטר אם לא יאשרו את תשלום פסק הדין. מדוע באותו להט לא פנתה לרואי החשבון ושאלה איפה סעיפי ההפרשות לפסקי דין, שהרי היה ברור גם בדרך הפשרה וגם ללא קבלתה, שהעירייה תפסיד ושהתובעים יזכו לפיצויי ענק בגלל השחיתות של מצנע, יהב, וגיל דנקנר.
  4. כאן המקום לשאול מדוע ראש העיר לא תובעת לחייב את גיל דנקנר ואת קןדמיה באופן אישי בנשיאת הנזקים מהעיסקה המושחתת, למשל על חשבון קיצוץ הפנסיות הענקיות שהאדון מצנע, האדון יהב, הגזבר הקודם וואקים, מהנדס העיר בזמן העיסקה, מקבלים, הרי הפרשה החמורה הזו יציר כפיהם?
  אליהם לשמשון ויובב אין טענות?

 22. יגיל

  אייל אל תתבלבל הקומבינות בנדל"ן כמו גם מגדלי חוף הכרמל היו בימי מצנע. יהב עצר את האיוולת הזו.
  חיפאים שלא ידעו להעריך ראש עיר מצוין שהיה להם משלמים וישלמו.

 23. חוצפה!

  תומכי קליש זועקים להגנתה שהיא מדשדשת על "אדמה חרוכה שהשאירו לה קודמיה" – גם כדי לנהל עיר משגשגת ועשירה יש צורך בניסיון ניהולי רב, על אחת כמה וכמה – כדי להפוך "אדמה חרוכה" לשדה פורח, יש צורך בניסיון רב שאין לקליש. על איזה בסיס היא בכלל העמידה את עצמה לבחירות? עד מתי ולאן תמשיך לדרדר את העיר?

 24. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  יגיל יהב לא עצר את העיוולת הזו ואף סייע להשתלטות דנקנר על נכסים אחרים ויצירת מפגעים נוספים בהרחבת מפעלי הפטרוכימיה שלהם, כולל אישור מגדלי דיור מוגן מעל קסטרא כשהיה ברור שהתביעה הזו מתנהלת.
  יהב היה הרסני לקופת העיר, הכל מתפוצץ לנו בפרצוף עכשיו, מחדל אחרח מחדל אחרי מחדל. גרעונות, ריבוד כושל בעיר או שנים של הזנחה, מפגעים בלתי פוסקים מ15 שנות הקטסטרופה של הקודם.. אין דבר אחד אצל יהב שלא נבנה בגרעונות עתק והפסדים צורבים.
  אני כבר לא מדבר על האישורים שנתן לבזן להתרחב ולזהם עוד ועוד, על מחדלי אכיפה ופיקוח של מהנדס העיר ווטרמן על המפרץ בדוח מבקר המדינה, מחדלי תחזוקת הגשרים בדוח מבקר המדינה, מחדלי העלמת מליארד שקל לא מוסברים במטרונית בדוח מבקר המדינה. בשום מדינה שומרת חוק לא היו מאפשרים לג'קי ואקים ויונה יהב להישאר בתפקידם עם שורה כזו של מחדלי ענק.

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר