שדה התעופה בחיפה (צילום: צבי רוגר)
שדה התעופה בחיפה (צילום: צבי רוגר)

רשויות בעמק עתרו להארכה נוספת של מסלול שדה התעופה

המועצות האזוריות עמק יזרעאל ומגידו והמועצה המקומית רמת ישי הגישו עתירה מינהלית למען פיתוח משמעותי של שדה התעופה בחיפה והארכת המסלול ל-2,600 מטר ברוטו, וזאת בניגוד להסכם בין עיריית חיפה למשרד התחבורה שמאפשר הארכה של 2,100 מטר בלבד

פורסם בתאריך: 19.9.19 12:54

לאחר שעיריית חיפה הסתפקה בהתחייבויות ממשלתיות לפיתוח מוגבל של שדה התעופה בחיפה, נרשמת כעת תפנית בהליכים המשפטיים לקידום פיתוח משמעותי יותר של השדה. שלוש רשויות מקומיות מאזור העמקים – המועצות האזוריות עמק יזרעאל ומגידו והמועצה המקומית רמת ישי – הגישו לבית משפט המחוזי בחיפה עתירה מינהלית לקידום הארכת מסלול ההמראה והנחיתה בשדה התעופה חיפה ל-2,400 מטר נטו (כ-2,600 מטר ברוטו לאחר תוספת שטחי הבטיחות הנסללים בקצות המסלול אך אינם משמשים להמראה ולנחיתה).

ברקע העתירה, שהוגשה באמצעות עו"ד דביר לנגר, ניצב ההסכם לתכנון פיתוח שדה התעופה בחיפה ולהבטחת השלמת בנייתו של נמל המפרץ, שנחתם לפני כחודש וחצי בין עיריית חיפה, משרד התחבורה, חברת נמלי ישראל (חנ"י) ורשות שדות התעופה (רש"ת).

כזכור, ההסכם אמנם מבטיח קידום של פעולות תכנון לפיתוח השדה, כך שתתאפשר הרחבת טווח הטיסה ממנו ואליו באמצעות מסלול שיוארך ל-2,100 מטר ברוטו (1,900 מטר נטו), אך הוא לא מבטיח מקורות מימון לעבודות ולא נוקב בלוחות זמנים לביצוען. לעומת זאת, בהסכם התחייבה עיריית חיפה להימנע מנקיטת הליכים בקשר להיתרי בנייה בנמל המפרץ, לפעול להעברת פעילות התעופה הכללית משדה התעופה הרצליה לשדה התעופה החיפאי, ולא לפעול לבלימת תוכנית המתאר הארצית לעורף נמל המייעדת 4,800 דונם במפרץ למחסנים ולמפעלים מזהמים.

העתירה הוגשה נגד הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה – חיפה, הוועדה לתשתיות לאומיות (הוות"ל), המועצה הארצית לתכנון ובנייה, משרד התחבורה, רשות התעופה האזרחית (רת"א), רש"ת, חנ"י, עיריית חיפה והחברה העירונית שלה יפה נוף, האחראית על פרויקט חיבור נמל המפרץ לתשתיות. בעתירה נטען כי שבעה מהמשיבים – הוועדה המחוזית, הוות"ל, המועצה הארצית, משרד התחבורה, רת"א, רש"ת וחנ"י – "מעולם לא ביצעו בחינה כלשהי של התועלת הכלכלית הנובעת משדה תעופה בין לאומי משמעותי בחיפה, לא באופן כללי ולא לצדו של הנמל הימי, ויש לתהות מדוע מינהל התכנון לא הנחה כי תבוצע בחינה כלכלית".

שלוש העותרות מנהלות בימים אלה מאבק נגד היוזמה הממשלתית להקמת שדה תעופה אזרחי משלים לנתב"ג במרחב קיבוץ רמת דוד בעמק, ובעתירה צוין כי הן "מעוניינות שבחיפה יוקם שדה תעופה בין לאומי משמעותי".

כיום אורכו של מסלול ההמראה והנחיתה בשדה התעופה חיפה הוא 1,300 מטר. הארכה של המסלול ל-1,900 מטר נטו מסתיימת בערך בקו המים, ובעתירה מבקשות שלוש הרשויות המקומיות להבטיח שתתאפשר הארכה אפקטיבית של 500 מטר נוספים מעבר לקו המים, למרות שבאזור זה יובש שטח ים המיועד לנמל המפרץ. בחודש מאי דחתה המועצה הארצית שבעה עררים שהוגשו נגד החלטת הוועדה המחוזית – חיפה מחודש דצמבר לאשר את התוכנית המפורטת.

נמל המפרץ נמצא אמנם בשלבי בנייה מתקדמים, בהסתמך על תוכנית מתאר ארצית לייבוש שטחי ים שאושרה בפברואר 2014, אך לא ניתן היה להפעילו ללא אישור תוכנית מפורטת שיזמה חנ"י ואשר קובעת את השימושים המדויקים בנמל מעל ל-840 דונם של שטחי ים שיובשו.

 

 

בעתירה הודגש כי תוכנית המתאר הארצית לתפרושת שדות התעופה בישראל (תמ"א 15), שאושרה בשנת 2000 במסגרת יוזמה תכנונית שרת"א ורש"ת שותפים לה, קבעה כי אורכו של המסלול בשדה החיפאי יהיה 2,400 מטר, ולכן התבקש בית המשפט להורות לוועדה המחוזית, לוות"ל ולמועצה הארצית למנוע שימושי קרקע בסביבת השדה הקיים אשר עלולים לסכל הקמה של שדה תעופה עם מסלול של 2,400 מטר.

העתירה כוללת התייחסות גם לתוכנית התשתית הלאומית (תת"ל) 80 שיוזמת רש"ת לשדה התעופה בחיפה ואשר הציעה עד לפני כשלושה וחצי חודשים להאריך את המסלול ל-1,850 מטר ברוטו בלבד. בתחילת חודש יוני החליטה הוות"ל להפקיד את התוכנית במתכונת זו, ובהחלטה נכתב כי "נבחרה החלופה המאפשרת את ההרחבה המקסימלית של השדה".

בעתירה נטען כי מדובר בהחלטה שגויה של הוות"ל, מכיוון ש"כחודשיים לאחר קביעת החלופה 'המקסימלית', נחתם ההסכם שלפיו המסלול יוארך ל-2,100 מטר ברוטו". עוד נכתב בעתירה בהקשר זה כי "התכנון העדכני של משרד התחבורה, כפי שגובש בהסכם עם עיריית חיפה, תומך בטענה כי הארכת המסלול צפונה אפשרית", כי "ההסכם מפריך את קביעתה של הוות"ל ש'נבחרה החלופה המאפשרת את ההרחבה המקסימלית של השדה'" וכי "החלופה להארכת המסלול ל-1,900 מטר נטו מעולם לא הוצגה לחברי מליאת הוות"ל, שלא דנו ביתרונותיה או בחסרונותיה של חלופה זו לעומת חלופות אחרות".

בעתירה נטען גם כי בהסכם "העירייה נדרשת ליישר קו עם כל תנאיו הדרקוניים", וזאת למרות שמשרד התחבורה "מעוניין לבטל את האפשרות של שדה תעופה בין לאומי משמעותי בחיפה". לעתירה צורפה בקשה למתן כמה צווי ביניים, ובהם צו המגביל את המשיבים הרלוונטיים מעשיית כל פעולה שעלולה לסכל את האפשרות להארכת המסלול ל-2,400 מטר נטו, וצו המגביל את יצירת ההפרדה המפלסית המתוכננת בין המסלול למסילת הרכבת שתתחבר אל נמל המפרץ.

יצוין כי התוספת שהוצעה למסלול בצדו הצפוני, עוד לפני החתימה על ההסכם, עוברת בשטח שבו מתוכננת מסילת הרכבת לנמל המפרץ, ולכן הציעה תת"ל 80 הפרדה מפלסית בין שני השימושים -מסילה מקורה שתיסע בתוך מעין קופסה ענקית מדופנת ומעליה מסלול השדה. בהסכם נקבע כי "משרד התחבורה מודיע שלא תישמע טענה על כך שלא ניתן לבצע את הקירוי ('הבוקס') מעל הרכבת אחרי תחילת הפעלתה".

בעתירה נטען כי "המשמעות של 'הבוקס' היא שהמסלול ייהפך לקונסטרוקציה הנדסית אימתנית, בגובה של 13 מטר סמוך לקו החוף, אשר מטילה ספק רב בדבר ישימותו של שדה התעופה הנדרש בתמ"א 15".

בית המשפט קבע כי העתירה והבקשה לצווים לא ינותבו לטיפולו של שופט אלא לאחר שהעותרות יבהירו עד 23 בספטמבר מהי זכות העמידה שלהן לבקש את הסעדים המבוקשים. העותרות כבר העבירו את התייחסותן, ולפיה "קיימת להן ולתושביהן זכות כי תישמר האפשרות שיוקם שדה תעופה בין לאומי משמעותי בצפון הארץ", בהתאם לתמ"א 15.

 


 

 


 

תגיות:

אולי יעניין אותך גם

תגובות

4 תגובות
 1. מישה

  הלוואי ויצליחו
  ויתנו לעיריית חיפה עמוד שדרה לעמוד על דרישתה המקןרית להרחיב את המסלול לאורך של 2,400 מטר.

 2. קורא

  אם כבר יבשו את הים , אז יכולים בקלות להצמיד לנמל מסלול המראה , זה מאוד הגיוני ויעיל

 3. ערן

  סיכוי אפס גם אם זה צודק וברור שסה צודק.
  מערכת המשפט בארץ היא אפס מאופס …..

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר